Keresés

Vatican News
Pietro Parolin bíboros államtitkár a Koreai-félszigetért bemutatott szentmisén Pietro Parolin bíboros államtitkár a Koreai-félszigetért bemutatott szentmisén  (ANSA)

Szentmise a Koreai-félszigetért a Vatikánban: a béke Isten ajándéka

Pietro Parolin bíboros államtitkár október 17-én, szerdán este szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában a Koreai-félsziget békéjéért Mun Dzsein dél-koreai elnök részvételével, akit csütörtökön fogadott Ferenc pápa.

Somogyi Viktória / Gabriella Ceraso – Vatikán

„A világegyetem teremtő Istene, add meg a nyugtalan emberiségnek a béke valódi ajándékát, hogy felismerje árnyékmentes örömben irgalmad jelét” – fohászkodott Parolin bíboros a szertartáson. Az elnökhöz, a püspöktársakhoz és a diplomáciai testület tagjaihoz fordulva a vatikáni államtitkár Jézus első szavaiból indult ki, amelyekkel tanítványaihoz szólt feltámadása után illetve az utolsó vacsora alkalmával: „Békesség nektek” (Jn 20,19) és „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Én nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne is szorongjon!” (Jn 14,27) Az Úr által az emberi szívnek felkínált béke az a spirituális misztérium, amely a Kereszt áldozatát egyesíti a feltámadás megújító erejével – hangsúlyozta homíliájában Parolin bíboros.

Istentől kérni kell a béke ajándékát

A jelenlevőknek koreai nyelvre fordított szavaiban a vatikáni államtitkár rámutatott arra a nehéz valóságra, amelyet ma az egész világ megél és annak a szükségességére, hogy Istentől kérni kell a béke ajándékát, különösképpen is utalva a Koreai-félszigetre, hogy a feszültség és a megosztottság hosszú éveit követően végre ismét felcsendülhessen a béke szava. Csak az értheti meg igazán, hogy mit jelent az, hogy ismét felcsendül ez a szó, aki megtapasztalta Isten látszólagos távollétének kifürkészhetetlen misztériumát a szenvedés, az elnyomás, a gyűlölet láttán.

A béke természete

A béke természetét elemezve a bíboros megkülönböztette jelentését a jóakaratú emberek és a hívők számára. A jóakaratú emberek szerint a békét a mindennapi döntésekkel építjük, az igazságosság és a szolidaritás szolgálatában, a jogok és a méltóság előmozdításával, a leggyengébbek gondozása által. A hívek számára a béke mindenekelőtt ajándék, amely Istentől származik. Sőt Isten jelenlétének teljes megnyilvánulása, akit a próféták a Béke fejedelmeként hirdettek.

A kereszt nélküli béke nem Jézus békéje

Isten ajándéka nem elvont és távoli elképzelés, hanem konkrétan megélt tapasztalat, béke a nyugtalanság közepette. Ferenc pápa gyakran óv bennünket egy olyan világtól, amely elérzéstelenít minket, hogy ne lássuk meg az élet egy másik valóságát: a keresztet. Tehát az Istentől származó béke túllép a pusztán földi számításokon, nem egy egyszerű kompromisszum eredménye, hanem egy új valóság, amely az élet minden dimenzióját magába foglalja, még a kereszt titokzatos dimenzióját és földi zarándoklatunk elkerülhetetlen szenvedéseinek dimenzióját is. Ezért a keresztény hit megtanítja nekünk, hogy a kereszt nélküli béke nem Jézus békéje.

VI. Pál meghívása a békére

Parolin bíboros ezt követően megújította a vasárnap szentté avatott VI. Pál pápa meghívását arra, hogy a világot a béke szeretetére, építésére és védelmére kell nevelni. VI. Pál továbbá azt kérte, hogy korunk embereiben és a következő nemzedékekben fel kell kelteni az igazságon, az igazságosságon, a szabadságon és a szereteten alapuló béke értelmét és szeretetét.

A béke váljon a mai világ hiteles küldetésévé

Homíliája végén a vatikáni államtitkár így imádkozott: az Úr adja meg a kegyelmet, hogy a béke váljon a mai világ hiteles küldetésévé, bízva Krisztus keresztjének és feltámadásának titokzatos erejében. Isten kegyelmével lehetővé válik a megbocsátás útja, a népek közötti testvériség konkrét ténnyé alakul, a béke pedig közös távlattá válik még a nemzetközi közösséget alkotó államok sokszínűségében is.

A koreai elnök szavai

A szentmise végén Mun Dzsein dél-koreai elnök háláját fejezte ki Pietro Parolin bíborosnak, amiért ő vezette a szertartást. Az államfő Ferenc pápának pedig megköszönte, hogy imáival támogatta a két Korea közötti közeledés útját és, hogy bátorságra és reményre buzdította a koreaiakat, akik a békére vágynak és akik ismét felfedezték a testvériség értelmét.

18 október 2018, 15:26