Keresés

2020.07.27  GIOIA - famiglia- casa- tetto- affetto- figli 2020.07.27 GIOIA - famiglia- casa- tetto- affetto- figli 

Pavia püspöke a homofóbia elleni törvénytervezetről: “Maradjunk szabadok! Kétértelmű és veszélyes törvény!

Corrado Sanguineti, a lombardiai Pavia püspökének vezércikke az „Il Ticino” egyházmegyei hetilap július 17-i számában a homofóbia elleni törvénytervezetről.

Vertse Márta - Vatikán

„Nem megengedhető, hogy hátrányos megkülönböztetésnek tekintsenek bármilyen olyan állítást, amely szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló különbségekre vonatkozik, hiszen az egyenlőség alapelve megkívánná, hogy egyforma helyzeteket egyformán kezeljenek; a különböző helyzeteket pedig egyformán különböző módon” – szögezi le a lombardiai főpásztor utalással a homo- és transzfóbia büntetésére vonatkozó olasz törvénytervezetre. Ha elfogadnák a törvényt, akkor például homofób gyűlöletkeltésnek és így bűncselekménynek minősülne annak a tiltása, hogy azonos nemű pár gyermeket fogadjon örökbe. „Nyilvánvaló, hogy az élet továbbadására nyitott heteroszexuális pár teljesen különbözik egy azonos nemű pártól, amely nem tud új életet nemzeni...A különbség óriási és nem részletkérdés. Normális, nem pedig sértő azt mondani, hogy a két pár különböző. Egyszerűen ez a valóság. Mindenki tudja, viszont ezzel a törvénnyel többé már nem lehet majd kimondani. Az ehhez hasonló zavaros normák pontosan ezt a célt, nem pedig az erőszak elleni védelmet szolgálják, amely teljesen helyén való, de a törvény már előírja” – fogalmaz vezércikkében Corrado Sanguineti paviai püspök.

Azt mondani egy azonos nemű párról, hogy különbözik egy férfi és egy nő párkapcsolatától, nem sérthet meg senkit

Megállapítja, hogy az ehhez hasonló törvények célja annak a megtiltása, hogy a személyek azt mondják, ami mindenki szeme előtt van. Utal Andersen jól ismert meséjére, kifejezve kívánságát: „csak lesz majd itt is egy gyermek, akinek lesz bátorsága, hogy felkiáltson: a király meztelen! Azt mondani egy azonos nemű párról, hogy különbözik egy férfi és egy nő párkapcsolatától, nem sérthet meg senkit”.

Elrettentő példák

A lombardiai főpásztor felhívásában ezután elrettentő példákat sorol fel olyan országokból, ahol már életbe léptek hasonló törvények, mint Franciaország, ahol családapákat tartóztattak le, mert pulóverükön az életvédő mozgalom jelképét viselték, Spanyolországban közalkalmazottakat menesztettek, mert a közösségi oldalakon tetszésüket fejezték ki családvédelmi témákra kattintva, vagy Nagy-Britannia, ahol a közelmúltban elbocsátottak állásából egy szülésznőt, pusztán azért, mert azt mondta, hogy csak a nők szülnek.

Megváltoztathatatlan szexuális különbség

Értékkérdések témájában megkülönböztetést tenni nem csak hogy nem lehet bűncselekmény, hanem szent és sérthetetlen jog: a megítélés - nem személyekre, hanem cselekvésekre vonatkozóan - fejezi ki azt, hogy mik vagyunk a világban, ahol nekem és azoknak, akik hozzám hasonlóan gondolkoznak, ugyanolyan állampolgári jogaink vannak, mint a többieknek – írja Pavia püspöke. Tényként kell elfogadni, hogy férfi és nő között az emberi lény természetébe írt, megváltoztathatatlan szexuális különbség van, ami alapvető az emberi élet nemzéséhez: mindnyájan egy férfi és egy nő gyermekei vagyunk.

A biológiai mellett egy jogi apaságot és anyaságot hoznak létre

Az azonos neműek megtermékenyítésének formáiról szólva az olasz főpásztor rámutat: a biológiai mellett egy jogi apaságot és anyaságot hoznak létre, vagy egyenesen „tartállyá” redukálják egy nő méhét egy olyan gyermek számára, akit más személyeknek szánnak, akiknek olykor semmiféle genetikai kapcsolatuk nincs az újszülöttel: egy elárusított, tárggyá alacsonyított gyermek, olyan ismérvekkel, amelyeket serény ügynökségek katalógusai kínálnak fel egy ocsmány és embertelen bizniszben, amely sérti mind a születendő gyermek, mind a várandós nő méltóságát.

„Komoly veszély, amelyre többször felhívta a figyelmet az Egyház Tanítóhivatala”

Mint ahogy azok az esetek mutatják, ahol már az ilyen típusú normák érvényben vannak, komoly veszéllyel állunk szemben, amelyre az Egyház Tanítóhivatala többször felhívta a figyelmet: a szabadság nevében, amelyet az igazságtól független  önrendelkezésként értelmeznek, az egyes egyének vágyai jogokká válnak, amelyeket el kell ismerni és oltalmazni kell. Így egy új „totalitarizmushoz” érkezünk el.

Sanguineti püspök ezután felidézi a pápák tanítását. Szent II. János Pál számára „egy értékek nélküli demokrácia könnyen nyílt vagy alattomos totalitarizmussá változhat”. XVI. Benedek szerint „a relativizmus diktatúrája alakul ki, amely nem ismer el semmi véglegest és végső mércéje kizárólag az „én”, vágyaival együtt”. Ferenc pápa, a „gender” témájára utalva többször is felidézte az „ideológiai gyarmatosítás”, az egyre inkább érvényesülő „egyedüli gondolat” veszélyét, amely szétzúzza népek és nemzetek kultúráit és hagyományait.

Minden személy, minden család, minden társulat, minden vallási közösség gondolati és szólásszabadsága forog kockán!

A főpásztor a következő szavakkal fordul a politikusokhoz, a világi hívekhez: „Mint püspök és mint olasz állampolgár, felhívást intézek minden párt minden politikusához, akik szívükön viselik hazánk valódi szabadságát, „in primis”, elsőként a katolikus országgyűlési képviselőkhöz: minden személy, minden család, minden társulat, minden vallási közösség gondolati és szólásszabadsága forog kockán! Túl súlyos a kockázata annak, hogy lopakodva bevezetik a véleménynyilvánítás bűncselekményét és megszűnik az emberről alkotott felfogások és gondolatok szabad és kritikus összehasonlítása. Mint főpásztor, végül szeretném kifejezni azt a kívánságomat, hogy a katolikus világi hívek legyenek kevésbé csendesek: ritka kivételektől eltekintve, a keresztény társulatok, mozgalmak és közösségek még nem hoztak világos állásfoglalást a kérdésben. Egyetlen hangot jelentett idáig az Olasz püspöki konferencia (CEI) és néhány püspök véleménynyilvánítása. Nincs szükség barikádokra, vagy ideológiai összecsapásokra,  hanem arról van szó, hogy meg kell védeni mindenki és minden egyes személy szabadságát, hogy kifejezhesse véleményét az emberi tapasztalat alapvető aspektusairól.

Az „Il Ticino” – amely Svájc legdélibb, egyetlen olasz nyelvű kantonjának a nevét viseli, ma a paviai egyházmegye hetilapja. Eredetileg, mint napilap azt követően jött létre, hogy XIII. Leó pápa 1891. május 15-én közzétette „Rerum Novarum” k. híres enciklikáját a munkáskérdésről. Ez volt az első pápai körlevél az egyház szociális tanításáról, amely sok püspököt arra serkentett, hogy szélesebb körben tájékoztassa híveit a gyorsan fejlődő társadalom időszerű kérdéseiről.

04 augusztus 2020, 13:15