Vatican News
Ferenc pápa a szentszéki diplomáciai testületet fogadja Ferenc pápa a szentszéki diplomáciai testületet fogadja 

Mariológiai képzést tartottak szentszéki nagyköveteknek

Április 16-án, hétfőn mariológiai képzést tartottak a szentszéki nagykövetek számára.

Somogyi Viktória - Vatikán

A kezdeményezés célja, hogy megnyisson egy lehetőséget a Mariológiai Akadémia és a diplomáciai testület között egy harmonikusabb és békésebb fejlődés útjainak közös keresésére. A kurzust a római Antonianum ferences egyetemen tartották, amely egyben a Nemzetközi Pápai Mariológiai Akadémia (PAMI) székhelye is. A ferencesek által alapított intézmény kapcsolatot képez a katolikus, ortodox és protestáns mariológiai kultuszok között. A képzést Stefano Cecchin atya, az Akadémia elnöke tartotta.

Tisztelet és békés együttélés

A diplomaták magasrangú politikai közvetítő szerepet töltenek be – fogalmazott Cecchin atya. Mi ferencesek a „női dimenzió” felélesztésén dolgozunk nemcsak a vallás és a Mária-tisztelet terén, hanem a mindennapi életben is, amelynek nélkülözhetetlen részét képezi a politika, amelynek célja a társadalmi egyenlőség biztosítása és az emberi méltóság tiszteletben tartása. A lélek és a test nem két egymástól elkülönült rész, hanem két egymáshoz tartozó entitás a Teremtés magasrendű tervében. Ezeknek a koncepcióknak az elfogadásából származik a kultúrák kölcsönös tisztelete és a békés együttélés megteremtésének képessége.

Jelentős állomás

A szentszéki diplomatáknak szóló mariológiai képzés túllép egy egyszerű ismeretbővítő szeminárium szintjén. Jelentős állomást képvisel az egyház összetett tevékenységében, amellyel elő kívánja segíteni a párbeszédet világszinten és amellyel szembe száll a világ nagy területét behálózó, részekben folyó háborúval. A nemzetközi szintű kezdeményezés erősen kötődik az adott valósághoz, ugyanakkor Ferenc pápának az „önmagából kilépő egyház” programjából merít ihletet. Egyben megerősíti a szoros együttműködést az Antonianum és a Mariológiai Akadémia között a ferences összetartozás nyomán és az ebből fakadó felelősséget is a történelmi átmenet jelenlegi összetett fázisában.

Záró ceremónia

Május 24-én tartják a latin-amerikai filozófia és a szentszéki nagyköveteknek szervezett mariológiai kurzus záró ceremóniáját. Mindkét eseményt egy közös konferencia követ, amelyen kitüntetik a nagyköveteket és amely alkalmával bemutatják a közös út eredményeként született kezdeményezéseket. Az ünnepi esemény keretében, Oscar Rodriguez Maradiaga bíboros jelenlétében nemcsak díjakat adnak át a képzésben részt vett nagyköveteknek, hanem megkapják a Mariológiai Akadémia tiszteletbeli tagja elismerést is.

18 április 2018, 20:08