Keresés

Vatican News
2018.12.16 Angelus Benedizione bambinello in piazza san Pietro, bambinelli del presepe, gesù Bambino Úrangyala imádságban együtt Ferenc pápával   (Vatican Media)

Mária a hit és a tevékeny szeretet példaképe – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt Ferenc pápa Mária Erzsébetnél tett látogatásának evangéliumi szakaszához fűzte gondolatait. A Szentlélek ajándékozza Máriának a hit és a szeretet dinamizmusát és készteti arra, hogy idős rokonának segítségére siessen.

Vertse Márta – Vatikán

Tekintsünk Máriára, a hit és a tevékeny szeretet példaképére. A karácsonyi ünnepek középpontjába ne önmagunkat helyezzük, hanem Jézust és testvéreinket, különösen azokat, akiknek segítségre van szükségük. Az Isten és az ember találkozása a hit és a szeretet jegyében történik.

Mária tettével kinyilvánítja, hogy Jézus tanítványa

Advent negyedik vasárnapjának liturgiája a Szűzanya alakját helyezi előtérbe, aki várandós Jézussal, a világ Üdvözítőjével. Szegezzük tekintetünket Máriára, aki a hit és a szeretet példaképe és tegyük fel a kérdést: milyen gondolatok foglalkoztatták a várandósság hónapjaiban? A választ éppen a vasárnapi evangéliumi szakasz adja meg, amely elbeszéli Mária látogatását idős rokonánál, Erzsébetnél (vö Lk 1,39-45). Gábor angyal felfedte neki, hogy Erzsébet gyermeket várt és már a hatodik hónapban volt. Akkor Szűz Mária, akinek méhében Isten műve révén megfogant Jézus, sietve elindult Názáretbe, Galileába, hogy eljusson a júdeai hegyekbe unokanővéréhez.

Mária hitte, hogy az Úr szavai beteljesednek

“Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet” – olvassuk az evangéliumban. Minden bizonnyal gratulált neki anyaságához, mint ahogy Erzsébet is ezekkel a szavakkal köszöntötte Máriát: “Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?” És rögtön utána hitét dicsérte: “Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked”. Nyilvánvaló az ellentmondás Mária és Zakariás között – mutatott rá Ferenc pápa. Mária hitt, Erzsébet férje pedig kételkedett, nem hitt az angyal ígéretének ezért néma maradt János születéséig.

Isten és az ember találkozása a hit és a szeretet jegyében jön létre

Ez az epizód egészen különleges megvilágításba helyezi az ember és Isten találkozásának misztériumát. Ez a találkozás nem rendkívüli csodák, hanem sokkal inkább a hit és a szeretet jegyében történik. Mária ugyanis boldog, mert hitt: az Istennel való találkozás a hit gyümölcse. Zakariás ezzel szemben, aki kételkedett és nem hitt, süketnéma maradt, hogy növekedjen a hitben a hosszú csönd idején. Hit nélkül elkerülhetetlen, hogy ne maradjunk süketek Isten vigasztaló hangjára és mi is képtelenek vagyunk vigasztaló és reményt keltő szavakat mondani testvéreinknek.

A hit tápláléka a tevékeny szeretet

Ezt minden nap látjuk: akinek nincs hite, vagy csak nagyon kicsiny a hite, az csak formális szavakkal tud egy szenvedő emberhez közelíteni, nem jut el szívéig, mert nincs hozzá ereje. A hit tápláléka a tevékeny szeretet. Lukács evangélista elbeszéli, hogy „Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett”, Erzsébethez. Sietett, de nem aggodalommal telve, hanem békés szívvel. „Útra kelt” – ez egy gondoskodással teli gesztus – fejtette ki a Szentatya. Maradhatott volna otthon, hogy előkészítse fia születését, de saját maga helyett előbb másokról gondoskodik. Tényekkel mutatja meg, hogy már annak az Úrnak a tanítványa, akit méhében hordoz. Jézus születésének eseménye így kezdődött, a tevékeny szeretet egy egyszerű gesztusával; egyébként a hiteles szeretet mindig Isten szeretetének gyümölcse.

A hit és a szeretet dinamizmusa a Szentlélek műve

A vasárnapi evangéliumi szakasz, Mária Erzsébetnél tett látogatásáról előkészít bennünket, hogy jól éljük meg Karácsony ünnepét, megismerteti velünk a hit és a szeretet dinamizmusát. Ez a dinamizmus a Szentlélek műve: a Szeretet Lelke, aki megtermékenyítette Mária szűzi méhét és arra késztette, hogy idős rokona segítségére siessen. Ez a dinamizmus tele van örömmel, mint ahogy ez megfigyelhető a két anya találkozásakor: az egész esemény az örömteli ujjongás himnusza az Úrban, aki nagy dolgokat művel a kicsikkel, akik bíznak Őbenne.

Isten, aki a Szeretet, ma is el akar jönni közénk

Szűz Mária eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy Karácsonyunk legyen “extrovertált”, kifelé nyitott, de ne szétszórt: extrovertált: vagyis a középpontban ne a mi “énünk” álljon, hanem Jézus és a testvérek, különösen azok, akiknek szükségük van segítségre. Akkor helyet hagyunk a Szeretetnek, ami ma is meg akar testesülni és el akar jönni, hogy közöttünk lakjon.

24 december 2018, 10:27