Vatican News
Az orosz ortodox egyház minszki tanácskozása Az orosz ortodox egyház minszki tanácskozása  (ANSA)

Az orosz ortodox egyház válasza: megszakítja az „eucharisztikus szeretetközösséget” a konstantinápolyi pátriárkátussal

Az orosz ortodox egyház Szent Szinódusának tagjai október 15-én, hétfőn a Belarusz Köztársaság fővárosában, Minszkben gyűltek össze Kirill pátriárka vezetésével, hogy megvitassák a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus által október 11-én bejelentett állásfoglalást az ukrajnai ortodox egyház autokefáliájáról. Eszerint önálló és nem alárendelt helyzetű a kijevi egyházkerület vezetője.

Somogyi Viktória – Vatikán

A moszkvai pátriárkátus saját honlapján tette közzé a döntésről kiadott nyilatkozatot: „Nagy fájdalommal a Szent Szinódus tagjai lehetetlennek tartották, hogy továbbra is eucharisztikus szeretetközösségben legyenek a konstantinápolyi pátriárkátussal.” A nyilatkozat számos okot sorol fel, amely Moszkvát arra ösztönözte, hogy megszakítsa a szeretetközösséget. Ezek között szerepel az, hogy Konstantinápoly visszahelyezi szeretetközösségbe a „szakadárokat” és egy kiközösített személyt egy másik helyi egyházból, továbbá, hogy Konstantinápoly megszállja egy másik egyház kánonjogi részeit és kísérletet tesz történelmileg meghozott döntések és elkötelezettségek elutasítására. Mindez az orosz ortodox egyház szerint a konstantinápolyi pátriárkátust a kánonjogi téren kívülre helyezi és nagy fájdalmukra „lehetetlenné teszi számukra, hogy továbbra is fenntartsák az eucharisztikus szeretetközösséget a konstantinápolyi hierarchiával, papsággal és hívekkel”. „Mostantól kezdve egészen addig, amíg a konstantinápolyi pátriárkátus nem adja fel kánonjogellenes döntéseit, az orosz ortodox egyház papsága számára nem lehetséges az, hogy koncelebráljon a konstantinápolyi papsággal és az orosz ortodox világi hívek számára az, hogy részesüljenek a konstantinápolyi egyház templomaiban kiszolgáltatott szentségekben.”

Hilarion: Konstantinápoly törvénytelen döntése

Hilarion metropolita, a moszkvai pátriárkátus külső egyházi kapcsolatok osztályának a vezetője annak a reményének adott hangot, hogy „a józan ész győz és a konstantinápolyi pátriárkátus megváltoztatja hozzáállását, felismerve a jelenlegi egyházi valóságot”. „Amíg azonban érvényben maradnak a Konstantinápoly által meghozott ’törvénytelen’ döntések, nem tudunk szeretetközösségben lenni azzal az egyházzal” – fogalmazott Hilarion metropolita.

A konstantinápolyi álláspont

A konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus Szent Szinódusa október 11-én megújította a már meghozott döntését, hogy autokefáliát biztosít az ukrajnai ortodox egyháznak. Miután a Bertalan pátriárka által vezetett Szent Szinódus hosszasan megvitatta a kérdést úgy döntött, hogy „visszavonja az 1686-os szinódusi levél jogi kötelékét, melyet a kor történelmi körülményei között hoztak meg és amely jogot adott a moszkvai patriarkátusnak, hogy rendelkezzék a kijevi metropolita felett. A mostani döntés kinyilvánítja és megerősíti a kijevi metropolita kánoni függőségét a konstantinápolyi anyaegyháztól.”        

A konstantinápolyi Szent Szinódus egyben felhívással fordult „minden érintett félhez, hogy kerüljék el templomok, monostorok és egyéb egyházi tulajdonok kisajátítását, valamint kerüljenek el bármiféle erőszakos cselekedetet vagy megtorlást, azért hogy Krisztus békéje és szeretete kerekedjék felül”.

16 október 2018, 16:36