Keresés

2019.05.15 santa messa celabrata da card Amato nella basilica di Santo Stefano Rotondo 2019.05.15 santa messa celabrata da card Amato nella basilica di Santo Stefano Rotondo 

Ferenc pápa: „Mindszenty bíboros mártír volt” – interjú Kovács Gergellyel

Interjú Kovács Gergellyel, a Mindszenty Alapítvány ügyvezetőjével, Mindszenty bíboros boldoggá avatási eljárásának viceposztulátorával. Az interjú a Vatikáni Rádióban készült május 10-én pénteken. Május 9-én csütörtök este a római Santo Stefano Rotondo bazilikában Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció nyugalmazott prefektusa szentmisét mutatott be Mindszenty bíboros emlékére.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

Találkozás a Szentatyával

A riportban Kovács Gergely beszámol arról, hogy május 8-án szerdán az általános kihallgatás végén találkozott a Szentatyával, melynek két apropója is volt. Az egyik, hogy Böjte Csaba atya vezetésével egy erdélyi küldöttség érkezett a Szentatyához, az Esztergomban kezdett Mindszenty nagy zarándoklat folytatásaként, aminek kiemelkedő eseménye volt a Santo Stefano Rotondo bazilikában, Mindszenty bíboros egykori címtemplomában bemutatott szentmise, ami szintén egy sokéves hagyomány. A másik apropó pedig az volt, hogy Esztergom város és Csehimindszent község polgármesterei az esztergomi Mindszenty szobor alkotójának jelenlétében az eredeti szobor egy kicsinyített másolatát adtak át a Szentatyának. Az esemény időzítése is nagyon fontos, hiszen erre kevéssel azután került sor, hogy idén február 12-én Ferenc pápa elismerte Mindszenty bíboros hősies erényeit, életszentségét, amit szintén szerettek volna megköszönni a Szentatyának.

Ferenc pápa: „Mindszenty bíboros mártír volt”

Nagyon nagy élmény volt a találkozás a Szentatyával, melynek során a szobor mellett a Szentatyának átnyújtották Mindszenty bíboros ruhaereklyéjét, márványkőbe foglalva. A pápa ahogy kézbe vette, nagy áhítattal megcsókolta, majd azt mondta: „Mindszenty bíboros mártír volt, vértanú”. Ezt nagyon nagy meggyőződéssel mondta és nagyon mélyről fakadt. A tény, hogy Mindszenty bíborost teljes szívvel mártírnak tartja, nagyon nagy öröm számukra, hiszen most a hősies erénygyakorlás pápai elismerése után nagyon imádkoznak a boldoggá avatásért és nagyon remélik, hogy ez belátható időn belül bekövetkezhet. 

XII. Piusz pápa: a 32 új bíboros közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a vértanúságot

Ferenc pápa mártírnak tartja Mindszenty bíborost, mert ő fehér vértanú volt. Már életében is kimondták róla sokan, halála után még többen, hogy ő fehér vértanú, hiszen az élete felér egy vértanúsággal, azaz egyenértékű egy vértanúsággal. Hosszú éveken át börtönt szenvedett, megkínozták testileg lelkileg, megrágalmazták. Az üldöztetés, melyben része volt és ami az egyházat is érte – melynek ő pásztora volt, az Anyaszentegyház bíborosaként –, ez felér egy vértanúsággal. Vértanúságának elismerése olyan prófécia, ahogy XII. Piusz pápa a bíborosi beiktatásakor mondta neki: „A 32 új bíboros közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot”.

Amato bíboros: Mindszenty bíboros Isten szent szolgája, fehér vértanúsággal   

Ugyanilyen prófétai szavakat hallottunk Angelo Amato bíborostól, aki csütörtökön a Santo Stefano Rotondo bazilikában bemutatott szentmise homíliájában ugyanezt emelte ki, hogy ez vértanúi sors, és hogy az ő fehér vértanúsága egyenértékű a véres vértanúsággal. A fehér vértanúság a huszadik századi egyház életében annak a felismerése, hogy a legújabb kor diktatórikus rendszerei nagyon odafigyeltek, hogy ne teremtsenek vértanúságot. Nem tudták, hogy a vértanúság egy isteni ajándék, nem ők teremtik a vértanúkat. Csak a látszatra ügyeltek, hogy az üldözés ne tűnjön hitellenes üldözésnek. Nem véletlen, hogy nemrég vezették be a hitvalló életáldozat fogalmát, melyre Maximilian Kolbe atya életáldozata hívta fel figyelmet. Mindszenty bíboros így fogadta a bíborosságot, vele együtt a vértanúságot vállalva.

Mindszenty bíboros Róma legmagyarabb templomát kérte és kapta meg címtemplomként

Kovács Gergely számára az évenkénti Mindszenty mise mindig páratlan élmény a Santo Stefano Rotondo templomban, mert a szépségén túl a tervezők a mennyei Jeruzsálemre gondoltak az építésekor. Nagyon szép, hogy amikor Mindszenty bíboros ezt a templomot kérte XII. Piusz pápától, akkor ő a templom sok évszázados magyar hagyományaira gondolt. Mivel számára a magyarság nagyon fontos volt, ezért szerette volna, hogy Róma legmagyarabb templomát kapja meg címtemplomaként. XII. Piusz pápa engedélyezte ezt számára. A kerektemplom fala tele van az ősegyház vértanúi legkegyetlenebb üldöztetéseinek freskóival. Nagyon szép, hogy Mindszenty bíboros egy vértanú ábrázolásokkal teli templomot kapott címtemplomul. Ez az ő sorsát is jelezte, amit ő tudatosan vállalt. Nagyon örvendetes, hogy most 2019-ben a Szentszék elismerte az ő életszentségét, Ferenc pápa őt mártírnak nevezi, és Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció tavalyi prefektusa fehér vértanúnak nevezi és szentnek tartja őt.

Mindszenty bíboros a hitéért szenvedett, a hazájáért és az egyházáért

Az sem véletlen, hogy Amato bíboros Isten szent szolgájának nevezte, homíliája pedig egy csodálatos tanúságtétel minderről. Ő éppen csak felütötte Mindszenty bíboros élettörténetének néhány lapját és elénk tárta annak kincsestárát. Arra buzdított, hogy olvassuk továbbra is ezt a kincsestárat. Külön megemlített egy epizódot, amikor az egyházüldöző hatalom egyik képviselőjétől, Biszku Bélától megkérdezték, hogy miért üldözték Mindszenty bíborost, aki elgondolkodva töprengett, majd hosszú hallgatás után így szólt: „Nem tudom”. Ha ez tényleges bűnügy lett volna, akkor pontosan lehetett volna tudni, hogy kit miért ítélnek életfogytiglani börtönre. Elítélésének oka az egyház- és hitellenes szándék. Mindszenty bíboros a hitéért szenvedett, a hazájáért és az egyházáért.

Egyhangú elismerés

Másfelől pedig Amato bíboros nagyon személyes hangon beszélt. Ahogy nyugdíjba ment a Szenttéavatási Kongregáció éléről, az első alkalommal elvállalta ezt a szentmisét, amit korábban így nem tehetett volna meg egy folyamatban lévő ügyben. A kongregáció főpapi ülése, azt megelőzően pedig a kongregáció teológusai egyhangúan elismerték Mindszenty bíboros életszentségét. Mindez nemcsak a magyar egyház számára tündöklő példa, hanem a világegyház számára is egy nagyon fontos példamutatás.

Mindszenty bíboros eljövendő boldoggá avatásának nincs többé akadálya. Miközben otthon mi még bizonytalankodtunk, a Szenttéavatási Kongregáció teológusai egyhangúlag elismerték az ő életszentségét, hogy az evangélium élő szószéke volt, hogy Krisztus küldetése folytatódik az ő életében, hogy egész életében az evangéliumot és a hitet szolgálta. Hűséges ember volt, ahogy a boldoggá avatási imája mondja: hűség egyháza és hazája iránt. Világszerte nagy az ő tisztelete, ennek tanúja az a sok levél, amit a Mindszenty Alapítvány kap szerte a világból, benne az ő közbenjárását kérik és ereklyés szentképet.                           

15 május 2019, 19:57