Keresés

Afganisztáni gyermek Afganisztáni gyermek  (AFP or licensors)

Ferenc pápa beszéde a gyermekmunka felszámolásáért szervezett vatikáni konferencián

Ferenc pápa november 19-én, pénteken délelőtt az Apostoli Palota Konzisztóriumi termében fogadta a gyermekmunka felszámolásának szentelt vatikáni konferencia résztvevőit, akikhez beszéddel fordult. A „Felszámolni a gyermekmunkát és jobb jövőt építeni” című nemzetközi összejövetel az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma és a Szentszék a FAO-hoz rendelt állandó képviseletének közös szervezésében valósult meg november 19-én, délután.

Horváth Hajnalka - Vatikán

Ferenc pápa a résztvevőkhöz intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a gyermekmunka kiküszöbölése nagyon fontos téma az emberiség jelenének és jövőjének tekintetében. A gyermekekhez való viszonyunk, emberi méltóságuk és alapvető emberi jogaik tiszteletben tartása egyértelműen kifejezi azt, hogy milyen felnőttek vagyunk és milyenek szeretnénk lenni, valamint azt is, hogy milyen társadalmat akarunk kiépíteni. A Szentatya megdöbbentőnek nevezte azt a tényt, hogy a mai gazdasági világban, ahol a „negyedik ipari forradalomról” beszélünk és ahol technológiai újításokat alkalmaznak, továbbra is él a gyermekek foglalkoztatása a munkafolyamatokban. Ez veszélyezteti pszicho-fizikai jólétüket, egészségüket, és megfosztja őket az oktatáshoz és a boldog és derűs gyerekkorhoz való joguktól. A pandémia pedig csak tovább súlyosbította a helyzetet - mondta a Szentatya.

A gyermekmunka a gyermekek kizsákmányolása mások jövedelme javára

A gyermekmunka nem tévesztendő össze a háztartási feladatokkal, amelyeket a gyermekek szabadidejükben és életkoruknak megfelelően a családi környezetben, szüleiket, testvéreiket és nagyszüleiket segítve végezhetnek. Az ilyen jellegű tevékenységek elősegítik fejlődésüket, hiszen a gyermekek készségeiket fejlesztik, a tudatosságban és felelősségvállalásban is növekednek. A gyermekmunka egészen más dolog! - hangsúlyozta Ferenc pápa. A gyermekmunka a gyermekek kizsákmányolása a globalizált gazdaság termelési folyamatai során mások jövedelme javára. A gyermekek egészséghez, oktatáshoz, a harmonikus fejlődéshez való jogainak megtagadása, amelyhez szorosan kapcsolódik a játékhoz és az álmodozáshoz való lehetőség is. Ez tragikus - hangoztatta a pápa. Egy gyermek, aki nem álmodozhat, aki nem játszhat, az nem is növekedhet. A gyermekmunka a gyermekek jövőjének és az emberiségnek a kizsákmányolása, amely teljes mértékben sérti az emberi méltóságot.

A gyermekmunka kiküszöbölése a szegénység felszámolásában rejlik

A túlzott szegénység, a munkahiány és a családok ebből fakadó elkeseredettsége jelentik a legnagyobb veszélyt a gyermekek munkaerő-kizsákmányolását illetően. Ha fel akarjuk számolni a gyermekmunka szörnyű jelenségét, akkor együtt kell dolgoznunk a szegénység felszámolásáért, és jelenlegi gazdasági rendszer javításáért, amely a gazdagságot csak kevesek kezében összpontosítja. Ösztönöznünk kell az államokat és a vállalkozókat arra, hogy megfelelő bérezés mellett tisztességes munkahelyeket teremtsenek annak érdekében, hogy a családoknak lehetőségük legyen a gyermekek ellátását biztosítani anélkül, hogy munkára kellene kényszerülniük a kiskorúaknak - fejtette ki beszédében a Szentatya.

„Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”

Közös erőfeszítéssekkel kel elősegíteni minden országban a minőségi és mindenki számára elérhető oktatás és egészségügyi ellátás biztosítását. Minden társadalmi szereplőnek fel kell lépnie a gyermekmunka és az azt kiváltó okok kiküszöbölése érdekében. A jelenlegi konferencián a nemzetközi szervezetek, a civil társadalom és az üzleti élet, valamint az egyház képviselőinek részvétele a remény jele - hangsúlyozta Ferenc pápa.

Majd arra buzdította az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériumát, amely a gyermekek fejlődésének előmozdításáért is felelős a Szentszéknél, hogy folytassa a gyermekmunka elleni küzdelemben megkezdett munkát, ösztönözze és támogassa a kezdeményezéseket és a koordináló munkát minden szinten. A konferencián felszólaló előadóknak elismerését és köszönetét fejezte ki Ferenc pápa, hogy tudásukat, tapasztalataikat megosszák e cél érdekében, amely a civilizáció egyik alapvetően fontos kérdésköre. Arra buzdította a hallgatóságot, hogy folytassák a megkezdett utat és ne riadjanak el a nehézségektől, hanem növeljék a küzdelemben résztvevő személyek és szervezetek hálóját. Jézus szavait kell szem előtt tartani, amelyet Máté evangéliumában olvashatunk: „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).

Ferenc pápa végül Szűz Mária anyai közbenjárására bízta a résztvevőket és családjaikat, munkájukat és áldásában részesítette őket.

A gyermekmunka világszerte növekedett a pandémia miatt

Az online megrendezett nemzetközi konferencia házigazdája Peter Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődésért Dikasztérium prefektusa volt. A konferencia rávilágított arra, hogy a gyermekmunka elleni küzdelem húsz év folytonos munka után megállt és az eddig csökkenő tendencia most megfordult, amelynek egyik fő oka a pandémia. Világszerte 160 millió gyermeket érint a gyermekmunka. A résztvevők arra keresték a választ, hogy melyek azok az okok, amelyek akadályozzák a gyermekmunka csapásának leküzdését, valamint a nemzetközi párbeszéd és nemzetközi együttműködés jelentőségét hangsúlyozták a közös probléma megoldása érdekében. 

Photogallery

Ferenc pápa a konferencia résztvevőivel
19 november 2021, 16:16