Keresés

Család év meghirdetése Szent Család vasárnapján  Család év meghirdetése Szent Család vasárnapján  

Ferenc pápa az Úrangyala ima során meghirdette az Amoris laetitia család szentévet

Szent Család vasárnapján Ferenc pápa a könyvtárszobájában tartotta meg a déli Úrangyala imádságot, melynek során bejelentette, hogy az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából meghirdeti az Amoris laetitia család szentévet, mely 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén kezdődik.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Néhány napra Karácsonytól a liturgia arra hív minket, hogy tekintetünket Jézus, Mária és József Szent Családjára fordítsuk. Szép dolog arról elmélkedni, hogy az Isten Fiának, miként minden gyermeknek szüksége volt a család melegére. Éppen ezért a názáreti család, Jézus családja egy modell-család, melyben a világ összes családja biztos vonatkozási pontot és ösztönzést találhat. Názáretben sarjadt ki Isten Fia emberi életének a tavasza abban a pillanatban, amikor ő megfogant a Szentlélektől Mária szűzi méhében. A názáreti ház vendégszerető falai közt folyt Jézus gyermekkora örömben, Mária anyai gondoskodásától, József törődésétől körülvéve, melyben Jézus megláthatta Isten gyengédségét (vö Patris corde apostoli levél, 2).                         

A Szent Család mintájára fedezzük fel a családi mag nevelői értékét

A Szent Család mintájára az a hivatásunk, hogy felfedezzük a családi mag nevelői értékét. Ez megkívánja, hogy szeretetre épüljön, mely mindig újjáteremti a kapcsolatokat, miközben a reménység távlatait nyitja meg. A családban őszinte közösséget tapasztalhatunk meg, amikor az az imádság háza, amikor tiszták és mélyek az érzések, amikor a megbocsátás legyőzi a viszálykodást, amikor a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és a derűs lelkű társulás Isten akaratához. Ílymódon a család megnyílik az örömre, amit Isten mindazoknak megad, akik örömmel tudnak adni. 

A családi békéért használjuk a “megengedés, a köszönet és bocsánat” hármas szavát

Igaz, tette hozzá szabadon a pápa, hogy minden családban vannak problémák és veszekedések, mert gyenge emberek vagyunk. A pápa azt tanácsolta, hogy a családi veszekedés után soha ne fejezzük be a napot béke nélkül. Mert a mindennapok hidegháborúja nagyon veszélyes. Használjuk ellenben a megengedés, a köszönöm és bocsánat hármas szavát. Először is, szabad-e nekem ezt megtenni? – hogy ne legyek lehengerlő. Aztán a köszönet szava minden szolgálatért, amit a családban teszünk. Legyünk hálásak mindig. A hála a nemes lelkület vére. És végül a legnehezebb a bocsánatkérés. Hiszen mindig csinálunk csúnya dolgokat, ami másokat sért, ezért mondjuk: Bocsáss meg! Ott, ahol élnek ezzel a három szóval, ott jól megy a családi élet.

Lesz egy évünk az Amoris laetitia átelmélkedésére     

A családdal való evangelizálásra hív minket a mai ünnep, hogy ismét előálljunk a házastársi és családi szeretet eszméjével, ahogy azt az Amoris laetitia apostoli buzdításban kihangsúlyoztam, melynek jövő év március 19-én lesz az ötödik évfordulója. Lesz egy évünk az Amoris laetitia átelmélkedésére és hozzá alkalmas eszközök,  melyek elmélyítik a dokumentum tartalmát. Ezeket a megfontolásokat majd az egyházi és családi közösségek rendelkezésére bocsátják, hogy kísérjék őket az útjukon. Mostantól fogva mindenkit arra hívok, hogy társuljon a kezdeményezésekhez, melyeket az év során mozdítanak elő és amelyeket a Világiak, a Család és az Élet dikasztériuma koordinál. Ajánljuk a názáreti Szent Családnak és főként a buzgó Szent József jegyesnek és apának ezt az utat a világ családjaival együtt. Szűz Mária, akihez most az Úrangyala imádsággal fordulunk, érje el a világ családjainak, hogy mind jobban igézze meg őket a Szent Család evangéliumi ideálja és így legyenek az új emberiség és a konkrét és egyetemes szolidaritás kovásza.

27 december 2020, 16:16