Keresés

2020.03.23 Papa Francesco celebra la Messa a casa Santa Marta 2020.03.23 Papa Francesco celebra la Messa a casa Santa Marta 

Ferenc pápa a járvány miatt gazdasági nehézségbe került családokért imádkozott

Súlyos gazdasági nehézségeket okoz a koronavírus okozta járvány világszerte, ezért Ferenc pápa hétfő reggeli szentmiséjét főként azokért a családokért ajánlotta fel, ahol a korlátozások miatt a szülők nem tudnak dolgozni menni. Homíliájában a pápa az imádság szerepét hangsúlyozta, melyet hittel, állhatatosan és bátran kell végezni.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

 „Imádkozzunk ma azokért a személyekért, akik a világjárvány miatt egyre inkább kezdik érezni a gazdasági nehézségeket, mert nem mehetnek dolgozni és ez visszaüt a családra. Imádkozzunk azokért, akik ilyen problémákkal küszködnek” – kérte Ferenc pápa a szentmise elején.       

Az imádságot mindig hittel, hűséges állhatatossággal és bizakodó bátorsággal végezzük

A királyi tisztviselő fiának meggyógyításáról tanított a napi evangélium Szent János könyvéből, aki erősen kérleli az Urat, hogy gyógyítsa meg a gyermekét. Ferenc pápa ehhez a kérleléshez fűzte gondolait és arra szólított fel, hogy az imádságot mindig hittel, hűséges állhatatossággal és bizakodó bátorsággal végezzük. Ez az apa egészséget kér gyermeke számára. Az Úr egy kicsit szemrehányást tesz mindenkinek, így neki is: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek!”. A királyi tisztviselő azonban nem hallgat, nem marad csendben, hanem előrelép és így szól: „Uram, gyere el mielőtt még meghalna a gyermekem!”. Jézus azt feleli neki: „Menj, a fiad él!”     

Ne essünk a megszokás hibájába

Az igazi imádsághoz három dolog szükséges – állapította meg a pápa. Az első a hit: Ha nincs hitetek…, figyelmeztet ugyanis Jézus. Gyakorta az imádság csak szóbeli, mondjuk a szánkkal, de nem jön a szívből vagy éppen gyenge a hit. Gondoljunk csak egy másik apára, akinek a fiát gonosz lélek szállta meg, amikor Jézus erre azt feleli: „Minden lehetséges annak, aki hisz!”. Az apa erre így válaszol: „Hiszek, segíts hitetlenségemen!”. Az imádsághoz hit kell. Hittel imádkozzunk, amikor kívül mondjuk az imát és amikor bejövünk ide. A kérdés az, hogy hittel végezzük-e az imát, vagy csak megszokásból? Legyünk figyelmesek az imában! - ajánlotta a pápa. Ne essünk a megszokás hibájába, amikor annak tudatossága nélkül imádkozunk, hogy az Úr itt van, én most az Úrral beszélek és ő képes ennek a problémának a megoldására. Az igazi imádság első feltétele a hit! – szögezte le a pápa.      

A hit és állhatatosság együtt járnak        

A második feltétel, amiről maga az Úr tanít, az állhatatosság. Sokan kérik, de a kegyelem nem jön. Nincs meg bennük ez az állhatatosság, mert alapvetően nincs rá szükségük vagy nincs hitük. Jézus maga tanít minket egy példabeszédben egy emberről, aki a szomszédjához járul éjfélkor, hogy kenyeret kérjen tőle, és állhatatosan kopogtat az ajtón. Vagy ott van az az özvegy a hamis bíróval, aki csak sürgeti és sürgeti őt. Ez az állhatatosság! A hit és állhatatosság együtt járnak, mert ha van hited, biztos vagy abban, hogy az Úr megadja azt, amit kérsz tőle. És ha az Úr megvárakoztat, akkor csak kopogtass, kopogtass, kopogtass mindadddig, amíg az Úr meg nem adja a kegyelmet. De ezt nem azért teszi az Úr, hogy érdekessé tegye a dolgot vagy hogy elmondja: Jobb, ha vársz! Nem! A javunkra teszi ezt, hogy vegyük komolyan a dolgot. Vegyük komolyan az imádságot, ne úgy mint a papagájok: bla-bla-bla és semmi több. Maga az Úr tesz szemrehányást: „Ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik hisznek az ima hatékonyságában és a szavakban, a sok szóban”. Nem! Viszont állhatatosság. És hit!

Bátran imádkozzunk, mert az Úr képes közbeavatkozni                      

Az imádsághoz szükséges harmadik dolog a bátorság. Gondolhatná valaki: vajon szükség van-e bátorságra az imához és hogy az Úr színe előtt álljunk? Szükség van rá! Az ott állás bátorságára, és a kérésre, hogy tovább tudjunk menni, és szinte, szinte – mert nem akarok eretnekséget mondani – de mintha fenyegetnénk az Urat! Mózes bátorsága az Isten előtt, amikor az Isten el akarja pusztítani a népet és egy másik nép vezetőjévé akarja megtenni: Nem! Én a néppel maradok. Bátorság! Ábrahám bátorsága például, amikor Szodoma üdvösségéért alkudozik: „Ha 30 igaz lenne, vagy 25, vagy 20…” A bátorság! Nagy szükség van a bátorság erényére. Nem is csak az apostoli tevékenységhez, hanem az imádság számára is.           

Hit, állhatatosság és bátorság! Ezekben a napokban, amikor imádkozni kell, mind többet, gondoljunk arra, ha mi így imádkozunk: hittel, hogy az Úr képes közbeavatkozni, állhatatossággal és bátorsággal. Az Úr nem csal meg. Megvárakoztat, időt kér, de nm csal meg. Hit, állhatatosság és bátorság.  A szentmise után Ferenc pápa rövid szentségimádást tartott, majd szentségi áldást adott mindazoknak, akik élő adásban követték a Szent Márta-házban bemutatott hétfő reggeli szentmisét.

23 március 2020, 17:59