Keresés

2020.03.11 Rosario ed Angelus card. Angelo Comastri 2020.03.11 Rosario ed Angelus card. Angelo Comastri 

A rózsafüzérbe kapaszkodhatunk, amikor minden bizonytalan körülöttünk

Ferenc pápa március 19-én, este 9 órakor csatlakozott az olasz püspökök felhívásához, és egy videó-üzenettel nyitotta meg a közös rózsafüzér imát, amibe az egész országból bekapcsolódtak a hívek, szerzetesi közösségek, kérve a betegek gyógyulását. A pápa a reményre buzdított, a családon belüli megértésre, türelemre és megbocsátásra. Szent József óvja Itáliát!

Gedő Ágnes – Vatikán

Ebben a rendkívüli helyzetben, amikor minden bizonytalannak tűnik, segítsük egymást szilárdnak maradni abban, ami igazán számít! A papok feladata az, hogy szavaikkal támogassák a reményt és a hitet a hívőkben. A rózsafüzér az alázatosak és a szentek imádsága, mely a titkokban, Máriával együtt szemléli Jézus életét, az Atya irgalmas arcát. S mily nagy szüksége van mindannyiunknak vigasztalására, arra, hogy szerető jelenléte körülvegyen minket! – mondta üzenetében a pápa.

Életünk a négy fal között: segítsük egymást a családban!

Most az emberi kapcsolataink a családi körre szűkülnek, ezért fontos, hogy a szeretet, a megértés, a türelem és a megbocsátás vezesse lépteinket. Kényszerűségből életterünk most a négy fal közé szorult, de szívünket nyissuk meg, hogy mindig készen álljon befogadni a másikat! Imádkozzunk együtt Szent József, a Szentcsalád, minden család védőszentjének közbenjárását kérve! A názáreti ácsmester is ismerte a bizonytalanságot, a keserűséget, a holnap miatti aggódást, de tudta, merre menjen a sötét pillanatokban, mert hagyta magát fenntartás nélkül vezetni Isten akarata által.

Fohász Szent Józsefhez

Ferenc pápa ezután így imádkozott:

„Védd meg, Szent Őrző, országunkat! Világosítsd meg a közjó felelőseit, hogy hozzád hasonlóan tudjanak gondot viselni a rájuk bízott emberekre! Add meg a tudomány értelmét mindazoknak, akik megfelelő eszközöket keresnek testvéreink egészsége és java érdekében! Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az ápolókat, az orvosokat, akik az élvonalban küzdenek, hogy gyógyítsák a betegeket, saját testi épségük árán is!

Áldd meg, Szent József az egyházat, papjaitól kezdve: tedd világosságod és jóságod jelévé és eszközévé! Kísérd el, Szent József a családokat csöndes imáddal: építs harmóniát a szülők és a gyermekek között, főleg a legkisebbekkel! Őrizd meg az időseket a magánytól: tedd, hogy senki ne maradjon magára a csüggedésben és a kishitűségben! Vigasztald meg a gyengébbeket, bátorítsd a bizonytalanokat, járj közben a szegényekért! A Szűzanyával együtt könyörögj az Úrhoz, hogy szabadítsa meg a világot a világjárvány minden formájától! Ámen.” – zárta imáját Ferenc pápa.

20 március 2020, 15:54