Keresés

2019.09.26 cardinale William Joseph Levada 2019.09.26 cardinale William Joseph Levada 

Elhunyt Levada bíboros, a Hittani Kongregáció nyugalmazott prefektusa

83 éves korában szeptember 26-ára virradó hajnalban Rómában elhunyt az amerikai William Joseph Levada bíboros, egykori San Franciscó-i érsek, a Hittani Kongregáció nyugalmazott prefektusa és az Ecclesia Dei Pápai Bizottság volt elnöke.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Negyedik generációs amerikaiként 1936. június 15-én született Long Beachben és a közeli Los Angelesben lépett szemináriumba, majd tanulmányait a római Észak-Amerikai Pápai kollégium diákjaként folytatta. A Gergely egyetemen dogmatikából szerzett doktorátust és itt is szentelték pappá 1961-ben. Hazatérve Los Angelesbe öt éven keresztül lelkipásztori munkát folytatott, de mellette a Szent János szemináriumban teológiát tanított.

Római tanulmányok, Los Angeles-i szolgálat

1976-ban Rómába hívták és a Hittani Kongregáció munkatársa lett és párhuzamosan a Gergely egyetemen tanított dogmatikát hat éven át. 1982-ben a kaliforniai katolikus püspöki konferencia ügyvezető elnöke lett és egy évvel később 1983-ban II. János Pál pápa Los Angeles segédpüspökévé nevezte ki. 1986-ban az Oregon állambeli Portland érsekévé nevezték ki, ahol kilenc éven át szolgált. Legfőbb feladatának a papképzés korszerűsítését és a papok lelki egységének szorgalmazását tekintette. Az egyház, mint alapvető szentség iránti elkötelezettsége jegyében ekkléziológiát, egyháztant tanított a kispapjainak.

San Francisco érseke

II. János Pál pápa 1985 augusztusában San Franciscóba küldte utódlási joggal rendelkező segéd-érsekként, majd azon év Karácsony harmadnapján érsekként is beiktatták. Az Egyesült Államok püspöki konferenciájában számos hivatalt is betöltött, így például az amerikai katolikus egyetemek koordinálásában, a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás Nemzeti kegyhely felügyeletében és a Nemzeti Katolikus Bioetikai Központ irányításában.

Sokféle megbízatás, köztük a Katolikus Egyház Katekizmusának szerkesztése

1986 és 1993 között egyedüli amerikai püspökként vett részt a Katolikus Egyház Katekizmusa előkészítő bizottságában, mely II. János Pál pápa szívügye volt. Levada bíboros 1997-ben részt vett az amerikai kontinensről szóló püspöki szinódus ülésein, majd a szinódus utáni tanács megbeszéléséin is. 2000-től az Egyesült Államok anglikán-katolikus párbeszéd tanácsának társelnöki tisztét töltötte be, majd a jubileumi szentév végén nevezte ki a pápa a Hittani Kongregáció tagjává, ahol már korábban beosztottként éveken át dolgozott.

2003-ban megszervezte és vezette a San Franciscó-i érsekség alapításának 150. évfordulóján tartott ünnepségsorozatot, melyet június 27-én a város Szűz Mária székesegyházában búcsúszentmisével zárt le. 2003-tól az USA katolikus püspöki konferenciájának hittani bizottságát irányította három éven át. E feladatok mellett számos egyéb megbízatást is vállalt, mint a Jeruzsálemi Szent Sír és a rodoszi Jeruzsálemi Szent János lovagrendek észak-amerikai helytartó-helyettesi missziója.

A Hittani Kongregáció prefektusa

Megválasztását követően XVI. Benedek pápa egy hónapon belül, 2005. május 13-án, a fatimai Szűzanya emléknapján kinevezte Levada bíborost saját korábbi szolgálatának utódjaként, így került az amerikai bíboros a Hittani Kongregáció élére prefektusként. A kongregáció alapszabálya szerint ez a szolgálat együtt jár a Pápai Nemzetközi Biblikus Bizottság és a Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság elnöki tiszteinek ellátásával. XVI. Benedek pápa a 2006. március 24-én tartott konzisztóriumon bíborossá kreálta. Prefektusi megbízatását hét éven keresztül látta, egészen 2012. július 8-ig, amikor mandátuma lejártával nyugállományba került. XVI. Benedek pápa lemondása után 2013 márciusában részt vett a konklávén, mely Ferenc pápát választotta meg.

William Joseph Levada bíboros halálával a bíborosok teljes létszám jelenleg 212, ebből 118 a választó és 94 a nem választó bíborosok száma.     

                                 

27 szeptember 2019, 13:36