Keresés

Vatican News
Jemeni vízhelyzet Jemeni vízhelyzet  (ANSA)

Víz, mezőgazdaság és élelmezés: építsük a jövőt – Pápai üzenet a madridi FAO konferenciára

„Az asztal váljon a találkozás és a testvériség helyévé, ne csak a fényűzés, a pazarlás és a szeszélyek tere legyen.” Így fogalmaz üzenetében Ferenc pápa, amelyet a spanyol fővárosban december 13-án, csütörtökön rendezett tanulmányi napra küldött. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által szervezett eseményt Fernando Chica Arellano prelátus, a Szentszék állandó FAO megfigyelőjének felszólalása zárta le.

Somogyi Viktória / Roberta Gisotti – Vatikán

„Az emberiség mai kihívásai annyira összetettek, hogy az ötletek, az erőfeszítések összefogására, az egymást kiegészítő nézőpontokra, az önzés és kártékony feltűnési kényszer elutasítására van szükség megoldásukhoz.” Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fordult az akadémiai, társadalmi és egyházi intézmények képviselőihez, akik részt vettek a tanácskozáson. A szimpóziumon a víz, a mezőgazdaság és az élelmezés kérdését vitatták meg. A pápa utalt a bibliai bölcsességre, amely megértette a szoros összefüggést az eső, a termés és az étel között, és mindig hálával, sosem a mohóság és a kihasználás nézőpontjából viszonyult hozzájuk. Ebből kiindulva a pápa felhívással fordult a felelősökhöz, hogy ne végezzenek kisszerű kalkulációkat, amelyek megakadályozzák a kevésbé szerencsések támogatását, akiket megfosztanak alapvető javaiktól.

Ne a kevesek érdekeit képviseljék

Ferenc pápa elismeréssel szólt a szimpózium címéről: „a jövő építése”, amely pozitív szemléletet, mások javára irányuló cselekvést feltételez, nyitottságra, kölcsönösségre és együttműködésre utal. Ezek az alapvető feltételei a hűséges, szolidáris és nagylelkű együttműködésnek egy olyan társadalomban, amely a személyt helyezi a középpontba alapvető jogaival együtt anélkül, hogy vitatható érdekek befolyásolnák, amelyek gazdaggá tesznek keveseket, akik mindig ugyanazok. A személyközpontú társadalom szükséges ahhoz, hogy a jövő nemzedékei rendelkezzenek megfelelő erőforrásokkal ahhoz, hogy méltó és teljes életet élhessenek majd.

Károkozás nélkül megművelni a földet

Ferenc pápa felhívást intézett annak érdekében, hogy hozzanak tartós döntéseket és vessék meg az alapokat egy méltányos és befogadó társadalom érdekében, amely képes felszámolni az emberiség nagy részét sújtó éhezést. Az éhinség annak ellenére létezik, hogy a Földön van elegendő erőforrás arra, hogy mindenkinek jusson minőségben és mennyiségben egyaránt. Védelmezni kell a környezetet, megőrizve szépségét és ökoszisztémájának sokszínűségét. A termőföldet gondosan kell megművelni haszonlesés és visszafordíthatatlan károkozás nélkül. A Földdel gyengéden kell bánni, nem úgy, ahogy a világ számos régiójában történik, ahol szennyezett a víz, felhalmozódik a szemét, előrehaladott az erdőírtás, káros a levegő és elsavasodott a föld. Mindez a gonoszság és a nyomor kártékony tömegét halmozza fel.  

Fel kell ismerni az étel értékét

Az élelmiszerek pazarlása miatt alapvetően fontos a gyermekeket és a fiatalokat arra nevelni, hogy egészségesen táplálkozzanak, ne csak egyenek. A helyes táplálkozás magában foglalja az élet értékének ismeretét és azt, hogy megszabadulunk a frenetikus és kényszeres fogyasztástól. Továbbá azt is, hogy az asztal váljon a találkozás és a testvériség helyévé, ne csak a felvágás, a pazarlás és a szeszélyek tere legyen.

Egy mindenkit befogadó otthon

Végül Ferenc pápa annak a reményének adott hangot üzenetében, hogy a madridi FAO tanulmányi nap megérleli a megújult kötelezettségvállalást, hogy a Földből közös otthont teremtsünk, amely mindenkit befogad és egy nyitott ajtóval rendelkező ház, valamint a szeretetközösség és az előnyös együttélés helye.

15 december 2018, 14:13