Keresés

Vatican News
Ferenc pápa az olasz Közbiztonsági Felügyelőség vezetőivel és tagjaival Ferenc pápa az olasz Közbiztonsági Felügyelőség vezetőivel és tagjaival  (Vatican Media)

Irgalmasság, odaadó szolgálat és identitás: Ferenc pápa fogadta a Vatikán környékén szolgálatot teljesítő rendőröket

Január 17-én találkozott a Szentatya a Vatikánban dolgozó Közbiztonsági Felügyelőség tagjaival. Elismeréssel szólt szakmai hozzáértésükről és nagylelkű szolgálatukról, majd arra buzdította őket, hogy mindig álljanak a szenvedő emberek mellé.

Gedő Ágnes – Vatikán

100 ezer rendőr Olaszországban: hűen a gyökerekhez

Már kora reggel, szabályos rendben gyülekeztek a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségével szemben, az Angyalvár előtti kis térségen a lovas rendőrök egységei, várva az éves találkozót Péter utódával. Idén a pápai audienciára január 17-én, csütörtökön délben a Kelemen-teremben került sor. A Közbiztonsági Felügyelőség nevében a testület vezetője, Franco Gabrielli rendőrprefektus köszöntötte a pápát. Mint mondta, az audiencián megjelent maroknyi csoport az Olaszországban szolgáló 100 ezer rendőrt képviseli.  Az egyenruha, amelyet viselnek nemcsak megkülönböztető jegy, amelyről bárki könnyedén felismerheti őket, hanem egyben az olasz rendőrség történetében gyökerező értékek kifejeződése. Szent II. János Pál pápa tanításából merítenek ihletet, aki azt mondta: „A bizalmat nem erővel lehet megszerezni, és nem is pusztán nyilatkozatok hangoztatásával. A bizalmat gesztusokkal és konkrét cselekedetekkel kell kiérdemelni”.

Isten közel jött hozzánk és határtalanul szeret minket

Ferenc pápa az olasz rendőröket szeretettel és tisztelettel köszöntötte, elismerve értékes munkájukat, amellyel nap mint nap csöndes figyelemmel segítik az Apostoli Szentszék és Vatikánváros zökkenőmentes, biztonságos működését. Karácsony és Vízkereszt ünnepe, melyet nemrég tartottunk, elgondolkodtat minket Krisztus születéséről és földi megnyilvánulásáról. Az, hogy eljött közénk, felfedi előttünk Isten fölfoghatatlan közelségét az emberhez, és azt a határtalan szeretetet, amelyet irántunk mutat. Jelenléte ad értelmet életünknek, reményre buzdít és segít fölemelni a tekintetünket, túl a mindennapos nehézségeken és gondokon. Emellett szeretet- cselekedetekre indít, arra, hogy testvéri és irgalmas módon viselkedjünk emberi kapcsolatainkban, különösen azokkal a szenvedőkkel, akik betegek, elhagyatottak és kitaszítottak.

Köszönet a rendőröknek, akik olaszországi utazásain segítik a pápát

Ferenc pápa rámutatott, hogy a rendőrök munkája voltaképpen tanúságtétel az emberi közelségről. Értékes szolgálatuk lehetővé teszi, hogy fenntartsák a közrendet, őrködjenek a zarándokok és turisták fölött, akik a világ minden részéről a Vatikánba sereglenek, hogy megnézzék a Szent Péter-bazilikát. Köszönet nekik bölcs és hozzáértő munkájukért, melyet mindenféle időjárási körülmények között, forróságban, szélben-hidegben, éjjel-nappal kitartóan végeznek egész évben. Áldozatos lelkületük és szolgálatkészségük elismerésre méltó és épületes – mondta a pápa, majd megjegyezte, hogy sok keresztény ember vehetne példát róluk. A Szentatya köszönetet mondott az olasz rendőröknek, akik közreműködnek plébániai és egyéb római látogatásai alkalmával, vagy amikor Olaszországon belül kell utaznia.

Identitás és gyökerek nélkül elveszünk

Végül utalva a rendőrprefektus szavaira Ferenc pápa kifejtette: fennáll a veszély, hogy a társadalom elveszíti gyökereit. „Kérlek benneteket – fordult az olasz rendőrökhöz a pápa -, ti, akik őrzitek a teret, őrködtök utazásaimkor és sok mindenen, tegyetek meg mindent azért, hogy megőrizzétek a város (Róma) és a haza kulturális gyökereit! Ez a kultúra félő, hogy gyökértelenné válik, márpedig tudjuk, hogy gyökerek nélkül nem növekedhetünk, és a fa akkor bont virágot, ha a föld alól táplálkozik. Őrizzétek a gyökereket, mert az adja az identitást, amit átadunk gyerekeinknek, unokáinknak!”

18 január 2019, 12:52