Keresés

2019.04.28 REGINA COELI 2019.04.28 REGINA COELI 

„Érintsük meg Jézus sebeit szenvedő testvéreinkben!” – Ferenc pápa Regina Coeli imája

Jézus keresztáldozata megvalósította a kiengesztelődést Isten és az emberiség között, elhozta a béke ajándékát, mert legyőzte a bűnt és a halált. Amikor szomorúak vagyunk, vagy nincs béke a szívünkben, tekintsünk a keresztre feszített és feltámadt Jézusra és fogadjuk el a sebeiből fakadó irgalmasságot – buzdította a Szent Péter téren megjelent híveket Ferenc pápa.

Vertse Márta – Vatikán

Jézus keresztáldozata megvalósította a kiengesztelődést Isten és az emberiség között, elhozta a béke ajándékát, mert legyőzte a bűnt és a halált. Amikor szomorúak vagyunk, vagy nincs béke a szívünkben, tekintsünk a keresztre feszített és feltámadt Jézusra és fogadjuk el a sebeiből fakadó irgalmasságot – buzdította a Szent Péter téren megjelent híveket Ferenc pápa.

Jézus sebei végtelen szeretetének jelei

A Regina Coeli ima előtt mondott beszédében a pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszhoz (vö. Jn 20,19-31) fűzte elmélkedését. Ez elbeszéli, hogy Húsvét napján, estefelé Jézus megjelenik tanítványainak a Cenákulumban. Három ajándékot hoz magával: a békét, az örömet és az apostoli küldetést. Első szavai a következők: „Békesség nektek!”. A Feltámadt Krisztus a valódi békét hozza el, mert keresztáldozata révén megvalósította a kiengesztelődést Isten és az emberiség között, legyőzte a bűnt és a halált. Ez a béke. Elsőként tanítványainak volt szükségük erre a békére, mert a Mester elfogatása és halálos ítélete után eltévelyedtek és félelem vett erőt rajtuk. Jézus élve jelenik meg közöttük és megmutatja sebeit megdicsőült testében – Jézus meg akarta őrizni sebeit – tette hozzá a pápa. Békességet adományoz, mint győzelme gyümölcsét. Aznap este azonban nem volt jelen Tamás apostol. Amikor értesült erről a rendkívüli eseményről, hitetlenkedve állt a többi apostol tanúságával szemben. Személyesen akart meggyőződni állításuk hitelességéről. Nyolc nappal később, vagyis éppen, mint ezen a vasárnapon, Jézus ismét megjelenik a tanítványoknak: válaszolva Tamás hitetlenségére, felszólítja, hogy érintse meg sebeit. Azok a béke forrását képezik, mert Jézus végtelen szeretetének jelei, amely legyőzte az emberrel ellenséges erőket, a bűnt és a halált. Felszólítja Tamást, hogy érintse meg sebeit. Ez számunkra is tanítás, mintha Jézus mindnyájunknak ezt mondaná: „Ha nincs békesség a szívedben, érintsd meg sebeimet”.

Jézus sebeiből irgalmasság fakad

Érintsük meg Jézus sebeit, amelyek olyan sok problémát, nehézséget, üldöztetést, betegséget, szenvedést képviselnek. Ha nincs benned békesség, menj és látogass meg valakit, aki Jézus sebének jelképe. Érintsd meg Jézus sebét. Azokból a sebekből irgalmasság fakad. Ezért tartjuk ma irgalmasság vasárnapját. Egy szent azt mondta, hogy a keresztre feszített Jézus teste olyan, mint egy zsák irgalmasság, amely a sebek révén mindnyájunkhoz eljut. Mindnyájunknak szükségünk van irgalmasságra, ezt jól tudjuk. Közeledjünk Jézushoz és érintsük meg sebeit szenvedő testvéreinkben. Jézus sebei kincset jelentenek: belőlük fakad az irgalom. Legyünk bátrak és érintsük meg Jézus sebeit. Ezekkel a sebekkel Jézus az Atya előtt áll, megmutatja azokat az Atyának, mintha ezt mondaná: „Atyám, ezek a sebek az ára annak, amit én fizettem testvéreimért”. Jézus sebeivel közben jár az Atyánál. Irgalmasságot ad nekünk, ha közelítünk hozzá és közben jár értünk. Ne felejtsétek el Jézus sebeit – buzdította a híveket Ferenc pápa.

A feltámadt Jézus számunkra is elhozta az örömet

A második adomány, amit a feltámadt Jézus hoz el a tanítványoknak, az öröm. Az evangelista arról számol be, hogy „az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat”. Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy „örömükben még mindig nem hittek”. Ez velünk is előfordul. Amikor valami hihetetlenül szép történik, ezt mondjuk: „Nem akarom elhinni, ez nem lehet igaz!”. Így volt ez a tanítványokkal is. Ez az öröm, amit Jézus hoz nekünk. Ha szomorú vagy, ha nincs szívedben béke, tekints a keresztre feszített Jézusra, tekints a feltámadt Jézusra, tekints sebeire és fogadd el örömét.

A feltámadt Jézus szeretete képes átalakítani a világot

A békességen és az örömön túl, Jézus a küldetés adományát is elhozza a tanítványoknak. Ezt mondja nekik: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”. Jézus feltámadása a szeretet új dinamizmusának kezdete, amely képes átalakítani a világot a Szentlélek jelenlétével.

Irgalmasság Vasárnapján nyissuk meg szívünket a békének, az örömnek és a küldetésnek

Húsvét második vasárnapján arra kaptunk meghívást, hogy hittel álljunk Jézus mellé, nyissuk meg szívünket a békének, az örömnek és a küldetésnek. De ne feledkezzünk meg Jézus sebeiről, mert azokból fakad a béke, az öröm és a küldetéshez szükséges erő. Bízzuk ezt az imát Szűz Mária, ég és föld Királynője anyai közbenjárására – fejezte be Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédét. 

29 április 2019, 11:00