Cerca

Vatican News
Keddi sajtótájékoztató a szentszéki sajtóteremben Keddi sajtótájékoztató a szentszéki sajtóteremben 

Püspöki szinódus: visszaélések, fiatalok, digitális kihívások, migránsok, átfogó nevelés

Folytatódik a püspöki szinódus a Vatikánban. A hétfő délutáni ülésen Charles Scicluna máltai érsek szólalt föl az egyházon belüli szexuális visszaélések ügyéről, illetve a szentéletű papokról, akik segítenek a fiataloknak az útkeresésben. Kedden délelőtt a munkadokumentum első részéről tárgyaltak a szinódusi atyák.

Gedő Ágnes / Barbara Castelli / Isabella Piro – Vatikán

Felemelni a felelősségi küszöböt

Igazság nélkül nem lehet élni, ezért a visszaélési ügyekben lényegbevágó az igazság keresése. Ezt emelte ki a máltai püspöki konferencia szinódusi küldötte, Charles J. Scicluna érsek a hétfői sajtótájékoztatón, amelyet a Szentszék sajtótermében tartottak a XV. rendes püspöki szinódusról. Újságírói kérdésekre válaszolva a főpásztor elmondta, hogy ez a botrány megjelenik a munkadokumentumban is, ahol a 66. pontban „szégyenként” szerepel. Főként azért, mert az áldozatok nagy része fiatal, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek gyógyítaniuk kellett volna, és ez megköveteli, hogy fölemeljék a felelősség küszöbét.

Sok a szentéletű pap is

Gyorsan kell cselekedni, az irgalmasság pedig üres marad, ha nem tiszteli az igazságot – magyarázta a máltai érsek. Utalt rá, hogy jövő február 21-24-e között a Vatikánban fognak tanácskozni a kiskorúak védelméről és a visszaélések megelőzéséről. A gyökerénél kell kezelni a problémát, a papi hivatást szolgálatra, nem pedig hatalmi visszaélésre kell használni. Ne feledkezzünk meg arról a sok szentéletű papról sem, akik dolgoznak és bíznak az Úrban. Az életszentség találkozás az emberi gyengeség és az isteni irgalmasság között – emlékeztetett.

A meghallgatás a fiatalok bevonásának első lépése

Kedden délelőtt a kiscsoportos megbeszélések során a munkadokumentum első részét tárgyalták a szinódusi atyák. 14 összefoglaló született hat különböző nyelven, egyazon témáról: a meghallgatásról. Az egyház legyen beleérző, nyitott a párbeszédre, kerülje az önreferencialitást, az előítéleteket, és főként a hiteles tanúságtételre alapozzon. A fiataloknak meg kell adni az őket megillető helyet. Elő kell segíteni részvételüket az egyházi életben, a valós szinodalitás jegyében, hogy a folyamatok és ne az egyes események felelős főszereplői legyenek. Így tudják majd saját kortársaikat is evangelizálni.

A digitális demencia veszélye

A fiatalok a valóság szeizmográfjai, ők az egyház. Kerüljük a moralizálást és mutassuk meg nekik, hogy az élet válasz Isten hívására, hogy az élet szép, mert van értelme. Segítsük őket, hogy hosszú távú döntéseket hozzanak – állapították meg a szinódusi atyák. Vigyázni kell, hogy elkerüljék a „digitális elbutulást”, tanítsuk meg nekik az internet helyes használatát.

A migráció átfogó megoldása

Tárgyalták meg a migráció jelenségét, amelyet nemzetközi szinten kell megoldani, a törvényesség és a biztonság keretein belül. Lehetőségeket kell teremteni a boldogulásra a kibocsátó országokban, befogadást pedig a célállamokban. Nem szabad megfeledkezni a kitelepítettekről, az üldözöttekről és a szenvedőkről sem a világ különböző részein.

Képzés és nevelés, családvédelem

A nevelés és a képzés kapcsán a szinódusi atyák annak szilárd, tudományközi és átfogó jellegét szorgalmazták. A katolikus tanintézmények feladata a tiszteletre és párbeszédre nevelés, mind a vallások, mind a keresztény felekezetek között. Megfelelő családpasztorációra van szükség a nemzedékek közti hitátadás támogatására. Ma a család válságban van, a szétesés és az apák szerepének meggyengülése miatt. A felnőttek általában túl fiatalnak akarnak látszani és individualisták, ez nem kedvezett a hitátadásnak. Pedig minden hívő felelőssége elkísérni a fiatalokat a Jézussal való személyes találkozáshoz. A fiatalok pedig elsősorban a családból építkeznek.

Az egyház szóljon a fiatalok nyelvén

Olyan papokat és püspököket kell képezni, akik új stílust képviselnek és hozzáértőn képesek a fiatalok mellé állni. Jelenleg ugyanis nincsenek hatékony lelkipásztori stratégiák a szekularizáció és a globalizmus kezelésére, a hagyomány és a modern összebékítésére. Több kiscsoportos megbeszélésen fölmerült, hogy olyan üzenetet fogalmazzon meg a szinódus a fiataloknak, amely elbeszélő stílusú és az ő nyelvükön szólva képes átadni nekik a keresztény reményt és Isten irántuk való szeretetét. Itt támaszkodhatnak a multimediális világ kínálta eszközökre, hiszen a mai fiatalokhoz nem csupán az írott szó, hanem a képek és a videók segítségével lehet eljutni.

09 október 2018, 16:17