Keresés

A katolikus akció mindenkit  szolgál A katolikus akció mindenkit szolgál 

A pápa az Olasz Katolikus Akció országos gyűléséhez: Az „akció” legyen forradalmi jellegű

Április 30-án pénteken délben a Kelemen-teremben fogadta Ferenc pápa az Olasz Katolikus Akció 17. országos nagygyűlésének mintegy 80 képviselőjét. Hozzájuk intézett beszédében nevük három elemét értelmezte.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Az „akció” legyen forradalmi jellegű  

A szervezet „akció” jellegét a pápa a feltámadott Jézus hatásához hasonlította: „Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta” (Mk 16,20). Az evangélium tanúsága szerint az akció az Úrhoz tartozik, aki inkognitóban, mintegy névtelenül jár köztünk a történelemben. Ám ez nem oltja ki a felelősségünket, hiszen az apostolok „azonnal útra keltek és mindenütt prédikáltak”. Ferenc pápa azt kérte a gyűlés tagjaitól, hogy akcióik képezzenek hidat Isten meghallgatott Szava és az élet között; legyen a cselekvésük ingyenes ajándék, önmaguk odaajándékozása. Akcióikat jellemezze továbbá alázat és szelídség. Az egyház hálás a szolgálatuk csendes, zajtalan és mégis nagylelkű jellegéért. A pápa óvva intette őket a „funkcionalizmus veszélyétől”, amikor mindent a tervekre, programokra és a pénzre bíznak, csak éppen a Szentlélekről feledkeznek meg. A Lélek iránti engedelmesség forradalmi jellegű, mert Jézus is forradalmi: forradalmi a megtestesülés és forradalmi a feltámadás is! Ti is hordozzátok ezt a forradalmi jelleget! – hangsúlyozta a pápa.

A katolikus szó jelentése „felebaráttá válni”, mindenkivel és mindenkiért

A mozgalom nevének második szava a „katolikus”, ami azt jelenti, hogy „nincs határa”. Jézus minden apostolára a saját konkrét helyén talált, onnét hívta meg őket egy közös, mindenben osztozó életre. A katolikus szó jelentése „felebaráttá válni”, mindenkivel és mindenkiért. A közelséget a laikus, világi akció tagjai könnyen meg tudják tenni, ám el kell kerülniük a katolikus akció „klerikalizálását”, ami azt jelenti, hogy úgy járnak el, „mintha papok lennének”. Ezzel szemben becsüljék meg a keresztségben gyökerező világi mivoltukat, mely érték és gazdagság az egyház katolicitása számára. Minthogy a világban élnek, nekik kell képviselni egy „új átfogó ökológiát”. A mai válság szenvedéseiből úgy tanuljanak „engedelmességet”, ahogy azt Jézus tette, amikor a meghallgatás magas és igényes formáját sajátította el, mely aztán képes volt áthatni a cselekedetet. 

A világiak hangja nem engedmény, hanem jog              

Végül a harmadik szó, az „olasz”, emlékeztesse őket arra, hogy a katolikus akció mindig beleilleszkedett az olasz nemzet és egyház történetébe és abban a reménység forrásává lett. Utalt a pápa a firenzei találkozóra, melynek modelljét az olasz püspökök összejövetele májusban előveszi, mégpedig a „szinodális út jegyében”, amelyen az olasz egyház elkezd járni. Nem tudjuk hogyan fogja végezni, de „alulról, alulról, alulról indul el, fölfelé”. A szinodális egyház párbeszédet folytat, a Szentélek és a szegények hangjának a meghallgatásával. A szinodális út nem egy parlament, nem csak a problémák megvitatása, nem is a többség keresése. Csak ez önmagában egy szép katolikus parlament. Mindez azonban a Szentlélek jelenlétében válik szinodalitássá: imádság, csend és megkülönböztetés. Párbeszéd, vita és útkeresés, de mindez a Szentlélekben, anélkül, hogy az önreferencialitás hibájába esnénk. A világiak hangját, miként a püspökökét és a papokét, nem engedményként kell meghallgatni, hanem a jog erejében, mert Isten népe a hit dolgában tévedhetetlen – zárta beszédét Ferenc pápa az Olasz Katolikus Akció nagygyűlésének képviselőihez.   

                        

01 május 2021, 19:16