Keresés

2015.06.25. Udienza di Papa Francesco alla Pontificia Accademia Ecclesiastica 2015.06.25. Udienza di Papa Francesco alla Pontificia Accademia Ecclesiastica 

A pápa levele a Pápai Egyházi Akadémiához: legyen egy év missziós gyakorlat a képzésben

Február 17-én hétfőn tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa levelét, mellyel Joseph Marino prelátushoz, a Pápai Egyházi Akadémia elnökéhez fordul. A pápa levelében azt kéri az Akadémia elnökétől, hogy a szentszéki diplomaták képzési folyamatába illesszenek be egy missziós gyakorlati évet, melyet a jelöltek saját egyházmegyéjükön kívül, a világ más részén töltenek, hogy ezzel a konkrét tapasztalattal járuljanak hozzá leendő küldetésük mind teljesebb betöltéséhez.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Ferenc pápa levele kezdetén utalt arra az „óhajára, melyet a pánamazóniai püspöki szinódus lezárásakor nyilvánított ki, hogy a Szentszék diplomáciai szolgálatára készülő papok képzésük egy évét missziós elkötelezettséggel végezzék egy egyházmegyében”. A pápa meggyőződése, hogy ez a tapasztalat hasznos lesz minden fiatal számára, akik papi szolgálatra készülnek vagy éppen azt kezdik el, de főként azoknak, akik a jövőben hivatást kapnak a Pápai Képviseletekkel való együttműködésre és aztán ők maguk is a Szentszék küldöttei lesznek a nemzeteknél és a helyi egyházaknál”.

Vegyenek részt a missziók evangelizáló tevékenységének hétköznapjaiban

A levél idéz a pápa 2015-ös júniusi beszédéből, melyben a Pápai Egyházi Akadémia közösségéhez szólt: „Küldetésetek, amire meghívást kaptatok, a világ minden részére elvisz benneteket: Európába, melynek fel kell ébrednie; a kiengesztelődésre szomjazó Afrikába; az identitást adó gyökereit felfedezni akaró Észak-Amerikába, mely nem a kizárásból indulva értelmezi önmagát; aztán Ázsiába és Óceániába, melyek kihívásai a szórványok fellendítése és párbeszéd az egykori kultúrák tágasságával”. „E kihívásokkal szemben a Szentszék leendő diplomatái szerezzenek – a kötelező papi és lelkipásztori képzésen túl – egy személyes missziós tapasztalatot, saját egyházmegyéjükön kívül, amikor együtt élnek a missziós egyházak közösségeinek úton járásával és részt vesznek evangelizáló tevékenységük hétköznapjaiban”.     

Az új rendelkezés a 2020-2021-es akadémiai évvel lép érvénybe         

Ferenc pápa nyomatékkal felszólítja az intézmény elnökét, hogy „valósítsa meg kérését és bővítse ki a képzési folyamatot a missziókban töltött egy év gyakorlattal, mely a 2020-2021-es akadémiai évvel lép érvénybe”. Ennek gyakorlati megvalósításához „szoros együttműködés kívánatos az Államtitkárság és a Pápai Képviseletek között”, melyek valódi segítséget nyújthatnak abban, hogy a helyi egyházakban a diákok befogadására és kísérésére kész lehetőségeket találjanak”.

A missziós gyakorlat bevezetése szítson további missziós hivatásokat   

A pápa meggyőződése, hogy „az új képzési forma meglelésében a kezdeti nehézségek legyőzése után a Szentszék leendő diplomatáinak missziós tapasztalata nemcsak az akadémia fiataljai számára lesz hasznos, hanem az egyes közreműködő egyházaknak is”. A pápa ezentúl azt is várja, hogy „ez a példa támasszon az egyetemes egyház más papjaiban olyan szándékot, hogy készségessé váljanak a saját egyházmegyéjükön kívüli missziós szolgálatra”.      

Ferenc pápa levelében végül Szűz Mária, az Egyház Anyja oltalmába ajánlja a Szentszék diplomáciai szolgálatába idővel bekapcsolódó további közreműködők képzésének új körülményeit. Joseph Marino prelátusnak, a Pápai Egyházi Akadémia nemrég kinevezett új elnökének és egész Akadémiának Ferenc pápa szívből küldi apostoli áldását.  

17 február 2020, 14:03