Cerca

Vatican News
Ferenc pápa és Baldisseri bíboros Ferenc pápa és Baldisseri bíboros 

Jóváhagyták a fiatalokról szóló püspöki szinódus munkadokumentumát

Ferenc pápa vezetésével május 7-8-án tartotta 14. ülését a Vatikánban a Püspöki Szinódus Főtitkársága. A tanácskozáson Baldisseri bíboros ismertette az őszi szinódus munkadokumentumát, amelyet egyhangúlag elfogadtak.

Gedő Ágnes – Vatikán

Idén októberben tartják a XV. rendes püspöki szinódust a Vatikánban, melynek témája: Fiatalok, hit és hivatástisztázás. Ennek előkészületeként tanácskozott a napokban a szinódusi főtitkárság Ferenc pápa elnökletével. Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár ismertette a szinódus munkadokumentumát, az ún. Instrumentum laboris-t, amelyet szakértők egy csoportja állított össze.

A fiatalok élénk részvétele az elő-szinóduson

Az anyag öt forrásból készült: egyrészt az arra jogosult szervek válaszai alapján, amelyet az előkészítő dokumentum záró kérdőívére adtak; másrészt a fiatalok körében végzett kérdőív beérkezett válaszaiból; harmadrészt a 2017 szeptemberében, a fiatalok helyzetéről tartott nemzetközi szeminárium anyagából; végül pedig a 2018. március 19-24. között megrendezett elő-szinódusi ülés záródokumentuma alapján. Baldisseri bíboros elmondta, hogy az elő-szinóduson sok fiatal vett részt a világ számos országából, egyházi és egyházon kívüli csoportok képviseletében.

Egyhangúlag elfogadták az Instrumentum laboris-t

Az elkészült munkadokumentumot a résztvevők megvitatták, érdekes véleménycsere alakult ki, amelynek javaslatait és megjegyzéseit beiktatták a szövegbe, majd valamennyien jóváhagyták. A püspöki szinódus szervezési kérdései mellett Fabio Fabene püspök, szinódusi főtitkárhelyettes tájékoztatója hangzott el, melyet gyümölcsöző eszmecsere követett.

09 május 2018, 12:03