Keresés

Katekézis immár Karácsony hangulatában Katekézis immár Karácsony hangulatában  

Ferenc pápa karácsonyi katekézise: Jézus emberi gyengesége Isten szeretetére tanít

A várt nagy ünnepünk előtt egy nappal, december 23-án szerdán délelőtt tartotta meg Ferenc pápa a katekézisét, melyben a karácsonyi készületre adott néhány megfontolandó szempontot. Figyeljünk Isten hozzánk alkalmazkodó szeretetére és csendesedjünk el a betlehemi titok szemlélésére és befogadására.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán      

Karácsony egy döntő esemény, örök tűz, amit Isten a világban gyújtott

Kövessük az angyalok szavát, mely bennünket is Betlehembe hív, ahol „Mária világra hozta Gyermekét egy istállóban”, minthogy az evangélista megjegyzése szerint „nem találtak helyet a szálláson”. A Karácsony egyetemes ünnep lett, aminek a varázsát a nem hívő is megérzi. A keresztény azonban tudja, hogy a Karácsony egy döntő esemény, örök tűz, amit Isten a világban gyújtott és így nem lehet megzavarni tünékeny dolgokkal. Fontos, miként arra a múlt vasárnapi Úrangyala imádságában is utalt, hogy ne fokozzuk le azt érzelgős, vásárlással és ajándékokkal teli ünneplésre, melyben a jókívánságok szegényesek a keresztény hitben. Éppen ezért fontos – jegyezte meg a pápa –, hogy megvédjük a világias lelkülettől, mely képtelen befogadni hitünk tüzes magját, amit a János evangélium bevezetőjében olvasunk: „S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be” (Jn 1,14).     

Karácsony egyszerűsége és embersége az igazi ajándék

Karácsony arra hív minket, hogy egyfelől elmélkedjünk a történelem drámaiságáról, melyben a bűntől sebzett emberek állandóan az igazság, az irgalom és a megváltás keresésére indulnak; másfelől pedig gondolkodjunk el Isten jóságáról, aki elénk jött, hogy feltárja nekünk az Igazságot, mely üdvözít és képessé tesz minket barátságára és életére. Ezt az ingyenes kegyelmi ajándékot Karácsony egyszerűsége és embersége révén kapjuk meg. Ez képes elmozdítani a szívünkből és elménkből a pesszimizmust, mely napjainkban elterjedt a világjárvány miatt. Legyőzhetjük a nyugtalanító eltévelyedés érzését és ne engedjük, hogy a vereség és a megtévelyedés fölénk kerekedjen. Tegyük ezt annak a tudatában, hogy az az alázatos és szegény, elrejtett és védtelen Gyermek maga az emberré lett Isten! Ferenc pápa idézett a II. Vatikáni Zsinat „Gaudium et spes” kezdetű lelkipásztori konstitúciójából, mely az egyház szerepéről szól a mai világban: „Isten Fia ugyanis megtestesülésével valamiképpen minden emberrel egyesült. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi szívvel szeretett. Szűz Máriától születvén valóban egy lett közülünk, a bűnt kivéve mindenben hasonló lett hozzánk” (GS 22).

Karácsony a Jézus Krisztusban megtestesült és megszületett Szeretet ünnepe            

Ez a valóság sok örömet és nagy bátorságot ad. Nem magasból tekint le ránk az Isten, nem ment el mellettünk, nem undorodott emberi nyomorúságunktól, nem öltött látszat testet magára, hanem teljesen felvette emberi természetünket és emberi állapotunkat. Nem hagyott ki semmit, csak a bűnt, egész emberségünk benne van. Magára vette mindazt, ami vagyunk és ahogy vagyunk. Ez pedig lényeges dolog, hogy megértsük a keresztény hitet. Szent Ágoston, újra gondolva megtérése útját, a Vallomásaiban írja: „Nem volt még bennem annyi alázat, hogy birtokoljam az Istent, az alázatos Jézust és nem ismertem még gyengeségének tanítását” (Vallomások VII, 8). Mert ez nyilatkoztatja ki Isten szeretetét. Karácsony a Jézus Krisztusban megtestesült és megszületett Szeretet ünnepe. Ő az emberek világossága, mely a sötétségben világít, ami értelmet ad az emberi létezésnek és az egész történelemnek.                

Jézus a jászolban a gyengédség útját jelzi, hogy közel legyünk egymáshoz

Befejezésül Ferenc pápa azt kívánta, hogy ezek a rövid megfontolások segítsék Karácsonyt megünnepelni nagyobb tudatossággal. Ám van egy másik készületi mód – tette hozzá – ami mindenki rendelkezésére áll: elmélkedjünk egy kicsit a betlehemi jászol előtt, hiszen az egy katekézis az ünnep valóságáról. Utalt a múlt évben írt levelére, amit hasznos lesz most újra elővenni. Ennek címe „Admirabile signum”, Csodálatos jel. Szent Ferenc iskolájában egy kicsit gyermekké válhatunk, miközben a Karácsony jelenetét szemléljük és engedjük, hogy újra megszülessen bennünk a meglepődés a csodás dolgok fölött, ahogy Isten közénk akart jönni. Ez újjáteremti bennünk a gyengédséget, hiszen amire ma oly nagy szükség van, az éppen a gyengédség, amit a mesterséges intelligencia, egy robot sem tud megadni! Ha a világjárvány távolra is kényszerít egymástól, Jézus a jászolban a gyengédség útját jelzi, hogy közeliek, hogy emberiek legyünk! Kövessük ezt az utat, áldott Karácsonyt! – zárta katekézisét Ferenc pápa.

              

23 december 2020, 12:20