Keresés

Vatican News
2019.04.21 Benedizione Urbi et Orbi 2019.04.21 Benedizione Urbi et Orbi  (Vatican Media)

Ferenc pápa húsvétvasárnapi Urbi et Orbi üzenete: Velünk a Feltámadott!

A Szentatya vasárnap délelőtt tíz órakor szentmisét mutatott be a Szent Péter téren Urunk Feltámadása ünnepén. A szentmise után, melyen nem mondott homíliát, a bazilika központi loggiájáról Urbi et Orbi üzenetét intézte a Városhoz és a földkerekséghez. Ebben felidézte a fiatalokhoz szóló szinódus utáni apostoli buzdításának lényegi gondolatát , hogy az örök ifjú Feltámadott mindig velünk van, mert bennünk él. Buzdítása után sorra vette a világ konfliktus térségeit és bátorításáról biztosította az egyes helyzetek megoldási törekvéseit.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Krisztus él! Ő a mi reményünk

Kedves Testvéreim, boldog Húsvétot! Az Egyház ma megújítja az első tanítványok híradását: „Jézus feltámadt!” – kezdte üzenetét Ferenc pápa. Szájról szájra, szívről szívre visszhangzik a felhívás a dicséretre: „Alleluja! … Alleluja!” Ezen a húsvétreggelen, ami az Egyház és a teljes emberiség örök fiatalsága, szeretném, hogy mindnyájatokhoz eljussanak a nemrég kiadott, kiemelten a fiatalokkal foglalkozó apostoli buzdítás kezdő szavai: „Krisztus él. Ő a mi reményünk és ennek a világnak a legszebb fiatalsága. Minden, amit Ő megérint, fiatallá válik, újjá válik, megtelik élettel. Ezért az első szavak, melyekkel oda szeretnék fordulni minden fiatal és minden keresztény felé, ezek: Ő él, és azt akarja, hogy te is élj! Ő benned van és veled van, és soha nem távozik el. Bármennyire is eltávolodnál te, ott van melletted a Feltámadott, aki hív és vár téged az újrakezdés kegyelmével. Amikor a szomorúság, a harag, a félelem, a kétely vagy a bukások miatt öregnek érzed magad, Ő ott lesz, hogy újra erőt és reményt adjon neked” (Christus vivit, 1–2).

A valódi megújulás mindig a szívből, a lelkiismeretből indul ki

Kedves Testvéreim, ez az üzenet ugyanakkor a világ minden emberét is megszólítja. Krisztus feltámadása minden férfi és nő új életének az őselve, mivel a valódi megújulás mindig a szívből, a lelkiismeretből indul ki. Ám Húsvét az új, a bűn és a halál szolgaságából kiszabadított világnak is a kezdete: a világ végre megnyílt Isten Országa, a szeretet, a béke és a testvériség Országa előtt.

Krisztus közöttünk él és velünk marad. Megmutatja feltámadott arcának a fényét és nem hagyja magára azokat, akiket próbatétel, fájdalom és gyász sújt.

A Feltámadott legyen a reménye a szeretett szír népnek

Ő, az Élő legyen a reménye a szeretett szír népnek, amely tartós konfliktus áldozatává lett. Fennáll a veszélye annak, hogy mi egyre inkább megadással szemléljük ezt, és végül közömbössé válunk. Itt az ideje, hogy megújítsuk egy olyan politikai megoldásra irányuló elköteleződésünket, amely megfelel a szabadság, a béke és az igazságosság jogos vágyának, leküzdi a humanitárius válságot és lehetővé teszi az otthonukból előzöttek és a szomszédos országokba, különösen Libanonba és Jordániába menekültek biztonságos hazatérését.

Közel-Kelet békéjéért

Húsvétkor függesszük tekintetünket a Közel-Keletre, amelyet folytonos megoszlások és feszültségek gyötörnek. A térség keresztényei továbbra is türelmes állhatatossággal tegyenek tanúságot a feltámadott Úrról és az életnek a halál fölött aratott győzelméről. Különösen is gondolok Jemen lakóira, kiemelten a gyermekekre, akiket az éhínség és a háború pusztít. Húsvét fénye világosítsa meg a Közel-Kelet minden vezetőjét és népét, kezdve az izraelieken és a palesztinokon, és ösztönözze őket a megannyi szenvedés enyhítésére, a békés és szilárd jövő útjára lépésre.

Líbia, az afrikai konfliktuszóna, különösen Szudán békéjéért  

Ne áztassák tovább vérrel a fegyverek Líbia földjét, ahol újra több védtelen ember halt meg az elmúlt hetek során, és sok családot arra kényszerítettek, hogy hagyják el az otthonaikat. Buzdítom az érintett feleket, hogy a másik legyőzése helyett a párbeszédet válasszák, elkerülve, hogy újra felnyíljanak az egy évtizedig tartó konfliktusok és politikai bizonytalanság sebei.

Az élő Krisztus adja meg a békéjét az egész szeretett afrikai kontinensnek, amelyet még mindig társadalmi feszültségek, konfliktusok, olykor pedig erőszakos szélsőségesség jár át, bizonytalanságot, pusztulást és halált hagyva maga után, különösen Burkina Fasóban, Maliban, Nigerben, Nigériában és Kamerunban. Külön gondolok Szudánra, amely a politikai bizonytalanság korát éli, és ahol azt kívánom, hogy minden érintett szóhoz juthasson, és mindenki közösen munkálkodjon azon, hogy az ország szabadságra, fejlődésre és jólétre találhasson, hisz oly rég óta vágyik ezekre. A feltámadott Úr kísérje a polgári és vallási tekintélyek fáradozásait Dél-Szudánban. A néhány nappal ezelőtt a Vatikánban számukra tartott lelkigyakorlat gyümölcsei támogassák őket ebben. Nyíljék meg az ország történetének egy új lapja, amelyen minden politikai, társadalmi és vallási tényező aktívan elköteleződik a közjó és a nemzet kiengesztelődése mellett.

Béke Ukrajna keleti részében is!

Ezen a Húsvéton nyerjenek vigasztalást Ukrajna keleti részének a lakói is, akik tovább szenvednek a még mindig folyamatban lévő konfliktus miatt. Az Úr adjon bátorságot a humanitárius kezdeményezésekhez, és ösztönözzön a tartós béke elérésére.

Béke és igazságosság az amerikai kontinensen!

A feltámadás öröme töltse el azok szívét, akik az amerikai kontinensen a nehéz politikai és gazdasági helyzetek következményeit kell, hogy hordozzák. Különösen is a venezuelai népre gondolok: arra a megannyi emberre, akiknek a legalapvetőbb feltételek is hiányoznak egy méltó és biztonságos élethez. Ennek oka az a válság, amely továbbra is tart és egyre mélyül. Az Úr adja meg, hogy minden politikai felelősséggel bíró személy együtt munkálkodjon a társadalmi igazságtalanságok, a bántalmazások és az erőszak leküzdésén, és tegyen konkrét lépéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy begyógyítsák a megoszlások sebeit, és megadják a népnek a szükséges segítséget. A feltámadott Úr világosítsa meg azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel Nicaraguában a lehető leggyorsabban szeretnének békés és tárgyalásokon alapuló megoldást találni minden nicaraguai javára.

Vessünk gátat a fegyverkezésnek!  

Korunk megannyi szenvedésével szemközt az élet Ura ne találjon minket hűvösnek és közönyösnek. Tegyen minket a hidak, nem pedig a falak építőivé. Ő, aki megadja nekünk az ő békéjét, vessen véget a fegyverek zúgásának mind a háborús területeken, mint a városainkban, és ösztönözze a nemzetek vezetőit, hogy véget vessenek a fegyverkezési versenynek és a fegyverek aggasztó terjedésének, különösen a gazdaságilag fejlettebb országokban. A Feltámadott, aki feltárta a sír ajtaját, nyissa meg a mi szívünket is az ínséget szenvedők, a védtelenek, a szegények, a munkanélküliek, a kirekesztettek, a kenyérért, a menedékért és a méltóságának az elismeréséért az ajtónkon bezörgetők szükségei előtt.

Pápai jókívánság: Boldog Húsvétot!

Kedves Testvéreim, Krisztus él! Ő mindannyiunk és az egész világ reménye és fiatalsága. Engedjük, hogy megújítson minket! Boldog Húsvétot!

Részvétnyilvánítás a Srí Lankán elkövetett merénylet áldozataiért    

Ferenc pápa az Urbi et Orbi üzenete után megemlékezett a bombarobbantások áldozatairól, melyeket éppen most Húsvét vasárnapján követtek el Srí Lankán hat merényletsorozat következtében. Colombo, a szigetország legnagyobb városának három keresztény templomában – éppen húsvéti szertatás során – és három szállodájában követtek el bombarobbantást. Az áldozatok száma közel kétszáz, köztük sok a külföldi, a sebesültek száma pedig 600 körül van. A 21 milliós szigetország lakosainak vallási megoszlása: 70 százalék buddhista, 12 százalék hindu, 10 százalék muszlim és 8 százalék keresztény. Ferenc pápa közelségéről biztosítja az imádságra gyűlt keresztény közösség tagjait és az összes érintettet. Az Úrra bízza az elhunytakat és imádkozik a sebesültekért.

Az első pápai tévés közvetítés hetven évvel ezelőtt: XII. Piusz pápa    

A Szentatya megemlékezett még egy rendkívüli évfordulóról, hiszen 70 évvel ezelőtt 1949-ben, éppen Húsvét ünnepén beszélt először televíziós közvetítés során az akkori pápa, XII. Piusz. Megköszönte Ferenc pápa még a virágokat, melyeket Szlovénia adományozott a Vatikánnak a Szent Péter bazilikába és Hollandia a Szent Péter térre.

(Az Urbi et Orbi üzenetet Török Csaba atya, teológiai tanár fordította)   

21 április 2019, 14:24