Cerca

Vatican News
II. János Pál Észtországban 1993-ban Lennart Meri államfővel II. János Pál Észtországban 1993-ban Lennart Meri államfővel  (AFP or licensors)

Hogyan várja Észtország a pápalátogatást? Magyar diplomata az előkészületekről Tallinnból

Interjú Pecze Zoltánnal, a finnországi magyar nagykövetség észtországi irodavezetőjével. Ferenc pápa érkezése előtt egy nappal nyílik meg Magyarország nagykövetsége Tallinnban. A pápai út szeptember 22-én kezdődik a Balti-államokban.

Somogyi Viktória - Vatikán

A pápalátogatás a három Balti-államban összefügg a függetlenné válásuk centenáriumával, ezért hívták meg Ferenc pápát. Mindhárom országban 2018 ünnepi év. A három ország nagyon különbözik egymástól, vallási szempontból is. Míg Litvánia egy katolikus ország, Észtország viszont történelmileg evangélikus, manapság északi, világi jellegű társadalom, a spiritualitás elég távol áll tőle, egy világi humanizmus jellemzi. Ez nem jelenti azt, hogy az emberek materialisták, de a jótékonykodás és a humanizmus világi alapon működik – mutatott rá az interjúban Pecze Zoltán. Az észtek számára tehát a pápalátogatás elsősorban a centenárium miatt érdekes és azért, mert ezáltal a világ figyelme az ország felé fordul. Bár kevés a katolikus az országban, a katolikus egyház annak a nyugati világnak a pillére, amelyhez az észtek történelnük során mindig tartozni akartak.

Előkészületek

Transzparensek találhatók a pápáról az utak mentén. Inkább érdeklődéssel készül Észtország a látogatásra, mint spiritualitással és hittel.

Nagy öntudat a gazdasági sikerek miatt

II. János Pál 1993-as látogatásához képest nagyon megváltozott mára a társadalom. Nagyon öntudatosak lettek az észtek a gazdasági sikereikre alapozva. Egészen más a gondolkodásmód és a hozzáállás. Míg 25 évvel ezelőtt Észtország is egyike volt a rendszerváltó országoknak, gondolkodásmódban és lelkületben közel álltak hozzánk, a többi hasonló országhoz, most úgy tekintenek magukra, mint egy nagyon sikeresen átalakult országra és mostmár a skandináv országokhoz sorolják magukat, sokkal inkább, mint Közép-Európához - hangsúlyozta Pecze Zoltán. Ezért is más a jelenlegi közeg.  II. János Pál a kis népek függetlenné válásának egyik kezdeményezője és inspirálója volt, és lelkileg ezt erősítette meg az észtekben látogatásakor. Most már nem ez a helyzet, mert az észt társadalom ma méretei ellenére nagy öntudattal és önbizalommal rendelkező társadalom.

A katolikus közösség nagyon kicsi

Egy hétvégén öt nyelven mutatnak be szentmisét Tallinnban: latinul, angolul, lengyelül, észtül és oroszul. A katolikus közösség részben a világ különböző részeiről, a volt Szovjetunió területeiről került Észtországba. Bár kicsi az észt nyelvű katolikus közösség, de nagyon élő – mutatott rá Pecze Zoltán tallinni irodavezető. A társadalom nagy részében a skandináv gondolkodás jellemző: adakoznak, jótékonyság van, de nem vallási meggyőződés alapján. Az észt evangélikus egyháznak fontos szerepe van a társadalomban, mert nemzeti intézménynek tekintik. Az orosz nyelvű lakosság nem feltételül orosz etnikumú, Ukrajnából, Beloruszból, Grúziából, Kazahsztánból települtek be vegyes házasságok révén. Nagy többségük a 70-es, 80-as években érkezett Észtországba. A vallásosságnak, az ortodox hitnek a családi ünnepek, temetések, esküvők esetén van szerepe, fontos az ortodox közösségben.

A pápalátogatás aktualitása

A nemzetiségi kérdés mindig napirenden van a társadalomban, hiszen több nemzetiségű és több vallású az ország. Várható, hogy a pápa üzenetet fogalmaz meg a népek és a vallások békés együttélése témáról – fogalmazott Pecze Zoltán. Örömmel várják az észtek a pápát, mert fontos a világ figyelme számukra és, hogy bekerüljenek a világ vérkeringésébe ezáltal. A pápalátogatás egy pillanatra felhívja Észtországra a hatalmas katolikus világnak a figyelmét, amely földrajzilag távol esik a balti-országtól.

Az észtországi magyar közösség

Nagyon kicsi az észtországi magyar közösség, 100-200 fő közötti, de jól szervezett és két forrásból táplálkozik. Az egyik a Kárpátaljáról Észtországba került magyarok, akik a Szovjetunió idején tanulmányaik vagy házasság révén kerültek oda. Ők dominánsan protestánsok. Nekik negyedévente van istentisztelet, amit Svédországból lát el egy utazó magyar lelkész. A másik rész az EU-n belüli munkavállalók köre, akik egyetemen tanítanak vagy vállalkozásuk van. Ez egy kisebb csoport, de a tallinni magyar kulturális intézetben rendszeresen részt vesznek a programokon. Az európai iskolában van magyar nyelvű oktatás általános iskolai szinten.

20 szeptember 2018, 16:12