Vatican News
De Donatis püspök, a pápa római helynök Ferenc pápával De Donatis püspök, a pápa római helynök Ferenc pápával  (ANSA)

De Donatis püspök: Bíborosnak lenni annyit jelent, hogy szolgálni

A bíborvörös a vértanúság vérének jelképe és a szeretet vértanúságáé, amelyet minden nap élünk meg saját életünk odaajándékozásában.

Massimiliano Menichetto/Somogyi Viktória – Vatikán

Meglepetés, hitetlenség, tanúságtétel egészen a vértanúságig Krisztus nevében. A pápa római helynöke Angelo De Donatis püspök ezekkel a szavakkal jellemezte a Vatikáni Rádiónak az érzést, amikor egy lelkipásztori látogatásról visszatérőben meghallotta Ferenc pápa döntését, hogy június 29-én bíborossá kreálja. 

„Az autóban hallottam a hírt, éppen egy római plébániáról visszatérőben. Egy szép délelőttöt töltöttem a plébánialátogatáson és miközben a kocsiban hallgattam a pápa vasárnapi Regina Coeli imádságát, nem találtam szavakat, amikor meghallottam a pápa bejelentését. Nagyon meglepett” – fogalmazott De Donatis püspök.

Meghívás a tanúságtételre

A Gaudete et exsultate k. apostoli buzdítás bemutatásakor a római helynök az életszentségről szólt beszédében. Most a bíborosi kinevezéssel még inkább a tanúságtételre kapott meghívást. „Az apostoli buzdítás IV. fejezete nyújt ebben segítséget számomra, amelyben Ferenc pápa nagyon szépen kijelöli az életszentség jeleit: a szelídség, a humor, a vakmerőség. Ezek most nagy segítségemre lehetnek” – mondta a római helynök.

Szolgálat, felhívás a vértanúságra

A bíborosi feladatról szólva hangsúlyozta: „ez elsősorban szolgálat, felhívás a vértanúságra. Mégha nem is a véráldozat általi vértanúságé, hanem a szeretet vértanúsága ez, amelyet a mindennapokban kell megélni, életünk odaajándékozásával. Továbbra is az életem odaajándékozásával és Isten népének szolgálatával folytatom tevékenységemet.

Angelo De Donatis püspök, a pápa római helynöke

1954-ben született a dél-olaszországi Apulia tartományban, Lecce közelében. A tarantói szemináriumban, majd a Pápai Római Nagyszemináriumban tanult. Filozófiai tanulmányait a Lateráni Egyetemen végezte, teológiát pedig a Pápai Gergely Egyetemen. 1980-ban szentelték pappá, 1983-ban inkardinálták a római egyházmegyébe. Plébánián végzett szolgálatot, hitoktató volt, majd a római helynökség főtitkárságának munkatársa lett. 1989 és 1991 között a Bíborosi Kollégium titkárságának levéltárosa. 1990-1996 között a római helynökség papi hivatalának igazgatója volt. 1990-2003 között a Pápai Római Nagyszeminárium lelkiigazgatója. 2003-tól plébános. 1989-től a Jeruzsálemi Szentsír Lovagrend tagja. 2014-ben a Római Kúria lelkigyakorlatát vezette. 2015-ben római segédpüspöknek nevezték ki. 2017-ben lett a pápa római helynöke.

23 május 2018, 16:11