Vatican News
A bíborosi tanács tagjai (Pell bíboros kivételével) A bíborosi tanács tagjai (Pell bíboros kivételével) 

Ismét ülésezik a bíborosi tanács a Vatikánban Ferenc pápával

Június 11-13-a között tartja 25. ülését a Vatikánban a kilenctagú bíborosi tanács, amelynek feladata, hogy segítse a pápát a Római Kúria reformjában és az egyház kormányzásában.

Gedő Ágnes – Vatikán

A Kúria új Apostoli Konstitúciójának szövegtervezete

Hétfőtől szerdáig ülésezik a pápával az ún. C9 testület, amely legutóbbi ülését április 23-25-e között tartotta a Vatikánban. Az előző tanácskozást nagyrészt a Római Kúria új Apostoli Konstitúció szövegtervezetének szentelték. A szövegben szereplő témák nagy részét már megvitatták a korábbi üléseken. Kiemelkedő jelentőségű ezek között: a Római Kúria a Szentatya és a részegyházak szolgálatában; a kuriális tevékenységek lelkipásztori jellege; az Államtitkárság harmadik szekciójának létrehozása és működése; valamint az evangélium hirdetése és a missziós szellem mint távlat, amely az egész Kúria tevékenységét jellemzi.

Kiskorúak védelme és kommunikációs reform

Az áprilisi tanácskozáson nagy teret szenteltek a pápa szívéhez közel álló témának, a kiskorúak védelmének is. A Szentatya határozott szándéka, hogy megfelelő eszközöket találjanak mindenfajta visszaélés leküzdésére. Az előző ülésen továbbá a Kommunikációs Titkárság titkára, Lucio Adrian Ruiz prelátus tájékoztatta a pápát és a bíborosokat a vatikáni kommunikációs reform jelenlegi állásáról.

12 június 2018, 10:24