Keresés

Vatican News
Német László SVD nagybecskereki püspök a Vatikáni Rádió stúdiójában Német László SVD nagybecskereki püspök a Vatikáni Rádió stúdiójában 

Mit tudunk tenni a békéért? Interjú Német László SVD nagybecskereki püspökkel

Július 28-a és augusztus 4-e között Rómában rendezik meg a 12. nemzetközi ministránstalálkozót. Hetvenezer fölött van már a jelentkezők összlétszáma, ebből 1700 magyar szerte a Kárpát-medencéből.

Gedő Ágnes - Vatikán

A Vatikánban tárgyal a napokban Német László püspök, a Nemzetközi Ministránsszövetség elnöke. Folynak az előkészületek az idei nagy találkozóra, amelyet július 28-a és augusztus 4-e között tartanak Rómában a következő mottóval: “Keresd a békét és járj a nyomában!” (Zsolt 34,15b).

A magyarok a harmadik legnépesebb csoport a zarándoklaton

Az idei, 12. nemzetközi zarándoklat egyik újdonsága, hogy a modern technológiát követve telefonos alkalmazás is segíti a résztvevőket. A Ministránsok Rómában – applikáció három részből áll: az elsőt már a zarándoklat előtt aktiválják, a második csak Rómában működik majd, a harmadik rész pedig otthon, a zarándoklat után áll majd a fiatalok rendelkezésére. A főszerepet Tarzíciusz, a ministránsok védőszentje játssza, aki meghívja a fiatalokat Rómába, ahol a résztvevő nemzetek bemutatják saját egyházaikat. Bemutatják a legfontosabb római kegyhelyeket, a négy pápai bazilikát. A pápai audiencián pedig négy nyelven szimultán fordításban hallhatják a Szentatya szavait: angolul, németül, franciául és magyarul. Nem véletlenül, hiszen a magyarok alkotják a ministránstalálkozó harmadik legnépesebb csoportját. Hetvenezer fölött van már a jelentkezők összlétszáma, ebből 1700 magyar szerte a Kárpát-medencéből. Augusztus elsején 17.30-kor a Loyolai Szent Ignác templomban Ternyák Csaba egri érsek mutat be magyar nyelvű szentmisét a fiataloknak.

Szerbia: lassú javulás a politikában, az állam és az egyház kapcsolatában

Német László püspök az interjúban beszámol arról is, hogy szépen teltek a húsvéti ünnepek a délvidéki egyházmegyékben, illetve jól haladnak a zsinati előkészületek. Mint mondta, Szíriában politikailag nyugodt a helyzet, nincsenek akkora belharcok és gazdaságilag is megkezdődött egy lassú javulás. A kormány pozitívabban áll hozzá a katolikus egyházhoz, köszönhetően annak is, hogy az elmúlt két évben az egyház sokat tett a karitászon keresztül a legutóbbi árvíz károsultjainak érdekében és kiveszi részét a menekültellátásból is.

Elvándorlás: a magyar kormány segíti a fiatalok házvásárlását

Fájdalmas, hogy tovább folyatódik a nagyméretű elvándorlás, mert az emberek nem hisznek a jövőben, nincsenek előttük távlatok. Reménytelenség és bizonytalanság jellemzi lelkiállapotukat; nehéz a maradás. A nevelés, az egészségügy helyzete egyre romlik, többek között azért is, mert az ápolók, orvosok külföldre mennek dolgozni sokkal jobb fizetésért. Általában az idős nagyszülők, egyedülállók maradnak otthon, akiket a külföldön dolgozó rokonok segítenek a mindennapi költségek fedezésével, ugyanakkor nem fektetnek be házba, vállalkozásba, mint tették ezt például a hetvenes években. A magyar kormány egy helyi alapítványon keresztül különböző programokkal segíti a lakosság megmaradását. A szerbiai magyar fiatalok házvásárlását támogatja – nagyjából a magyarországi CSOK-nak megfelelő feltételekkel.

Az egyház igyekszik kapcsolatban maradni a kivándorolt hívekkel

Mit tehet ilyenkor a lelkipásztor? Hogyan tudja az egyház segíteni a híveket a megmaradásban? Az alapállás az, hogy senkit nem akarnak lebeszélni arról, hogy a saját életéről döntsön. Ha lehetséges, a helyben maradásban támogatják őket. Ha nem, akkor igyekeznek megtartani az élő kapcsolatot a kivándorolt hívekkel. Gyakori jelenség, hogy nyaranta a családok hazajárnak keresztelni a gyerekeket, első áldozni, bérmálkozni, házasodni. Ezek a kapcsolódási pontok az anyafölddel. Hasznos lenne, ha a szerbiai magyar plébánosok és a kivándorlási országok plébánosai (Ausztria, Németország) kommunikálnának egymással, hogy nyomon követhessék a hívek valós vallásgyakorlatát. A statisztikákon túl azonban a világban működik a Jóisten, a gondviselés, ezért bízzunk őbenne – mondta még a Vatikáni Rádiónak adott interjúban Német László SVD nagybecskereki püspök.

Interjú Német László nagybecskereki püspökkel

 

14 április 2018, 11:48