Keresés

Vatican News
2019.05.16 Comunita' dei Fratelli delle Scuole Cristiane 2019.05.16 Comunita' dei Fratelli delle Scuole Cristiane  (Vatican Media)

A pápa a Keresztény Iskolatestvérekhez: a remény és a szeretet Evangéliumát hirdessétek!

Ferenc pápa csütörtökön délben fogadta a De La Salle Szent János által alapított laikus férfi szerzetes kongregáció közel 300 képviselőjét az Apostoli Palota Kelemen termében. Hivatásuk az ifjúság nevelése. Az alapító a rendet 1681-ben Reimsben hozta létre, majd 1684-ben Párizsban folytatta művét a szegény gyermekek megsegítésére. Magyarországon 1894-ben telepedtek le a Keresztény Iskolatestvérek, először Csornán létesítettek intézményt.

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápai audienciára De La Salle Szent János halálának 300. évfordulója adott alkalmat. Ferenc pápa elismeréssel szólt a Keresztény Iskolatestvérek tevékenységéről, amelyet nagylelkűen, szakértelemmel és az Evangéliumhoz való hűséggel végeznek. Az évforduló lehetőséget ad az alapító jelentőségének kiemelésére, aki a nevelés úttörő alakja volt, mert korában, a XVII. században innovatív nevelési rendszert teremtett. Példája és tanúságtétele megerősítik üzenetének aktualitását a keresztény közösségek számára ma is és kijelölik a követendő utat. Zseniális és kreatív újítónak nevezte a pápa De La Salle Szent Jánost az iskoláról, a tanárról és a tanítási módszerekről alkotott elképzelés alapján.

Világiakból álló közösségnek adott életet

Az iskoláról formált képe megérlelte benne azt a meggyőződést, hogy az oktatáshoz mindenkinek joga van, a szegényeknek is. Teljesen a legalsóbb társadalmi osztály nevelésének szentelte magát. Világiakból álló közösségnek adott életet, hogy tovább vigyék elképzelését. Hitte, hogy az egyház nem maradhat idegen kora társadalmi ellentmondásai iránt, hanem arra kapott meghívást, hogy szembe nézzen velük. Létrehozott egy eredeti intézményt a megszentelt életűeknek: neveléssel foglalkozó szerzeteseket képzett, akik anélkül, hogy papok lettek volna, új módon értelmezték a „világi szerzetes” szerepét. Teljesen elmerültek koruk valóságában, ezáltal hozzájárultak a polgári társadalom fejlődéséhez – hangsúlyozta Ferenc pápa.

A tanítás nem lehet pusztán mesterség, hanem küldetés

Az iskola világával való napi kapcsolatából következően egy új elképzelést teremtett a tanárról. Meggyőződése volt, hogy az iskolát komolyan kell venni, amelyhez megfelelően képzett tanárokra van szükség. Látta az akkori intézmények strukturális és működésbeli hiányosságait, amelyeknek rendre és meghatározott formára volt szükségük. Megértette, hogy a tanítás nem lehet pusztán mesterség, küldetésnek kell lennie. Olyan keresztény emberekkel vette magát körül, akik a neveléshez megfelelő jellemmel rendelkeztek. Minden erejét a képzésüknek szentelte és maga is példává vált számukra. A tanároknak egyházi és szociális szolgálatot is el kellett látniuk és elő kellett segíteniük a „mester méltóságát”.

Megreformálta a tanítási módszereket

De La Salle Szent János rendkívüli pedagógiai realizmussal megáldva megreformálta a tanítási módszereket is. Többek között latin helyett anyanyelven tanított, homogén tanulói csoportokat hozott létre, szemináriumokat létesített a vidéki tanároknak, vasárnapi iskolákat alapított felnőtteknek, bűnöző fiataloknak és börtönből szabadultaknak. Arról álmodott, hogy az iskola mindenkié. Rehabilitációs módszert vezetett be az iskolán és a munkán keresztül. Elindította a tanári fegyelmezés korát megelőző módszerét: a büntetésben levő fiatalokat tanulásra, munkára, kézműves tevékenységre ösztönözte, ahelyett, hogy magáncellába zárta volna vagy megvesszőztette volna őket.

Legyetek a „feltámadás kultúrája” főszereplői

Ferenc pápa arra buzdította a Keresztény Iskolatestvéreket, hogy mélyítsék el és kövessék De La Salle Szent János lelkesedését az utolsók és a kiselejtezettek iránt. Legyetek a „feltámadás kultúrájának” főszereplői manapság, amikor a halál kultúrája uralkodik – buzdított. Keressétek az elveszetteket, a hátrányos helyzetűeket, a szegényeket és kínáljátok fel nekik az új élet reményét. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy alapítójuk tanúságtétele és tanítása továbbra is ösztönözze terveiket és cselekvésüket.

Álljatok az új evangelizáció szolgálatába

De La Salle Szent János ajándék az egyháznak és értékes ösztönző erő a Keresztény Iskolatestvérek Kongregációja számára, amely arra kapott meghívást, hogy megújultan és lelkesen kövesse Krisztust. Az Isteni Mesterre tekintve nagylelkűen álljatok az új evangelizáció szolgálatába – kérte a pápa. Az evangelizálás formáinak megfelelő módon alkalmazkodniuk kell a különböző helyzetekhez és hűségesnek kell maradni a kezdetekhez, hogy továbbra is válaszolni tudjatok az emberek várakozásaira. Megújult lelkesedéssel végezzétek missziótokat a fiatal nemzedékek között, azzal a reformáló bátorsággal, amely alapítótokat jellemezte. Hirdessétek mindenkinek a remény és a szeretet Evangéliumát! – zárta beszédét Ferenc pápa a Keresztény Iskolatestvérek képviselőihez, alapítójuk halálának 300. évfordulója alkalmából.

16 május 2019, 16:05