Keresés

2020.05.10 Regina Coeli 2020.05.10 Regina Coeli 

Jézus az örökké tartó boldogsághoz vezető út – a pápa Regina Coeli imája

Húsvét ötödik vasárnapján délben, Ferenc pápa ismét az Apostoli Palota Könyvtárterméből köszöntötte a híveket. A Regina Coeli elimádkozása előtt Jézus búcsúbeszédének evangéliumi szakaszát elemezte. „Én vagyok az út” – mondja az Úr, és arra buzdít, hogy ne nyugtalankodjon szívünk, hanem higgyünk benne.

Vertse Márta – Vatikán

Jézus mindnyájunknak készített helyet a mennyekben. Akkor haladunk az örök életbe vezető úton, ha nem saját önzésünket követjük, hanem a Feltámadt Úr nyomdokaiba lépünk. A mennyei hazában már nem lesz többé megosztottság, hanem megvalósul az örökké tartó szeretetközösség Istennel és a többiekkel – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Jézus nekünk is mondja: „Ne nyugtalankodjék szívetek!”

A mai evangéliumi szakaszban (vö. Jn 14,1-12) Jézus úgynevezett „Búcsúbeszédének” elejét olvassuk – kezdte beszédét Ferenc pápa. Ezeket a szavait az Utolsó Vacsora végén, közvetlenül Kínszenvedése előtt intézte tanítványaihoz. Egy ilyen drámai pillanatban Jézus így kezdte beszédét: „Ne nyugtalankodjék szívetek!” Nekünk is ezt mondja az élet drámai pillanataiban. De mit tegyünk, hogy ne nyugtalankodjék a szívünk? – tette fel a kérdést Ferenc pápa, hozzátéve, hogy szívünk ugyanis nyugtalan.

A nyugtalanság egyik ellenszere a Jézusra való hagyatkozás

Az Úr két ellenszert javasol a nyugtalanság leküzdésére – mutatott rá a pápa. Az első: „Higgyetek én bennem”. Elméleti, elvont tanácsnak látszódhatna első pillanatra. Azonban Jézus pontosan meghatározza, mit kell tennünk. Tudja, hogy az életben a legrosszabb aggodalom, nyugtalanság abból az érzésből születik, hogy nem vagyunk képesek megoldani a problémákat, hogy egyedül és vonatkozási pontok nélkül érezzük magunkat a velünk történő eseményekkel szemben. Ezt az aggodalmat, amelyben egyik nehézség a másik után ér bennünket, nem tudjuk egyedül leküzdeni. Ezért Jézus azt kéri tőlünk, hogy higgyünk Őbenne, vagyis ne önmagunkra támaszkodjunk, hanem Őrá. Mert úgy szabadulunk meg a nyugtalanságtól, ha őrá hagyatkozunk. Bízzuk magunkat Jézusra, tegyük meg a „minőségi ugrást”. Ez szabadít meg a nyugtalanságtól – hangsúlyozta Ferenc pápa. Jézus feltámadt és él éppen azért, hogy mindig mellettünk álljon. Ezért mondhatjuk neki: „Jézusom, hiszem, hogy feltámadtál, hogy mellettem állsz. Hiszem, hogy hallgatsz engem. Eléd helyezem azt, ami nyugtalanít, elhozom neked gondjaimat: hiszek Tebenned és rád bízom magamat”.

Jézus helyet készített nekünk az Atya házában

Folytatva az evangéliumi szakasz elemzését, Ferenc pápa a nyugtalanság másik ellenszerére mutatott rá, amit Jézus ezekkel a szavakkal fejez ki: „Atyám házában sok hely van. […] azért megyek, hogy helyet készítsek nektek”. Ezt tette értünk Jézus: helyet foglalt nekünk a mennyországban. Magára vette emberségünket, hogy azt átvigye a halálon túlra, egy új helyre, az Égbe, hogy mi is ott legyünk, ahol Ő van. Ez az a bizonyosság, ami megvigasztal bennünket: mindannyiunk számára van egy lefoglalt hely az égben. Mindannyian elmondhatjuk: van ott számomra egy hely – hangsúlyozta a pápa. Nem élünk végcél, rendeletetési hely nélkül. Várnak minket, értékesek vagyunk. Isten szerelmes belénk, gyermekei vagyunk. És nekünk a legméltóbb és legszebb helyet készítette el: a Paradicsomot. Ne feledjük el: a lakóhely, ami vár bennünket, az a Paradicsom. Itt átutazóban vagyunk – emlékeztetett rá Ferenc pápa. A mennyekre lettünk teremtve, az örök életre, hogy mindig éljünk. Örökre: ez olyan valami, amit még el sem tudunk képzelni. De még szebb arra gondolni, hogy ez az örökre teljes örömben, az Istennel és a többiekkel való teljes szeretetközösségben fog eltelni, többé már nem lesznek könnyek, neheztelések, megosztottságok és nyugtalanságok.

Jézus, az örök élethez vezető út, legyen életünk főszereplője

De hogyan juthatunk el a Paradicsomba? Melyik úton?  - erre a kérdésre  Ferenc pápa Jézusnak az evangéliumi szakaszban elhangzó, mindent meghatározó mondatával válaszolt: „Én vagyok az út”. Ahhoz, hogy a mennyekbe jussunk, Jézus a követendő út: Jézussal kell élő kapcsolatra lépnünk, követnünk kell példáját a szeretetben és nyomában kell haladnunk. És én, keresztény, mi, minden keresztény, tegyük fel magunknak a kérdést: „én melyik utat követem?”  Vannak olyan utak, amelyek nem vezetnek az égbe, mint a hatalom, a világiasság, az önérvényesítés, az önző hatalom útjai. És ott van Jézus útja, amely az alázatos szeretet, az ima, a szelídség, a bizalom, a mások szolgálatának az útja. Nem az én főszereplésem útja, hanem annak az útja, hogy Jézus az életem főszereplője. Ferenc pápa így buzdította a híveket: minden nap kérdezzük meg: „Jézus, mit gondolsz választásomról? Mit tennél te ebben a helyzetben, ezekkel a személyekkel?”. Jót tesz nekünk, ha megkérdezzük Jézustól, aki az út, hogy melyek az égbe vezető útmutatásai – mondta végül Ferenc pápa, majd így fohászkodott a Szűzanyához: „Mária, a Mennyek Királynője segítsen bennünket, hogy kövessük Jézust, aki megnyitotta számunkra a Paradicsom kapuját”.

11 május 2020, 09:23