Cerca

Vatican News
A német kérdés: Ki áldozhat? A német kérdés: Ki áldozhat? 

A pápa német püspökökhöz: találjanak egységes megoldást a közös szentáldozásra

Május 3-án püspöki és szakértői szinten német-vatikáni tárgyalás folyt Rómában a „német vegyesházassági ügy” kapcsán, miután a német püspöki konferencia hét főpásztora levelet írt a Vatikánba, hogy vizsgálják meg a kérdést, ki dönthet ilyen ügyben.

Vértesaljai László – Vatikán

Május 3-án kétoldali megbeszélés a Vatikánban a „német vegyesházassági ügyről”  

A Vatikánban német püspökök egy csoportja találkozott szentszéki bíborosokkal és szakértőkkel május 3-án csütörtökön és megvitatták a szentáldozás lehetőségének kérdését katolikus és nem katolikus (gyakorlatilag katolikus-evangélikus) vegyesházasság esetén. A német delegációt Reinhard Marx München-freisingi bíborosérsek, a német püspöki konferencia elnöke vezette, Rainer Maria Woelki, kölni bíborosérsek, Felix Genn, münsteri püspök, Karl-Heinz Wiesemann, speyeri püspök, a német püspöki konferencia hittani bizottságának elnöke,  Rudolf Voderholzer, regensburgi püspök, Gerhard Feige, magdeburgi püspök, a német püspöki konferencia ökumenikus bizottságának elnöke, P. Hans Langendörfer jezsuita, a német püspöki konferencia titkára kíséretében.

A Szentatya egységes megoldást sürget

Vatikáni részről a megbeszéléseket mintegy házigazdaként is Luis Francisco Ladaria Ferrer érsek, a Hittani Kongregáció prefektusa vezette, Kurt Koch, bíboros, a Keresztény Egységtitkárság elnöke, Markus Graulich szalézi atya, a Pápai Törvényhozó Bizottság titkárhelyettese, P. Hermann Geissler atya, a "Krisztus Ügye” Lelki Család tagja, a Hittani Kongregáció hittani bizottságának osztályvezetője kíséretében.

Sokoldalú kérdésfelvetés

A német nyelvű megbeszélések során Ladaria érsek tájékoztatta a német delegációt arról, hogy Ferenc pápa megbecsüli a német püspökök ökumenikus elkötelezettségét és azt kéri tőlük, hogy „egyházi közösségi szellemben találjanak lehetséges közös megoldást”. A megbeszélések során sok szempontból vitatták meg a vegyesházasságok nem katolikus tagjai szentáldozásának a kérdését. Mindenekelőtt a hit szempontjából, aztán lelkipásztori összefüggésben vizsgálták a problémát, továbbá az egyetemes egyházzal való kapcsolatában, végül kánonjogi szempontból is. A megbeszélések testvéri légkörben zajlottak és annak eredményeiről Ladaria érsek, a Hittani Kongregáció prefektusa tájékoztatta a Szentatyát.

Hét német püspök levelet írt Rómába  

A „német vegyesházassági ügy” egyáltalán azért vetődött fel ilyen magas szinten, mert hét német katolikus püspök – köztük Rainer Maria Woelki, kölni bíborosérsek és Rudolf Voderholzer, regensburgi püspök, aki egyébként hivatalból tagja a Hittani Kongregációnak is – a kérdésben levelet intézett az illetékes vatikáni dikasztériumokhoz, mert szerintük a kérdés az egyetemes egyház és nem pedig a helyi püspöki konferencia illetékességi körébe tartozik. A jelenleg 66 tagot számláló német püspöki konferencia (DBK) ülésén a szóban forgó kérdés tárgyalásakor hét főpásztor a többségi döntés ellen szavazott és Rómához fellebbezett írásban, amiről a püspöki konferenciát nem tájékoztatták. 

A német vallási helyzet a számok tükrében

A német Wikipédia adatai szerint a 2016-ban 82,6 millió lelket számláló Németország lakosságának 59 százaléka vallja magát valamilyen keresztény felekezet tagjának. A német keresztények 28,9 százaléka katolikus – döntő mértékben az ország déli és nyugati részén –, 27,1 százaléka evangélikus. A német katolikus hívek 66 püspökséghez tartoznak, közülük 27 egyúttal érseki székhely. A hitélet összesen 10.280 plébánián zajlik, melyet 11.714 egyházmegyés és 2142 szerzetes pap lát el. A papság összlétszáma 13.856, de az aktív papok száma csak 8.786. A papok munkáját 3296 állandó diakónus segíti. A férfi szerzetesek száma 3934, a női kongregációkban 15.923 nővér szolgál.

2016-os adatok szerint 4,5 millió muzulmán él Németországban, vagyis a lakosság 5,5 százaléka. 270 ezer a német buddhisták száma, míg a 200- ezres német zsidó közösség fele izraelita felekezetű.

 

05 május 2018, 10:14