Keresés

Ferenc pápa püspökökkel együtt a Szent Péter bazilikában (archív felvétel)  Ferenc pápa püspökökkel együtt a Szent Péter bazilikában (archív felvétel)   (Vatican Media)

Ferenc pápa levele a püspököknek a felajánlási imához való csatlakozásért

Ferenc pápa szerdán közzétett levelében arra kéri a világegyház püspökeit, hogy papjaikkal és híveikkel együtt csatlakozzanak a szándékához, mellyel Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ajánlja fel az emberiséget, különösen Oroszországot és Ukrajnát március 25-én.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ferenc pápa levele a világegyház püspökeihez   

 

Kedves Testvérem!

Majd egy hónap telt el az ukrajnai háború kezdete óta, amely napról napra mind szörnyűbb szenvedést okoz a meggyötört lakosságnak, közben még a világ békéjét is fenyegeti. Az Egyház ebben a sötét órában erőteljes felszólítást kapott, hogy járjon közben a Béke Fejedelménél és kerüljön közel azokhoz, akik a saját bőrükkel fizetnek a konfliktus következményeiért. Hálás vagyok ebben az értelemben mindazoknak, akik nagylelkűen válaszolnak az imára, böjtre és szeretetcselekedetre szólító felhívásaimra.

Isten népének számos kérését is elfogadva, most szeretném különleges módon a Szűzanyára bízni a konfliktusban álló nemzeteket. Ahogy vasárnap az Úrangyala ima végén mondtam, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén szeretném Szűz Mária Szeplőtelen Szívének felajánlani az emberiséget, különösen Oroszországot és Ukrajnát.

Minthogy jó dolog, ha a békéért az isteni megbocsátás iránti készséggel fohászkodunk, éppen ezért bűnbánati szertartás keretében végezzük azt a Szent Péter bazilikában, római idő szerint délután öt órakor. A felajánlási imára előreláthatólag fél hétkor kerül sor.    

Az egyetemes Egyház gesztusa szeretne lenni ez az ima, mely ebben a drámai pillanatban az Istenhez viszi – az Úr Anyja és a mi Anyák révén – mindazok kiáltását, akik szenvednek és az erőszak befejezéséért fohászkodnak, és az emberiség jövőjét rábízza a Béke Királynőjére.

Ezért arra kérem Önt, hogy csatlakozzon ehhez a felajánlási imához és március 25-én, pénteken hívja közösségi imára a papokat, szerzeteseket és a híveket a szent helyeken, hogy Isten Szent Népe egyöntetű és szívből jövő könyörgéssel forduljon az Édesanyjához. Ezzel kapcsolatban továbbítom Önnek az idevonatkozó felajánló ima szövegét, hogy a pénteki nap során, testvéri egységben elimádkozhassa.  

Köszönöm a fogadtatást és az együttműködését. Szívből megáldom Önt és a lelkipásztori gondjaira bízott híveket. Jézus oltalmazza és a Szent Szűz védelmezze Önt! Kérem, imádkozzon értem!

Testvérként,

Lateráni Szent János székesegyház, 2022. március 21.          Ferenc

23 március 2022, 14:51