Vatican News
Blase Cupich bíboros, Chicago érseke Blase Cupich bíboros, Chicago érseke 

Cupich bíboros a gyermekek védelméről az elszámoltathatóság jegyében

A „Kiskorúak védelme az egyházban” témáról összehívott háromnapos vatikáni tanácskozás második napján felszólalt Blase Cupich bíboros, chicagói érsek, a találkozó szervezőbizottságának tagja, az amerikai püspöki kar gyermekek és fiatalok védelmére létrehozott bizottságának elnöke. Előadásának címe: „Szinodalitás: közösen osztott felelősség”. A szinódusi aulában zajló megbeszélésen áttekintik azokat az eljárásokat, amelyeket gyakorlatba kell ültetni a felelősség, az elszámoltathatóság és az átláthatóság terén az egyházban. A második napon az elszámoltathatósággal foglalkoztak.

Somogyi Viktória / Linda Bordoni – Vatikán

Cupich bíboros a kollegialitás jelenlegi gyakorlásáról elmélkedett az ülésen. Hangsúlyozta, hogy a püspököknek a szinodalitás tükrében kell figyelembe venniük a kihívásokat. Különösképpen akkor, amikor az egész egyházban az elszámoltathatóság strukturális, jogi és intézményi aspektusait tekintik át.

Szinodalitás

A szinodalitás Cupich bíboros szerint azt jelenti, hogy minden megkeresztelt minden szinten – a plébániákon, az egyházmegyékben, a nemzeti és regionális egyházi testületekben – részt vesz a megkülönböztetésben és a reformban, amely áthatja az egyházat. Ez alapvetően fontos ma az egyházban és ennek köszönhetően kerül előtérbe az igazság, a bűnbánat és a kultúrák megújulása, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyházban és szélesebb körben a társadalomban megvalósuljon a fiatalok védelme. Egy olyan folyamat, amely pusztán az intézkedéseket változtatja meg, nem elegendő, még ha a kollegialitás eredménye is.

Cupich bíboros az egyház minden tagja és az egyházi kultúrák megtérésére hívott minden kontinensen. Csak is a megkülönböztetésben, a megtérésben és a reformban gyökerező szinodális szemlélet vezetheti az egyházat átfogó cselekvésre a legsérülékenyebbek védelmében.

Szent kötelék

A chicagói bíboros érsek ezt követően áttekintette többek között a strukturális, jogi és intézményi reform kérdését. Szólt a világiak szerepéről, a meghallgatásról és az elkísérésről, de kiemelte az egyház szerepét, mint szerető anya és összehasonlította a szülő és a gyermek, illetve az egyház és a hívek közötti „szent köteléket”. „A szülők számonkérnek bennünket, mert egyszerűen nem tudják felfogni, hogy mi püspök és szerzetesi elöljáróként gyakran miért nem vettük észre a kiskorúak ellen elkövetett szexuális visszaélések célját és romboló hatását. Kettős célkitűzést kell megvalósítani ma az egyházban: állandó erőfeszítéssel kell törekedni az egyháziak által elkövetett szexuális visszaélések felszámolására az egyházban és el kell utasítani a klerikalizmus kultúráját, amely nagyon gyakran a visszaélést okozta.”

Feladatok

Cupich bíboros megnevezte a feladatokat és bemutatta az elszámoltathatóság intézményi és jogi kereteit, amelyek három aspektusra összpontosítanak: a püspökök elleni nyomozás szabályainak felállítása, a vádak bejelentése és a konkrét eljárási lépések. Világos eljárásokat kell kidolgozni olyan esetekre, amelyek igazolják a püspök, eparcha vagy szerzetesi elöljáró „súlyos okokból” való elmozdítását hivatalából, ahogy ez a „Sacramentorum sanctitatis tutela” és a „Mint szerető anya” k. Motu proprio-ban meghatározásra került.

22 február 2019, 19:00