Keresés

Vatican News
Család év meghirdetése Szent Család vasárnapján  Család év meghirdetése Szent Család vasárnapján   (Vatican Media)

Ferenc pápa az Úrangyala ima során meghirdette az Amoris laetitia család szentévet

Szent Család vasárnapján Ferenc pápa a könyvtárszobájában tartotta meg a déli Úrangyala imádságot, melynek során bejelentette, hogy az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulója alkalmából meghirdeti az Amoris laetitia család szentévet, mely 2021. március 19-én, Szent József liturgikus ünnepén kezdődik.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Néhány napra Karácsonytól a liturgia arra hív minket, hogy tekintetünket Jézus, Mária és József Szent Családjára fordítsuk. Szép dolog arról elmélkedni, hogy az Isten Fiának, miként minden gyermeknek szüksége volt a család melegére. Éppen ezért a názáreti család, Jézus családja egy modell-család, melyben a világ összes családja biztos vonatkozási pontot és ösztönzést találhat. Názáretben sarjadt ki Isten Fia emberi életének a tavasza abban a pillanatban, amikor ő megfogant a Szentlélektől Mária szűzi méhében. A názáreti ház vendégszerető falai közt folyt Jézus gyermekkora örömben, Mária anyai gondoskodásától, József törődésétől körülvéve, melyben Jézus megláthatta Isten gyengédségét (vö Patris corde apostoli levél, 2).                         

A Szent Család mintájára fedezzük fel a családi mag nevelői értékét

A Szent Család mintájára az a hivatásunk, hogy felfedezzük a családi mag nevelői értékét. Ez megkívánja, hogy szeretetre épüljön, mely mindig újjáteremti a kapcsolatokat, miközben a reménység távlatait nyitja meg. A családban őszinte közösséget tapasztalhatunk meg, amikor az az imádság háza, amikor tiszták és mélyek az érzések, amikor a megbocsátás legyőzi a viszálykodást, amikor a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és a derűs lelkű társulás Isten akaratához. Ílymódon a család megnyílik az örömre, amit Isten mindazoknak megad, akik örömmel tudnak adni. 

A családi békéért használjuk a “megengedés, a köszönet és bocsánat” hármas szavát

Igaz, tette hozzá szabadon a pápa, hogy minden családban vannak problémák és veszekedések, mert gyenge emberek vagyunk. A pápa azt tanácsolta, hogy a családi veszekedés után soha ne fejezzük be a napot béke nélkül. Mert a mindennapok hidegháborúja nagyon veszélyes. Használjuk ellenben a megengedés, a köszönöm és bocsánat hármas szavát. Először is, szabad-e nekem ezt megtenni? – hogy ne legyek lehengerlő. Aztán a köszönet szava minden szolgálatért, amit a családban teszünk. Legyünk hálásak mindig. A hála a nemes lelkület vére. És végül a legnehezebb a bocsánatkérés. Hiszen mindig csinálunk csúnya dolgokat, ami másokat sért, ezért mondjuk: Bocsáss meg! Ott, ahol élnek ezzel a három szóval, ott jól megy a családi élet.

Lesz egy évünk az Amoris laetitia átelmélkedésére     

A családdal való evangelizálásra hív minket a mai ünnep, hogy ismét előálljunk a házastársi és családi szeretet eszméjével, ahogy azt az Amoris laetitia apostoli buzdításban kihangsúlyoztam, melynek jövő év március 19-én lesz az ötödik évfordulója. Lesz egy évünk az Amoris laetitia átelmélkedésére és hozzá alkalmas eszközök,  melyek elmélyítik a dokumentum tartalmát. Ezeket a megfontolásokat majd az egyházi és családi közösségek rendelkezésére bocsátják, hogy kísérjék őket az útjukon. Mostantól fogva mindenkit arra hívok, hogy társuljon a kezdeményezésekhez, melyeket az év során mozdítanak elő és amelyeket a Világiak, a Család és az Élet dikasztériuma koordinál. Ajánljuk a názáreti Szent Családnak és főként a buzgó Szent József jegyesnek és apának ezt az utat a világ családjaival együtt. Szűz Mária, akihez most az Úrangyala imádsággal fordulunk, érje el a világ családjainak, hogy mind jobban igézze meg őket a Szent Család evangéliumi ideálja és így legyenek az új emberiség és a konkrét és egyetemes szolidaritás kovásza.

27 december 2020, 16:16