Keresés

Vatican News
2020.09.15 Santuario-di-Pompei 2020.09.15 Santuario-di-Pompei 

Viseljük egymás gondját – olasz karizmatikus mozgalom virtuális családtalálkozója

Szeptember 12-én rendhagyó, digitális módon, a világjárvány következtében szükséges egészségügyi előírások szigorú betartása mellett zajlott idén a Szentlélekben való Megújulás olasz karizmatikus mozgalom Családok a Családért 13. országos zarándoklata. Az esemény mottója Szent Pál korinthusiakhoz írt második leveléből vett idézet volt: „Örüljetek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők” (vö. 2Kor 13,11-13). A zarándoklatot a karizmatikus mozgalom, élén Salvatore Martinez elnökkel az Olasz Püspöki Konferencia családpasztorációs országos hivatalával és a Családtársulatok Országos Fórumával, a pompeji és lorétói pápai prelatúrákkal közösen szervezte. Az első rész szombaton délután fél 5-től 6-ig zajlott a Pompeji Rózsafüzér Királynője kegyhelyen, majd este 7 órától fél 9-ig a lorétói Mária kegyhelyen folytatódott korlátozott számú résztvevő jelenlétével. A keresztény olasz családok zarándoklata Fabio Dal Cin lorétói érsek prelátus elnökletével bemutatott koncelebrált szentmisével zárult.

Vertse Márta – Vatikán

Sem a politika, sem a gazdasági élet nem válasz gyengeségeinkre,  szegénységünkre

„Buzdítsátok egymást” – ebben rejlik országos zarándoklatunk gondviselésszerű értelme, amelyet a családok tesznek a családért: nyissuk meg szívünket a másik felé, viseljük egymás gondját, segítsünk egymásnak, támogassuk egymást, emlékezve rá, hogy egységesek vagyunk” – mondta szombaton Salvatore Martinez, a Szentlélekben való Megújulás olasz karizmatikus mozgalmának elnöke Pompejiben. „Higgyétek el, hogy sem a politika, sem a gazdasági élet nem fogja gyengeségeinket vagy szegénységünket kielégíteni – mondta Martinez elnök a találkozó első részének lezárásakor. Semmilyen segítség soha nem helyettesítheti Istent és a közösséget, egyetlen szívet sem üdvözíthet a pénz, egyetlen család sem talál rá hatalommal az elveszített szeretetre. Isten és a közösség adnak nekünk erőt és bátorságot, hogy tovább folytassuk utunkat” – hangsúlyozta a mozgalom elnöke.

Ferenc pápa üzenete a zarándoklat résztvevőihez

Ferenc pápa  Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetben köszöntötte Stefano Russo püspököt, az Olasz Püspöki Konferencia főtitkárát és az országos zarándoklat résztvevőit:

A pápa magáévá teszi Szent Pál apostol szavait, amelyeket a zarándoklat mottójául választottak és üzenetében így köszönti a pompeji és lorétói zarándoklat résztvevőit: „Örüljetek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértők”. Ferenc pápa gratulál a kezdeményezés előmozdítóinak és munkatársaiknak, mivel a mostani időszakban, amelyben a családok különösen szenvendek a pandémia által okozott nehézségek miatt, felkínálták a hitnek és a szolidaritásnak ezt a tanúságtételét, hogy mindenki reményt és erőt meríthessen az imából és a testvéri szeretetközösségből a további előre haladáshoz – olvassuk a táviratban. Ferenc pápa továbbá mindenkit arra buzdít, hogy az iskolai év újrakezdését nagy felelősséggel, egy megújított oktatási egyezmény távlatában élje meg, amelynek főszereplői a családok és amely a fiúk és lányok személyiségét helyezi a középpontba: a fiatalok egészséges, jól képzett, közösségi növekedése az egész társadalom kiegyensúlyozott és virágzó jövőjének feltétele.

A pápa üzenetében arról biztosította a zarándokokat, hogy csatlakozik imáikhoz, amelyekkel Szűz Mária közbenjárásáért fohászkodnak, hogy a keresztény családok Olaszországban, Európában és az egész világon továbbra is azt a nagy folyamot képezzék, amely terjeszti az életet, a hitet, a reményt és a szeretetet Isten népében és az egész társadalomban. Az üzenet végén a pápa szeretettel küldte áldását és kérte a zarándoklat résztvevőit, hogy továbbra is imádkozzanak érte.

Márvány templom és a szívek temploma a pompeji Mária kegyhelyen

Pompejiben a zarándokok imádkoztak a magukra hagyatott gyermekekért, a meg nem születettekért, a jegyespárokért és a fiatal házasokért, a betegekért, a gyász és természeti csapások által sújtott családokért. Tommaso Caputo pompeji érsek a rózsafüzér elimádkozása előtt üdvözölte a családokat: „A krisztológiai szívű szép Mária ima arra szólít bennünket, hogy miközben szemléljük Jézus életének szakaszait, mi is éljük át azokat”. A pompeji kegyhelyen a hit teljes egészében a tevékeny szeretettel fejeződik ki. A „márvány templom” mellett, amelyből szüntelenül imák szállnak fel az égbe, Boldog Bartolo Longo, a kegyhely alapítója a „szívek templomát” akarta felépíteni – tette hozzá a főpásztor. Olyan szociális művekről van szó, amelyek minden nap befogadnak nehézségekkel küzdő gyermekeket, fiatalokat, időseket, férfiakat és nőket, mert csak a hit és a szeretet egységéből fakad a hiteles keresztény tanúságtétel.

Minden gyermeknek joga van egy anyukához és egy apukához

A tanúságtételek során Enrico és Maria, akik már 32 éve házasok, és öt gyermekük közül kettő örökbefogadott, a családi szeretetről szóltak. Az örökbefogadás nem a jótékony szeretet jele, hanem válasz egy meghívásra: legyünk szülei egy gyermeknek, aki család nélkül maradt. A gyermek nem a mi tulajdonunk, ajándék, és ajándékként kell befogadnunk, bármilyen legyen is származása. Minden gyermeknek joga van a családhoz, egy anyukához és egy apukához” – nyilatkozta a házaspár.

Luigi arról számolt be, hogy új életre ébredt, miután találkozott a Megújulás mozgalmával. Éveken át elherdálta pénzét a szerencsejátékokkal, eltávolodott családjától. Fia elveszítése után találkozott a karizmatikusokkal és újból rátalált a szeretetre.

Massimo és Maria Celeste a pandémia miatti bezártságról tettek tanúságot. Második gyermeküket várták egy 70 négyzetméteres lakásban, egy kis erkéllyel és egy kétéves kisfiúval. A nehézségek ellenére kegyelmi időszaknak nevezték az elmúlt hónapokat, amelyek alkalmat adtak arra, hogy megszilárdítsák a családi egyetértést.

Antonia és Gaetano szintén nagy családi nehézségeket éltek át a világjárvány kitörését követően, különösen egyik gyermekük egészségügyi problémái miatt. Azonban megtapasztalták a hit erejét, amelynek köszönhetően ismét felfedezték, hogy „az Úr kicsíráztatja a virágokat a sziklák között és minden nap újból képessé tesz bennünket az életre, akkor is, amikor már minden elveszettnek látszik”.

15 szeptember 2020, 16:11