Keresés

Vatican News
Egyre többen a Szent Péter téren  Egyre többen a Szent Péter téren   (Vatican Media)

Maradjunk Jézusban és tegyünk tanúságot szeretetéről – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Május másodikán, vasárnap délben, Ferenc pápa ismét a vatikáni Apostoli Palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. A Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédében a szőlőtő és a szőlővesszők, Jézus és a tanítványok egységének kölcsönös szükségességére mutatott rá.

Vertse Márta - Vatikán

Az evangéliumi szakaszt elemezve rámutatott, hogy Jézus hét alkalommal használja a „maradni” igét. A Jézusban való maradás nem passzív cselekedet, hanem aktív tanúságtétel. Csak ez lehet igazi keresztény, aki egységben marad Jézussal és életével tesz tanúságot szeretetéről.

A szőlővesszők életének forrása a szőlőtő

Húsvét ötödik vasárnapján az evangéliumi szakaszban (Jn 15,1-8) az Úr úgy mutatkozik be, mint az igazi szőlőtő és úgy beszél rólunk, mint szőlővesszőkről, akik nem maradhatnak életben, ha nincsenek vele egységben: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők” – kezdte beszédét Ferenc pápa. Rámutatott, hogy nincs szőlőtő szőlővesszők nélkül és ez fordítva is igaz. A szőlővesszők ugyanis nem önellátók, hanem teljes egészében a szőlőtőtől függenek, ami létezésük forrása.

Jézusban maradni aktív és kölcsönös cselekedet

A pápa ezután arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy Jézus erőteljesen hangsúlyozza a „maradni” igét; ebben az evangéliumi szakaszban hét alkalommal ismétli meg. Mielőtt elhagyná ezt a világot és az Atyához menne, Jézus biztosítani akarja tanítványait, hogy továbbra is egységben maradhatnak Ővele. Így szól hozzájuk: „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok”. Ez nem egy passzív Őbenne maradás, nem „elalvás” az Úrban, nem azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy az élet álomba ringasson bennünket. Jézus egy „aktív maradást” kínál fel nekünk, ami egyben kölcsönös. És miért? – tette fel a kérdést a pápa. Azért, mert a szőlővesszők nem tehetnek semmit a szőlőtő nélkül, szükségük van az életnedvre ahhoz, hogy növekedjenek és gyümölcsöt hozzanak; de a szőlőtőnek is szüksége van a szőlővesszőkre, hogy a gyümölcsök ne a fa törzsén nőjenek ki. Kölcsönös szükségről van szó, kölcsönös „maradás” ahhoz, hogy gyümölcsök teremjenek. Mi Jézusban maradunk és Jézus bennünk marad – mondta nyomatékkal Ferenc pápa.

Csak akkor lehetünk jó keresztények, ha egységben vagyunk Jézussal

Mindenekelőtt nekünk van szükségünk Őrá. Az Úr azt akarja nekünk mondani, hogy parancsainak megtartása, a boldogságok, az irgalmasság cselekedetei előtt szükség van rá, hogy egységben legyünk Ővele, hogy maradjunk Őbenne. Nem lehetünk jó keresztények, ha nem maradunk Jézusban. Ővele azonban mindent tehetünk, hangsúlyozta a pápa, utalással Szent Pál Filippiekhez írt levelének szavaira – „Mindent elviselek abban, aki nekem erőt ad” (Fil 4,13).

Jézusnak szüksége van tanúságtételünkre

De Jézusnak is, mint a szőlőtőnek a szőlővesszőkkel, szüksége van ránk – folytatta az evangéliumi szakasz elemzését a pápa, megjegyezve, hogy ez talán merésznek tűnhet. Tegyük fel tehát magunknak a kérdést: Jézusnak milyen értelemben van szüksége ránk? Jézusnak szüksége van tanúságtételünkre. A gyümölcs, amit, mint szőlővesszőknek hoznunk kell, az keresztény életünk tanúságtétele. Miután Jézus felment az Atyához, a tanítványok feladata, hogy tovább folytassák Isten országa evangéliumi Jó Hírének elterjesztését szavakkal és tettekkel, úgy, hogy tanúskodnak szeretetéről: a gyümölcs, amit hozniuk kell, az a szeretet. Krisztushoz kötődve megkapjuk a Szentlélek adományait és így jót tehetünk felebarátunk és a társadalom, az egyház számára. A gyümölcseikről ismerjük fel a fát. Egy valóban keresztény élet tanúságot tesz Krisztusról.

Vigyük el a világnak a tevékeny szeretet gyümölcseit

Ferenc pápa ezután arra a kérdésre válaszolt, hogy mindezt hogyan valósíthatjuk meg? Jézus ezt mondja: „Ha bennem maradtok és tanításom tibennetek, kérjetek, bármit akartok: megkapjátok”. Ez is merészség: annak a bizonyossága, hogy amit kérünk, megkapunk. Életünk termékenysége az imától függ. Kérhetjük, hogy úgy gondolkozzunk, mint Ő, úgy cselekedjünk, mint Ő, hogy a világot és a dolgokat Jézus szemével lássuk és úgy szeressük fivéreinket és nővéreinket, kezdve a legszegényebbektől és a leginkább szenvedőktől, mint ahogy Ő tette, szeressük őket Jézus szívével és hozzuk el a világnak a jóság, a tevékeny szeretet és a béke gyümölcseit.

Mária segítségével tegyünk tanúságot a Feltámadt Krisztusról

Bízzuk magunkat Szűz Mária közbenjárására. Ő mindig teljes egységben maradt Jézussal és sok gyümölcsöt hozott. Mária segítsen nekünk, hogy Krisztusban, szeretetében, tanításában maradjunk, hogy tanúságot tegyünk a világban a Feltámadt Úrról – fejezte be beszédét Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozása előtt a Szűzanyához intézett fohásszal.

 

03 május 2021, 09:31