Keresés

Ismét közös ima a Szent Péter téren vasárnap délben Ismét közös ima a Szent Péter téren vasárnap délben  

Ferenc pápa felhívásai és köszöntései a Regina Coeli elimádkozása után

A Mária-antifóna elimádkozását követően Ferenc pápa utalt a hat olasz vértanú ciszterci szerzetes boldoggá avatására, felhívást intézett a kelet-ukrajnai feszültség megszüntetésére, áldását küldte a százéves Szent Szív Katolikus Egyetem személyzetének, tanárainak, diákjainak, majd örömét fejezte ki, hogy ismét a Szent Péter téren köszöntheti a nemzetközi hívősereget.

Vertse Márta - Vatikán

A Regina Coeli elimádkozása után Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton a közép-olaszországi Casamari ciszterci apátságban a boldogok sorába iktatták Simeone Cardont és öt vértanú társát az Apátság ciszterci szerzeteseit. 1799-ben, amikor a Nápolyból visszavonuló francia katonák templomokat és kolostorokat dúltak fel, raboltak ki, Krisztusnak ezek a szelíd tanítványai hősies bátorsággal egészen a halálig menően ellenálltak, hogy megvédjék az Eucharisztiát a megszentségtelenítéstől. Példájuk ösztönözzön bennünket az Isten iránti hűség nagyobb elkötelezettségére, amely képes arra is, hogy átalakítsa, igazságosabbá és testvéribbé tegye a társadalmat – mondta a pápa, majd arra kérte a híveket, hogy tapssal köszöntsék az új boldogokat.

A pápa aggodalma a Kelet-Ukrajnában kialakult helyzetért

A pápa nagy aggodalommal követi az eseményeket, amelyek Kelet-Ukrajna egyes területein zajlanak, ahol az utóbbi hónapokban megsokszorozódott a tűzszünet megsértése, valamint nagy nyugtalansággal figyeli a katonai tevékenységek növekedését. Azt kérte, és erősen reméli, hogy kerülik a feszültségek növekedését és éppen ellenkezőleg olyan gesztusokat tesznek, amelyek előmozdítják a kölcsönös bizalmat és elősegítik az olyan nagyon szükséges és kívánatos kiengesztelődést és békét. A pápa arra szólította fel az érdekelteket, hogy viseljék szívükön azt a súlyos humanitárius helyzetet is, amelyben az ottani lakosság él. Közelségéről biztosítva Kelet-Ukrajna lakóit, a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel együtt elimádkozott értük egy Üdvözlégy Mária imát.

100 éves a Szent Szív Katolikus Egyetem

Ferenc pápa ezután emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon ünnepelték Olaszországban a Szent Szív Katolikus Egyetem napját, amely száz éve teljesít értékes szolgálatot az új nemzedékek képzésében. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az egyetem továbbra is folytassa oktatói küldetését, segítse a fiatalokat, hogy egy reménnyel teli jövő főszereplői lehessenek, majd szívből jövő áldását adta a Katolikus Egyetem személyzetére, tanáraira és hallgatóira. 

A pápa hálát adott Istennek, hogy ismét a téren köszöntheti a híveket

Végül a pápa szívélyesen üdvözölte a rómaiakat és a zarándokokat, akik közül megemlítette a nemzeti zászlóikat lengető brazil, lengyel és spanyol híveket. „Hála Istennek újból ezen a téren találkozhatunk vasárnaponként és az ünnepnapokon” – mondta, majd hozzátette: megvallom nektek, hogy hiányzik a tér, amikor az Úrangyalát a Könyvtárban kell elimádkoznom”. Hálát adott Istennek, majd megköszönve jelenlétüket, szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől.

18 április 2021, 17:21