Keresés

Vatican News
2019.10.04 Ordinazione Episcopale di quattro Presuli 2019.10.04 Ordinazione Episcopale di quattro Presuli 

Ferenc pápa négy püspököt szentelt: Közelség Istenhez, a papokhoz és a néphez

Ferenc pápa október 4-én, péntek délután öt órakor szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, amelyen püspökké szentelte Antoine Camilleri, Paolo Rudelli és Paolo Borgia prelátusokat, akiket szeptember 3-án nevezett ki apostoli nunciusokká. Velük együtt püspökké szentelte a Szentatya Michael Czerny jezsuita atyát, az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma migránsügyi titkárhelyettesét, akit a szombat délutáni konzisztóriumon bíborossá kreált. Beszédében a pápa a püspökszentelési „rituális homíliát” használta, néhány ponton kiegészítve azt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Az egyházi hagyomány folytonosságában

Az Atya elküldte a Fiát a világ megváltására, aki a maga részéről tizenkét apostolt rendelt, hogy a Szentlélek erejével eltelve hirdessék az evangéliumot minden népnek, és egy pásztor alá egybegyűjtve, szenteljék meg őket és vezessék el az üdvösségre – kezdte beszédét a pápa. Az apostolok nemzedékről nemzedékre tovább folytatták ezt a küldetést és kézföltételükkel átadták nekik a Krisztustól elnyert Szentlélek adományát és így a püspökök megszakítatlan folytonosságán keresztül az egyház hagyományában megőrizték ezt az elsődleges szolgálatot. A papjaitól körülvett püspökben az Úr jelen van övéi körében. Krisztus ugyanis maga folytatja a püspök szolgálatában az üdvösség evangéliuma hirdetését, megszenteli a híveket a hit szentségei által.

A püspöki küldetés elsősorban szolgálat   

Ferenc pápa arra emlékeztette az új püspököket, hogy nem maguk számára lettek kiválasztva, hanem az Isten számára. Az episcopatus, a püspökség a szolgálat neve, nem pedig méltóságé, éppen ezért a püspököt sokkal inkább a szolgálat, semmint az uralkodás kötelezi. Az igehirdetés kapcsán álljanak elő minden esetben, akár alkalmas, akár alkalmatlan az. Hirdessék az igaz Szót, ne tartsanak unalmas beszédeket, amit senki nem ért meg. Emlékezzenek Péter apostol kettős feladatára, ami pedig az imádság és az Ige hirdetése. Az imádság és az áldozati felajánlás révén Krisztus szentségéből merítsék az isteni kegyelem változatos gazdagságát.     

Álljanak közel, leginkább a néphez!

A püspökök Krisztus titkainak hűséges őrzői és kiosztói. Ferenc pápa nyomatékkal lelkükre kötötte a közelség hármas vonatkozását. Mindenekelőtt álljanak közel az Istenhez az imádságban, aztán legyenek közel a papjaikhoz a presbiterek testületében, végül pedig menjenek közel a néphez. Ne felejtsék, hogy ők maguk is a nyájból lettek kiválasztva. Gyökereikről sem feledkezzenek meg, akik átadnák nekik a hitet. Szeressék egy atya és egy testvér szeretetével az Istentől rájuk bízott embereket, főként a papokat, vagyis munkatársaikat a szolgálatban, de éppúgy szeressék a szegényeket és a védteleneket is, akiknek szüksége van befogadásra és segítségre. Legyen gondjuk azokra is, akik nem tartoznak Krisztus egyetlen nyájához, mert őket is rájuk bízták az Úrban. Végül arra kérte Ferenc pápa az újonnan felszentelt négy püspököt, hogy őrizzék meg a kézföltétel által kapott adományt.

                                

                                

05 október 2019, 13:04