Keresés

Vatican News
Pope Francis delivers the Urbi et Orbi Christmas Day message Pope Francis delivers the Urbi et Orbi Christmas Day message  (ANSA)

Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete: Isten jóságos Atya, mi egymás testvérei vagyunk

December 25-én kedden, Szent Karácsony napján délben Ferenc pápa a Szent Péter bazilika központi loggiájáról mondta el szokásos karácsonyi üzenetét a világ népeihez, majd Urbi et Orbi áldást adott a Város és a Földkerekség lakóira. Szikrázó napsütésben, szinte tavaszi időben egészen megtöltötték a hívek a Szent Péter teret. A pápai és az olasz himnusz elhangzása után Ferenc pápa karácsonyi üzenetében az ünnep jelentőségét így foglalta össze: „Isten jóságos Atya, és mi mindannyian testvérek vagyunk”. Beszédében sorra vette a világ válságövezeteit és a szolidaritás nevében szót emelt az üldözöttek és peremre szorítottak érdekében.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Karácsony egyetemes üzenete az Atya jóságáról és a mi testvériségünkről szól  

Kedves Testvéreim, boldog Karácsonyt! – kezdte beszédét a pápa. Nektek, római hívek, és nektek, zarándokok, és nektek mindnyájatoknak, akik a világ minden részéről összeköttetésben álltok velünk, megújítom az örömteli betlehemi szózatot: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön az embereknek, akiket ő szeret” (Lk 2,14). Akárcsak a barlanghoz elsőként odafutó pásztorok, mi is megrendülten állunk a jel előtt, amelyet Isten adott nekünk: „egy bepólyált, jászolba fektetett gyermek” ez a jel (Lk 2,12). Csöndben letérdelünk és imádjuk őt. Mit mond nekünk ez a Gyermek, aki értünk született Szűz Máriától? Mi Karácsony egyetemes üzenete? Azt mondja, hogy Isten jóságos Atya, és mi mindannyian testvérek vagyunk.

Testvériséget az eltérő gondolkodású és eltérő vallású emberek között!

Ez az igazság képezi az alapját az emberiségre vonatkozó keresztény látásmódnak. A Jézus Krisztus által nekünk ajándékozott testvériség nélkül az igazabb világ megvalósítására irányuló erőfeszítéseink hamar kifulladnak, és a legjobb tervek is könnyen lélektelen struktúrákká lesznek.

Ezért hát karácsonyi jókívánságom a testvériség jókívánsága. Testvériséget minden nép és kultúra között! Testvériséget az eltérő gondolkodású, egymást mégis tisztelni és a másikat meghallgatni képes emberek között! Testvériséget az eltérő vallású emberek között!

Különbözőségeink gazdagságot jelentenek

Jézus azért jött el, hogy kinyilatkoztassa Isten arcát mindenki előtt, aki Őt keresi. Isten arca pedig egy konkrét emberi arcban mutatkozott meg. Nem egy angyalban, hanem egy emberben jelent meg, aki egy meghatározott időben és helyen született. És így, megtestesülése által, Isten Fia megmutatja, hogy a szeretet, a befogadás, a tisztelet által jön el az üdvösség ennek a mi szegény emberségünknek a számára, melyben mindannyian osztozunk, még ha igen sokféle nép, nyelv vagy kultúra tagjai vagyunk is… ám mindannyian testvérek vagyunk az emberségben! Különbözőségeink tehát nem kártékonyak vagy veszélyesek, hanem gazdagságot jelentenek. Akárcsak egy mozaikműves esetében: jobb, ha sokféle színű kő áll a rendelkezésre, mint ha csak párból választhat! A család tapasztalata is erre tanít: testvérekként mindannyian különfélék vagyunk, és nem mindig értünk egyet, de ott a felbonthatatlan kötelék, amely egybefűz minket, s szüleink szeretete segít, hogy mi is szeressük egymást. Ugyanez érvényes az emberiség családjára is, ám itt Isten a „szülő”, Ő testvériségünk alapja és ereje.

A testvériség kötelékeit Izraelben és Palesztínában

Fedezzük fel újra ezen a Karácsonyon a minket emberi lényekként egyesítő testvériség kötelékeit, amelyek a népeket is egybefűzik. Tegye ez lehetővé az izraelieknek és a palesztinoknak, hogy újrakezdjék a párbeszédet, és elinduljanak a béke útján, amely véget vet a konfliktusnak, mely több mint hetven éve kínozza azt a Földet, melyet az Úr kiválasztott, hogy ott mutassa meg szerető arcát.

A Kisded Jézus tegye lehetővé a szeretett és a meggyötört Szíriának, hogy a háború hosszú évei után újra rátaláljon a testvériségre. A nemzetközi közösség határozottan munkálkodjon egy olyan politikai megoldáson, amely félreteszi a megoszlásokat és a részérdekeket, hogy a szír nép, különösen azok, akiknek el kellett hagyniuk a földjeiket s máshol kerestek menedéket, hazatérhessenek, és békében élhessenek a saját otthonukban.

Humanitárius segítség Jemennek és Afrikának

Gondolok Jemenre, s remélem, hogy a nemzetközi közösség közvetítésével létrejött fegyvernyugvás végre enyhülést hozhat a megannyi gyermeknek és a háború és éhínség által sújtott lakosságnak.

Gondolok még Afrikára is, ahol sok millió ember menekült el vagy lett elűzve. Nekik humanitárius segítségnyújtásra és az élelmezés biztosítására van szükségük. Az isteni Gyermek, a béke Királya hallgattassa el a fegyvereket, és támassza a testvériség új hajnalát az egész földrészen, megáldva mindazok fáradozásait, akik a politikai és társadalmi kiengesztelődés érdekében munkálkodnak.

Legyen egység Koreában és kiengesztelődés Venezuelában   

A Karácsony erősítse meg azokat a testvéri kötelékeket, amelyek összekapcsolják a Koreai félszigetet, és tegye lehetővé a közeledés már megkezdett útjának a folytatását, hogy olyan közös megoldásokra jussanak, amik biztosítják mindenki fejlődését és jólétét. Az áldásnak ez az ideje tegye lehetővé Venezuela számára, hogy újra megtalálja az egyetértést a társadalom minden része között, s így testvériesen együtt dolgozzanak az ország fejlődésén, és támogassák a lakosság leggyengébb rétegeit.

Tartós békét Ukrajnában, kiengesztelődést Nicaraguában

A születő Úr hozzon enyhülést a szeretett Ukrajna számára, amely vágyakozik egy olyan tartós béke újra elnyerésé, amelynek késik az eljövetele. Csakis a minden nép jogait tiszteletben tartó béke révén lesz képes az ország felgyógyulni az elszenvedett fájdalmakból, és biztosítani a méltó élethez szükséges feltételeket minden polgára számára. Közel vagyok a térség keresztény közösségeihez, és imádkozom, hogy kialakíthassák egymás között a testvériség és a barátság kötelékeit. A Kisded Jézus előtt ismerjék el testvérként egymást a kedves Nicaragua lakói, hogy ne a megoszlások és egyet nem értések győzedelmeskedjenek, hanem mindenki dolgozzon együtt a kiengesztelődés érdekében, hogy együtt építsék fel az ország jövőjét.

Az ideológiai, kulturális és gazdasági gyarmatosítás ellen

Szeretnék emlékeztetni azokra a népekre, amelyek ideológiai, kulturális és gazdasági gyarmatosítás áldozatai, amiknek ezáltal sérül a szabadságuk és önazonosságuk, s amiket éhség, az oktatás és egészségügy hiánya sújt. Különösen is gondolok azokra a testvéreinkre, akik nehéz, vagy egyenesen ellenséges környezetben ünneplik meg Urunk Születését, különösen ott, ahol a keresztény közösség kisebbséget alkot, mely nem egyszer sebezhető és melyet figyelmen kívül hagynak. Az Úr adja meg nekik és minden kisebbségnek, hogy békében éljenek, elismerjék a jogaikat, különösen is a vallásszabadságra vonatkozóakat.

A kicsi Gyermek védelmezze meg a föld minden gyermekét

A kicsiny, hidegtől reszkető Gyermek, akit ma a jászolban látunk, védelmezze meg a föld minden gyermekét, és minden törékeny, védtelen és szemétbe dobott embert. Mindannyiunk számára hozzon békét és vigasztalást az Üdvözítő születése. Amikor átérezzük, hogy az egyetlen mennyei Atya szeret minket, találjunk újra egymásra és éljünk testvérekként!

Áldás után ismételten áldott karácsonyi ünnepeket kívánt Ferenc pápa mindazoknak, akik a Szent Péter téren jelen voltak és akik a tévé, a rádió révén és egyéb eszközökön követték a szavait. Isten szeretete, mely Jézus születésében feltárult, segítse az együttműködés szellemét a közös javak érdekében, erősítse a szolidáris érzést és adjon mindenkinek reménységet az Istenben.         

(Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenetét fordította Török Csaba atya, teológiai tanár)  

25 december 2018, 14:40