Keresés

A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend nagykáptalanja a pápánál A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend nagykáptalanja a pápánál   (Vatican Media)

Ferenc pápa beszéde a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend káptalanjához

Január 24-én hétfőn délelőtt fogadta Ferenc pápa a francia alapítású Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend nagykáptalanját. Beszédében arra buzdította őket, hogy nevelési karizmájukkal, együttérző pillantással, új távlatok keresésével és az összetartozás építésével álljanak az új nemzedékek és a családok szolgálatában, egy átfogó humanizmusért és egy mind testvéribb világért.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A rend nevelési karizmájával az új nemzedékek és családok szolgálatában

Ferenc pápa beszéde kezdetén hálát adott a Szentlélek művéért, mely megnyilvánul a rend nevelési karizmájában, az új nemzedékek és a családok szolgálatában egy átfogó humanizmusért és egy mind testvéribb világért. Ma az emberi személy képzésének és nevelésének a kihívásaival állunk szemben – állapította meg a Szentatya. Hűen a rend alapítói, Szent Pierre Fourrier és Boldog Alix Le Clerc megérzéseihez, elköteleztétek magatokat a népoktatás, a hitre- és igazságosságra nevelés mellett, valamint a szegények szolgálatában. A számos országban, ahol működtök, legyetek missziós tanítványok, a remény és az öröm közösségei – bíztatta őket a pápa – minthogy a mai világban nagy a kockázata a sokféle, elnyomó fogyasztói kínálat miatt annak az individualista szomorúságnak, mely egy kényelmes és fösvény szívből fakad, a felületes élvezetek beteges keresése és az elszigetelt lelkiismeret miatt. Amikor a benső élet bezárul a saját érdekekbe, akkor ott nincs hely mások, így a szegények számára sem.

A változások mindig egy nevelési folyamatot igényelnek

A káptalan mottója a kongregáció „nevelési paktumát” elemzi, mely keresi a fiatalok elérésének a mai lehetőségeit, hogy hozzájáruljon átfogó fejlődésükhöz. Az élet útjának szüksége van a szolidaritásra alapozott reménységre és minden változás egy nevelési folyamatot igényel, hogy választ adhassunk korunk kihívásaira. Ezekkel szemben – hangzik a pápa kívánsága – az evangélium erejében edzett kongregáció adja vissza a fiataloknak az életkedvet és egy méltó társadalom építésének a vágyát.

Együttérző pillantás, új távlatok, összetartozás                        

A pápa az egyház nevében számít a nővérek munkájára, bízik bennük és tanúságtételükben. A jóság és igazság forrásaiból feltöltődve, közösségben a föltámadt Krisztussal, szeretetteli, gyengéd és együttérző pillantással tekintsenek a világra, különösképpen a társadalom hátrányos helyzetű rétegeire. Oktatói küldetésük így tud majd minőségi gyümölcsöket teremni  az emberek között a társadalom javára. Karizmájukkal új távlatokat nyithatnak meg a testvériség számára. A nevelés ugyanis mindig a remény aktusa, amely együtt-működésre és a közömbösség meddő, bénító logikájának átalakulására hív, amely képes befogadni közös összetartozásunkat. A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend káptalanjához intézett beszéde záró részében Ferenc pápa a világjárvány okozta válság kapcsán azt kérte a nővérektől, hogy kerüljenek közelebb az elszigetelten, szomorúan és elcsüggedten élő emberekhez, majd a Miasszonyunk oltalmába ajánlotta őket.

24 január 2022, 16:25