Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a romániai püspöki konferencia tagjaival ad limina látogatásuk alkalmából Ferenc pápa a romániai püspöki konferencia tagjaival ad limina látogatásuk alkalmából  (ANSA)

Tamás József gyulafehérvári segédpüspök az ad limina látogatásról

November 5-10. a romániai püspöki konferencia ad limina látogatást végzi a Vatikánban. Közöttük jelen van öt erdélyi magyar főpásztor. Tamás József püspökkel a Szentatyával való találkozót követően beszélgettünk.

Somogyi Viktória - Vatikán

Tamás József 21 éves püspöki működése során harmadszor vett részt ad limina látogatáson. Utolsó ad limina látogatásaként élte meg ezt az alkalmat a kongregációknál és a Szentatyánál. Jövőre ugyanis betölti 75. életévét és be kell nyújtania lemondását. Egy püspök életében nagyon fontos a Szentszékkel való kapcsolattartás és az, hogy a Szentatya és munkatársai megerősítsék a főpásztorokat szolgálatukban, hiszen minden ember rászorul a bíztatásra, a bátorításra, így a püspökök is. Mindig szükség van új lendületre is, ami ebből származik.

Pápai audiencia

„Ilyen közel még nem voltam a Szentatyához” – osztotta meg élményét a pápai audienciáról Tamás József püspök. Októberben a felcsíki kórusokkal járt a Vatikánban és akkor volt első alkalma Ferenc pápával találkozni a szerdai általános kihallgatáson. Kezet foghatott vele és néhány szót válthattak. Most teljes emberközelségbe került hozzá, mert Jakubinyi György gyulafehérvári érsek ült a Szentatya egyik oldalán, ő pedig az érsek mellett foglalt helyet segédpüspökeként. A Szentatya minden protokollt félretéve kifejezte vágyát, hogy családias beszélgetést folytassanak. „Végig ez a családiasság jellemezte a több mint egyórás együttlétet. Nagyon kedélyes hangulatban zajlott a beszélgetés. Nagyon megható a pápa közvetlensége, ami nagyon megérinti az embert” – fogalmazott.

Koncelebrálás a pápával a reggeli szentmisén

Csütörtökön reggel megadatott a lehetőség a püspök atyáknak, hogy a Szent Márta-ház kápolnájában koncelebráljanak Ferenc pápával. Az elveszett bárányról és drachmáról szólt az Evangélium. Szentbeszédében a Szentatya felhívta a figyelmet, hogy ne csak a 99 bárányt pasztorálják, vagyis azokat, akik jönnek és ott vannak a templomban, megfeledkezve az elveszettekről. Arra buzdított, hogy menni kell az elveszett bárányok után és meg kell próbálni őket visszahozni az egyházba. Tamás József püspök utalt még a pápa másik gondolatára a homíliában, ami a morgásra vonatkozott. Az Evangéliumban a farizeusok zúgolódtak Jézus ellen. A pápa kérte, hogy ne morogjanak, hanem örömmel és odaadással tegyék a kötelességüket és feladatukat.

Az ingatlan visszaszolgáltatások a legnagyobb probléma, az újra államosítás veszélye fennáll

A kongregációknál tett látogatások alkalmával a püspökök a nehézségeiket és problémáikat tárták fel. Romániában a katolikus egyházban jelenleg a legnagyobb probléma az ingatlanok visszaadásának kérdése. Politikailag nem látnak hajlandóságot a román kormányban a visszaszolgáltatásokra. Odázzák, sőt megnehezítik azokat, és mitöbb megpróbálják az eddig visszakapott ingatlanokat újra államosítani.

A marosvásárhelyi katolikus iskola ügye: nagyon hálásak vagyunk a  magyar kormánynak

Ebből adódott a marosvásárhelyi katolikus iskola alapításának az ügye is. Nem annyira az iskola elindítása, hanem sokkal inkább az épületnek a kérdése volt a középpontban. Egy nagyon szép, impozáns épületről van ugyanis szó a városnak a szívében és erről lemondani vagy ebből idővel teljesen kiköltözni nem szívesen tennék. Ezért próbáltak meg mindent az intézmény ellen. Először próbálkoztak azzal, hogy eladnák-e az épületet – amit nem is tudnának megvásárolni... Amikor erre azt válaszolták, hogy erről szó sem lehet, akkor megpróbálták korrupciós ügyként kezelni az egészet, hogy az iskolának törvénytelen volt az indulása és a léte, ezért is próbálták megszüntetni. „Mi különösen hálásak vagyunk a magyar kormánynak, amely közbelépett ebben az ügyben és ennek köszönhetően az ősszel újra indulhatott az iskola” – hangsúlyozta Tamás József püspök.

A csíkszeredai iskola helyzete

„Mint más helységekben, a csíkszeredai [egyházi] épületünkben működik az állami és a katolikus iskola. Békében megvannak együtt. Egyelőre 20 évre kötöttek szerződést, de utána is mehetne ez így tovább. Reméljük, hogy ez valahogy majd megoldódik” – tette hozzá a gyulafehérvári segédpüspök.

A gyulafehérvári egyházmegye kihívásai

„Hála Istennek az 1989-es fordulat után egy újabb nekilendüléssel a gyulafehérvári főegyházmegye szabadon működhet [a rendszerváltás előtt is működött a főegyházmegye], az állam ilyen szempontból nem korlátozza a vallásos tevékenységet, a hitoktatást.” Az iskolákban is folyik hitoktatás, csak az egyház részéről ennek támogatása a legfontosabb. Megszervezték a hitoktató képzést a Babes-Bólyai Egyetemen világiak számára, ahol jelenleg is folyamatban van képzésük. Néhány évvel ezelőtt megtartották a főegyházmegyei zsinatot, ami szintén egy újabb lendületet adott főegyházmegyéjüknek.

„Az ingatlan visszaszolgáltatást félretéve, a legnagyobb kihívást a szekták jelentik” – emelte ki Tamás József püspök. Sok minden begyűrűzik a médián illetve az Európában és a világban való szabad mozgáson keresztül, ami az elvilágiasodás felé sodorja a híveket is, akik pedig még élik a népi vallásosságukat. Az egyház azt szeretné, hogy a hívek tudatossá váljanak és felnőtt, érett módon éljék meg a hitüket, ne tömeges megnyilvánulásokban. Az is nagyon szép, de az öntudatos keresztény élet még szebb – mutatott rá Tamás József püspök. Próbálják erősíteni a közösségeiket. Remélik, hogy mint ahogy az elmúlt rendszerben, a kommunista, ateista világban is megtudták tartani híveiket – pedig akkor is nagyon sok kihívás volt ebben a tekintetben –, most is sikerülni fog.

Stúdióbeszélgetés Tamás József gyulafehérvári segédpüspökkel
09 november 2018, 18:59