Keresés

Vatican News
FILES-VATICAN-RELIGION-POPE-CHILDREN-ABUSE FILES-VATICAN-RELIGION-POPE-CHILDREN-ABUSE  (AFP or licensors)

Szentszéki közlemény a „McCarrick-ügyről”

A Szentszék Sajtóterme október 6-án, szombaton délután a következő hivatalos nyilatkozatot tette közzé a Theodore Edgar McCarrick érsek, egykori bíboros személye kapcsán felmerült visszaélésekről.

Vertse Márta – Vatikán     

A Theodore Edgar McCarrick érsek viselkedésére vonatkozó vádak közzétételét követően Ferenc pápa, tudatában annak, hogy ezek a hívek lelkiismeretében eltévelyedést okoznak és eziránti aggodalmában, elrendelte az alábbi közlemény nyilvánosságra hozatalát:

2017 szeptemberében a New York-i főegyházmegye jelezte a Szentszéknek, hogy egy férfi  azzal vádolta az akkori McCarrick bíborost, hogy visszaélést követett el ellene a hetvenes években. A Szentatya erre vonatkozóan előzetes beható vizsgálatot rendelt el, amelyet a New York-i főegyházmegyében folytattak le és amelynek lezárásakor a vonatkozó dokumentációt felterjesztették a Hittani Kongregációnak. Időközben, mivel a vizsgálat során komoly jelek merültek fel, a Szentatya elfogadta McCarrick érsek lemondását a bíborosi kollégium tagjai közül, megtiltva neki a nyilvános papi szolgálat gyakorlását, valamint ima- és bűnbánati életre kötelezte őt.

A Szentszék nem fogja elmulasztani, hogy kellő időben nyilvánosságra hozza a McCarrick érseket érintő ügy végkövetkeztetéseit. Az illető egyházi személy iránt felmerült egyéb vádak kapcsán a Szentatya elrendelte, hogy az előzetes nyomozásban összegyűjtött információkat vonják egybe a Szentszék dikasztériumainak és hivataljainak archívumaiban jelenlévő teljes dokumentáció további alapos tanulmányozásával, abból a célból, hogy tisztázzanak minden lényeges tényt, történelmi összefüggésükbe helyezve és tárgyilagosan értékelve azokat.

A Szentszék tudatában van annak, hogy a tények és körülmények vizsgálatából olyan választások kerülhetnek felszínre, amelyek nem lennének következetesek ezeknek a kérdéseknek a mai megközelítésével. Mindazonáltal, mint ahogy Ferenc pápa mondta, „követni fogjuk az igazság útját, bárhová is vezessen bennünket” (Philadelphia, 2015. szeptember 27.)

Mind a visszaélések, mind takargatásuk továbbá már nem tolerálhatók, mivel az elkövető, vagy az elkövetőket takargató püspökökkel való eltérő bánásmód a klerikalizmus soha többé el nem fogadható módját képviseli.

Ferenc pápa megújítja sürgető felhívását, hogy egyesítsük erőinket a visszaélések súlyos problémájának leküzdésére az egyházon belül és kívül, továbbá annak a megelőzésére, hogy ezeket a bűntényeket a továbbiakban ne követhessék el a társadalom legártatlanabb és leginkább sebezhető tagjai kárára. A pápa, mint ahogy már ezt bejelentették, összehívta az egész világ püspöki konferenciáinak elnökeit jövő februárra, miközben visszhangzanak szavai, amelyeket a közelmúltban Isten népéhez intézett üzenetében írt: „Az egyetlen módja, hogy válaszoljunk erre a rosszra, amely olyan sok életet megkeserített, hogy olyan feladatként éljük meg, mint amely Isten népeként mindnyájunkat érint és mindnyájunkra vonatkozik. Ennek a tudata, hogy egy nép és egy közös történelem részének érezzük magunkat, lehetővé teszi számunkra, hogy elismerjük a múltban elkövetett bűneinket és tévedéseinket, nyitottan a bűnbánatra, képesek legyünk a belső megújulásra” (2018. augusztus 20.).

06 október 2018, 20:33