Cerca

Vatican News
Սրբուհի Ռիթա Սրբուհի Ռիթա 

ՍՐԲՈՒՀԻ ՌԻԹԱ - Խորհրդածութիւն

Ս. Ռիթա իր գործը կը շարունակէ անդուլօրէն եւ սքանչելապէս՝ անգամ մը եւս, բայց միշտ նորակերպ հրաշադէպքով փաստելով եւ արդարացնելով իր տիտղոսները՝ անկարելիին սրբուհին եւ կորսուած դատերուն սրբուհին:

Այո՛, տակաւին կ'ապրինք ու միշտ պիտի ապրինք հրաշագործութիւններուն համերգը, որուն կը յաջորդեն շնորհակալութեան օրհներգը, երախտագիտութեան սիրերգն ու գովերգը:

Խորհրդածութիւն

         Ս. Ռիթա իր գործը կը շարունակէ անդուլօրէն եւ սքանչելապէս՝ անգամ մը եւս, բայց միշտ նորակերպ հրաշադէպքով փաստելով եւ արդարացնելով իր տիտղոսները՝ անկարելիին սրբուհին եւ կորսուած դատերուն սրբուհին:

         Այո՛, հրաշագործ սրբուհիին համերգը միշտ կը հնչէ եւ պիտի մնայ անդադրում: Ան կը շարունակէ իր սքանչելագործութիւնները՝ ամէն տեղ, ամէն պահ եւ ամէն անձի համար, որ կը վստահի Ռիթային, որ Աստուծմէ կանչուած է հանդիսանալու Անկարելիին Սրբուհին ու կորսուածին փաստաբանը:

         Այո՛, Ս.Ռիթա որքան սիրեց Յիսուսը, այնքան ալ սիրեց Մարիամը՝ Մայրը Յիսուսի:

         Այո՛, Ս. Ռիթա որչափ կատարելագործուեցաւ Յիսուսով, այնչափ ալ կատարելագործուեցաւ Մարիամէն:

         Այո՛, Ս. Ռիթա սրբացաւ Յիսուսի մէջ եւ Յիսուսի համար, բայց նաեւ Մարիամով ու Մարիամին հետ :

         Արդ, կարեւոր հարցում մը կը պարտադրէ ինքզինքը հոս. «Ո՞վ է Ս. Ռիթա՝ յիսուսասիրութենէն  ու մարեմասիրութեամբ կատարելութեան հասած եւ հրաշագործութեամբ հռչակեալ այս անձը»:

         Ճշմարտութիւնը հետեւեալն է: Թէեւ սուրբը հարազատ զաւակն է այն ժողովուրդին, որմէ ծնած է, սակայն եւ այնպէս չի պատկանիր միայն ազգի մը: Սուրբը միջազգային պատկանելիութիւնն է: Ան հասարակաց է: Բոլորին համար է : Համաքրիստոնէական է : Նաեւ այս սահմանագիծէն ալ անդին է : Սուրբը համամարդկային ինչքն է: Բայց մասնաւորապէս բոլոր անոնց, որոնք կը յարգեն սուրբը եւ կը դիմեն անոր բարեխօսութեան կամ միջամտութեան:

         Ուրեմն, դեռ կը հարցնէք, թէ ո՞վ է Ս. Ռիթա : Կը պատասխանեմ, թէ վերը նկարագրուած եւ սահմանուած սուրբն է՝ հակառակ իտալացի ըլլալուն՝ միջազգայնացած եւ համընդհանրական  սուրբը, բոլորին պատկանող Սրբուհին՝ աշխարհաքաղաքացի, համաքրիստոնէական ու համամարդկային կնիքով եւ ճանաչումով :

         1413-ին վանք մտնելով՝ սկսաւ իր կրօնաւորական կեանքը, որուն սէրը եւ երազը համակած էին անոր էութիւնը : Հոս ալ սրբակերտումի ճամբան շարունակեց: Ռիթա մայրապետը աղօթասէր, ներանձնացեալ, անձնուրաց եւ եղբայրասէր էր: Շեշտուած էին Ռիթայի զոհաբերութեան սէրը եւ ապաշխարանքի արարքները:

         Ինչպէս վանքէն դուրս, այնպէս ալ վանքէն ներս՝ Ռիթայի կեանքը հրաշքներու շղթայ մը եղաւ:

         Այսպէս, տառապանքով եւ հրաշագործութիւններով լեցուն կեանքը Ռիթա մայրապետը կնքեց 22 Մայիս 1457-ին: Անոր ընթացքին, մահուան ատեն ու յատկապէս մահէն ետք ու մինչեւ այսօր Ռիթա փայլեցաւ իր սրբութեամբ եւ սքանչելագործութեամբ:

         Ռիթան երանելի հռչակուեցաւ 1628-ին Ուրբանոս Ը. Քահանայապետին կողմէ, իսկ անոր սրբադասումը կատարեց Լեւոն ԺԳ. Սրբազան Պապը 24 Մայիս 1900-ին:

† Հայր Գէորգ Եպս. Ասատուրեան

           Օգնական Եպիսկոպոս

  Պէյրութի Հայ Կաթողիկէ Թեմին

 

22/05/2018, 10:14