Keresés

Pope Francis General Audience Pope Francis General Audience 

Ferenc pápa katekézise: Pál azt hirdeti az athénieknek, akit ismeretlenül is tisztelnek

Tizenötödik fejezetéhez érkezett Ferenc pápa szerdai katekézis-sorozata az Apostolok Cselekedeteiről, melyben a Népek Apostolának módszerét elemezte a pápa. A művelt hellén világ intellektuális szívében jó érzékkel talál rá a közös pontra, ami pedig a sok bálvány közt egy ismeretlen istennek szentelt oltár. Pál ebbe a kultúrába ereszti bele az evangélium gyökereit.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán      

Macedónián át Európába érkezett az evangélium hírvivője és ott Athénban, Görögország szívében köt ki. „Pálnak megrendül a lelke a bálványokkal tele város láttán” (ApCsel 17,16), ám ahelyett, hogy menekülne, inkább hidak kiépítésére törekszik a város kultúrájával – kezdte beszédét Ferenc pápa.           

Nem ellenséges a tekintete, hanem a hit szemével figyeli őket   

Pál bensőséges kapcsolatba kerül a várossal, először a hitéletet jelképező zsinagógába, majd a polgári élet terére, az athéni politika és kultúra areopáguszára látogat. Emberekkel találkozik és beszélget, nem zárkózik be. Szemlélődő tekintettel néz rájuk és felfedezi azt az istent, aki a házaikban, utcáikon és tereiken lakik. Nem ellenséges a tekintete, hanem a hit szemével figyeli őket – állapította meg a pápa.  

Pál átlépi az evangélium és a pogány világ közötti küszöböt

Ez a tekintet arra indítja, hogy lépje át az evangélium és a pogány világ közötti küszöböt. Az antik világ leghíresebb intézményeinek egyikében a hit üzenete inkulturációjának rendkívüli példáját adja: Krisztust hirdeti a bálványimádóknak, de nem sérti meg őket, hanem pontifex, azaz híd-építő lesz közöttük. Az ismeretlen istennek szentelt oltárból indul ki, melyen a feliraton kívül semmi egyéb nem volt, és az ismeretlen isten iránti tiszteletből lép át a hallgatók beleérzésébe: „én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek” (ApCsel 17,23).

Az Ismeretlen-Ismertet hirdeti az athéniaknak és Krisztusra utal

A tisztelt, de mégsem ismert isten bemutatására a bibliai teremtéshitből indul ki, majd a megváltáshoz és az ítélethez jut el a valódi keresztény üzenettel. Rámutat a teremtés nagyszerűsége és az emberkéz építette templomok közti aránytalanságra. Pál apostol – XVI. Benedek szép kifejezésével – az Ismeretlen-Ismertet hirdeti az athéniaknak. Majd arra hívja őket, hogy lépjenek túl a tudatlanság idején, térjenek meg a küszöbön álló végítélet előtt. Pál a kérügmát, az apostoli tanítást hirdeti, mely Krisztusra utal, anélkül, hogy kifejezetten említené.  

Kísérlete látszólag kudarcot vall, de mégis néhányan csatlakoznak hozzá

Ám éppen Krisztus kapcsán ütközik akadályba: az eddig lélegzetvisszafojtva hallgató athéniak kinevetik és kicsúfolják az apostolt Krisztus halálának és föltámadásának hírére, ami számukra „dőreség”. Pál ekkor eltávozik: kísérlete látszólag kudarcot vallott, de mégis néhányan csatlakoznak hozzá, mint egy Dénes nevű férfi és egy Tamarisz nevű nő. Athénben az evangélium egy férfi és egy nő lelkében ver gyökeret, ami aztán két hangon fut tovább – emelte ki a pápa.

Mindig hidakat építsünk, kitárt karokkal, agresszió nélkül

Kérjük a Szentlelket, hogy tanítson bennünket hidak építésére a kultúrákkal, a nem hívőkkel és a másként hívőkkel! - fohászkodott a pápa. Mindig hidakat építsünk, kitárt karokkal, agresszió nélkül! Kérjük hozzá az inkulturáció képességét a hitüzenet átadásának gyengédségével! A Krisztust nem ismerőkre szemlélődő tekintettel figyeljünk, azzal a szeretettel, mely felmelegíti a legkeményebb szívűeket is! – zárta katekézisét Ferenc pápa.

06 november 2019, 15:52