Keresés

A Vatikáni Levéltár A Vatikáni Levéltár 

Ferenc pápa megváltoztatta a Vatikáni Titkos Levéltár elnevezését Vatikáni Apostoli Levéltárra

Október 22-én kelt, motu proprio formájában írt apostoli levelével Ferenc pápa megváltoztatta a vatikáni levéltár nevét, kivéve belőle a „titkos” megnevezést, mivel az félreértésekre adhatott okot. Ezzel szemben kiemeli a római szék és a levéltár közötti szoros kapcsolatot.

Gedő Ágnes / Amedeo Lomocano – Vatikán

A világ egyik legfontosabb és leghíresebb levéltára a Vatikáni Titkos Levéltár, amelynek ugyan a neve most megváltozott, de ez nem változtat semmit identitásán, felépítésén és küldetésén. Ferenc pápa motu propriójával Vatikáni Apostoli Levéltárra módosította az elnevezését. Az intézményben őrzött dokumentációs anyag rendkívül értékes mind a katolikus egyház, mind az egyetemes kultúra számára.

Mitől volt "titkos" a levéltár?

Levelében a pápa megindokolja döntését: eredetileg a secretum szónak pontos jelentése volt. 1612-ben V. Pál pápa hozta létre az Archivum Secretum Vaticanumot a pápa magán, személyes, bizalmas levéltáraként. Így határozta meg minden pápa és ma is így definiálják a tudósok, helyesen értelmezve azt. Ameddig a latin és a belőle származó többi nyelv szorosan összekapcsolódott, nem kellett magyarázni, vagy kimagyarázni a secretum szót. De a modern nyelvekben, kultúrákban és az egyes országok társadalmi érzékenységében bekövetkezett szemantikai (értelmi) módosulás miatt a secretum kifejezés a Vatikáni Levéltárhoz kapcsolva félreértésekre adott okot, kétértelmű, vagy egyenesen negatív árnyalatot öltött.

A római szék és a levéltár szoros kapcsolata

Ferenc pápa levelében emlékeztet rá, hogy az idők folyamán elveszett a secretum szó eredeti jelentése, helyette a modern titkos kifejezéshez kapcsolták. Egyes körökben, még bizonyos kiemelt kulturális környezetben is a kifejezés a titkolt, nem felfedett és kevesek számára fenntartott előítéletes megközelítése alakult ki. A Vatikáni Titkos Levéltár azonban mindig is ennek az ellenkezője volt és akar lenni – húzza alá a pápa. Az új kifejezés jobban kiemeli a római szék és a levéltár szoros kapcsolatát, ami elengedhetetlen eszköz a péteri szolgálathoz. Egyben azt is megmutatja, hogy közvetlenül függ a római pápától, mint ahogyan ezzel párhuzamosan ez történik a Vatikáni Apostoli Könyvtár elnevezésében.

Photogallery

A Vatikáni Levéltár
28 október 2019, 14:49