Keresés

PERU-POPE-VISIT-INDIGENOUS PERU-POPE-VISIT-INDIGENOUS 

Ferenc pápa kinevezte az Amazónia szinódus delegált elnökeit

A venezuelai Porras Cardozo bíboros, caracasi apostoli adminisztrátor, egyúttal Mérida érseke, a perui Barreto Jimeno bíboros, Huancayo érseke, a Pánamazóniai Egyházi Hálózat elnöke, és a brazil Braz de Aviz bíboros, az Istennek Szentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációja prefektusa lesznek az őszi püspöki szinódus munkájának a vezetői. Az október 6-tól 27-ig tartó háromhetes püspöki szinódus témája „Amazónia, új utak az egyház és az átfogó ökológia számára”.

Sergio Centofanti / P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A delegált elnök feladata

A püspöki szinódus közvetlenül alá van rendelve a pápának, aki annak elnöke. A szinódus kezdete előtt nevezi ki a pápa a delegált elnököket, akik a nevében vezetik a szinódus munkafázisait. A XVI. Benedek pápa által 2006-ban közzétett Ordo Synodi Episcoporum rendelete értelmében a delegált elnök feladata a szinódusi munkák vezetése és hogy ennek jegyében különleges feladattal bízza meg a szinódus néhány tagját, hogy a püspökök testülete a legjobb módon végezhesse munkáját és aláírja az egyes időközi aktákat. Ha a szinódus munkája szükségessé teszi az utólagos elmélyítést valamilyen témakörben, akkor a pápa belegyezésével a delegált elnököt illeti, hogy különleges tanulmányi bizottságot állítson fel a testület tagjaiból. A delegált elnökök egymást követik a szolgálatban a pápa által meghatározott rend szerint, amely megbízatásuk a szinódus bezárásával ér véget.

A püspöki szinódus egyes szakaszai

Ferenc pápa a 2018. szeptember 15-én közzétett  Episcopalis communio – Püspöki közösség kezdetű apostoli konstitúciójában lényegileg átformálta a püspöki szinódust, amikor a szinodalitás, vagyis az „egyház alapvető jellegének  keretébe illesztette annak létezését, minden szinten. A szinódus három szakaszból áll. Az első az előkészítő rész, melyben megtörténik az Isten népével való konzultáció a pápa által megadott témáról. A lényegi ünnepélyes szakaszt a püspökök összejövetele adja, míg az alkalmazási fázisban a pápa által jóváhagyott szinódusi végeredményt a helyi egyházak elfogadják. A központi részben folyik a főpásztorok megkülönböztető munkája, melyet megelőz és követ egy – egy szakasz, melyet érdemben Isten népe teljességének, tagjai sokféleségében elfogadnak.

A szinódus fő célja az evangelizálás

Ferenc pápa majdnem két éve, a 2017. október 15-én tartott Úrangyala imádság során jelentette be a szinódus összehívását a pánamazóniai térség ügyében. Ahogy kifejtette, „a szinódus egybehívásának a célja az volt, hogy új utakat keressenek az evangelizálás számára Isten népe adott térségében, főként a bennszülöttek körében, akikről megfeledkeztek és bíztató jövő távlata nélkül hagytak. Amazónia, alapvető jelentőségű tüdő az egész föld számára”.

A szinódus az élet témáját járja körül

„Ez a szinódus az élet körül forog, Amazónia földje és népeinek élete, a Föld élete körül. A szinódus előkészítő munkadokumentuma, a június 17-én közzétett Instrumentum laboris írja: „Az Amazónia szinódus az idők jele, melyben a Szentlélek új utakat nyit, amiket az Isten népe egészében végzett kölcsönös párbeszéd jegyében különböztetünk meg”. Ferenc pápa ezt nyilatkozta a La Stampa Vatican Insider rovatának: „A püspöki szinódus nem tudósok és nem is politikusok összejövetele. Nem parlament, hanem másféle dolog. Az egyházból születik, küldetése és evangéliumi arculata van. Közösségi munka lesz, amit a Szentlélek vezet”.

08 szeptember 2019, 17:02