Keresés

Vatican News
Habsburg-Lotharingiai Eduárd köszönti a híveket. Az oltárnál a főcelebráns Gallagher érsek Habsburg-Lotharingiai Eduárd köszönti a híveket. Az oltárnál a főcelebráns Gallagher érsek 

Vatikáni szentmise a visegrádi országok részvételével Szent Adal

Juttassák érvényre a keresztény értékeket Európában – ez Szent Adalbert ma is aktuális üzenete. Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki külügyminiszter mutatott be szentmisét a vatikáni magyar kápolnában a cseh, lengyel, magyar és szlovák szentszéki nagykövetségek részvételével. A főpásztor békéért és egyetértésért fohászkodott a világ számára.

Gedő Ágnes - Vatikán

Magyar V4 elnökség

A visegrádi országok közös szentje, Adalbert vértanú püspök ünnepét az érintett országok szentszéki nagykövetségei közösen ünneplik Rómában. Az idén, a magyar V4 elnökség jegyében a Szentszéki Magyar Nagykövetség szervezte a szertartást. Április 27-én, pénteken reggel 8 órakor a vatikáni Szent Péter-bazilika magyar kápolnájában Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki külügyminiszter mutatta be a szentmisét a négy nemzet római papjai és hívei, köztük a nagykövetek jelenlétében. Jelen volt többek között az Európai Unió vatikáni nagykövete is. Koncelebráltak a visegrádi országok római papi kollégiumainak rektorai, köztük Tóth Tamás, a magyar nagykövetség egyházi tanácsosa. A liturgiát a római Német-Magyar Pápai Kollégium szlovák és magyar papnövendékeinek éneke tette szebbé.

Habsburg-Lotharingiai Eduárd, Magyarország szentszéki nagykövete köszöntötte a cseh, lengyel, szlovák nagyköveteket és az egybegyűlteket. Kiemelte, hogy április 27-én emlékezünk II. János Pál pápa szentté avatásának 4. évfordulójára, illetve, hogy a vatikáni magyar kápolnában található a szent pápa képe, amelyet 1980-ban helyeztek el ott.

Megbékélés a két Korea között

Gallagher érsek a szentmisét a koreai csúcstalálkozó sikeréért ajánlotta föl, mely a remény jele a térség megbékélése szempontjából. Homíliájában a vértanú szent alakját méltatta.

Szent Adalbert életével és halálával lefektette Európa alapjait

Többször idézte Szent II. János Pál gondolatait a keresztény Európa és Szent Adalbert életszentsége vonatkozásában: Ez a vértanú püspök életével és halálával lefektette Európa identitásának és egységének alapjait. A János evangéliumából (Jn 10,1-10) való szakasz a Jó Pásztor példabeszédét tárja elénk, aki életét adta juhaiért.

„A keresztények vegyenek példát Szent Adalbert életszentségéről, aki megaláztatást, üldöztetést vállalt hitéért egészen az életáldozatig menően.“

A keresztény nem fél a sötétségtől, hanem vállalja, hogy világosság legyen benne. Hasonlóképpen, megízesíti a sótlan világot – utalt a főpásztor a Föld sója és a világ világossága jézusi hasonlatára. Legyünk bátor tanúságtevők a világban és ne féljünk az életszentség útjára lépni. Ferenc pápa legutóbbi, Gaudete et exsultate – kezdetű apostoli buzdítása megerősít minket abban, hogy bárki lehet szent, ez a hivatása mindannyiunknak.

Békét és egyetértést a világnak

Szent Adalbert vértanú püspök, akinek április 23-án tartottuk liturgikus emléknapját, ma is üzen nekünk a széthúzó Európában: juttassák érvényre a keresztény értékeket, de nem öncélúan, hanem megnyílva a felebarát előtt. A harmadik évezred Európája gyakran bizonytalan és széttöredezett társadalmai úgy tűnik, hogy olykor eltávolodnak azoktól az emberi és keresztény értékektől és motivációktól, amelyek az alapító atyákat ihlették egy egységes és egyetértő Európa építésére.

„Mint európai polgároknak, és mint Krisztus tanítványainak az a hivatásunk, hogy érvényre juttassuk a keresztény identitást, amelyről a szentek tanúskodnak.“

Föl kell fedeznünk gyökereinket, szeretnünk kell és érvényre juttatni anélkül, hogy abszolutizálnánk azokat. A keresztény identitásugyanis kapcsolatokban fejeződik ki, sosem önmagában, hanem Istenben, és úgy erősödik, ha a felebarátunkkal, bárki is legyen az, a szeretetben haladunk Isten felé. Békét és egyetértést a világnak – fohászkodott végül Paul Richard Gallagher érsek, szentszéki külügyminiszter.

Szentszéki elismerés a V4 országoknak

Érszegi Márk Aurélt, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottját az esemény jelentőségéről kérdeztük.

Interjú Érszegi Márk Auréllal
27 április 2018, 10:24