Keresés

Vatican News
2018.12.03 Messa Santa Marta 2018.12.03 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Tisztítsuk meg adventi várakozásainkat! – Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája

Az adventi időszak lehetőségeiről, annak hármas idő-dimenziójáról és a Jézussal való személyes találkozásról szólt Ferenc pápa az első adventi hét elején, hétfő reggel a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmise homíliájában.

P. Vértesaljai László SJ / Barbara Castelli - Vatikán

Megtörténhet, hogy hozzászokunk a hithez

Advent idejét hármas időszak jellemzi: a múlt, a jelen és a jövő. Ferenc pápa reggeli homíliájában arra emlékeztetett, hogy „a most vasárnap elkezdődött adventi időszak kiváltságos idő a lélek megtisztítására, hogy gyarapodjunk a hitben e megtisztulás által”. A Szentatya a kafarnaumi százados szolgája gyógyítás-történetének mátéi evangéliumából indult ki, aki Jézushoz járulva nagy hittel és alázattal kérte szolgája meggyógyítását. Ennek kapcsán Ferenc pápa pontosította, hogy ma is megtörténhet, hogy „hozzászokunk a hithez”, elfeledve annak elevenségét. „Amikor pedig a hit szokássá válik, elveszíthetjük annak erejét, a hit újdonságát, mely mindig megújul”.

Karácsony ne legyen világias

Advent időbeli vonatkozása kapcsán Ferenc pápa először annak múltbeli jellegét említette meg. Meg kell tisztítani az emlékezetet! Jól jegyezzük meg – kérte a pápa –, hogy Karácsonykor nem a karácsonyfa születik – ami önmagában egy szép jel –, hanem az Istennek a Fia. „Megszületik az Úr, megszületik a Megváltó, aki eljött a megváltásunkra. Igen az ünnep…, (de) mindig fennáll annak veszélye számunkra…, mindig bennünk van annak a kísértése, hogy elvilágiasítsuk a Karácsonyt. Amikor az ünnep – mely szemlélődésre indít, a család ünnepével, Jézussal a középpontban –, világias ünneppé kezd válni, amikor jönnek a kiadások, az ajándékok, ez és az, de az Úr elmarad, elfelejtjük. Így a mi életünkben is: igen, megszületett, Betlehemben, de… Az advent megtisztítja az emlékezetet, az elmúlt időt…” – állapította meg Ferenc pápa.  

A reménység megtisztítása

Az advent ezentúl megtisztítja a reménységünket is, és segít bennünket, hogy felkészüljünk az Úrral való végleges találkozásra. „Mert az Úr, aki már eljött, visszatér, újból eljön! Visszatér, hogy megkérdezze tőlünk: Hogyan alakult az életed? – mert ez egy személyes találkozás lesz az Úrral, akivel ma az Eucharisztiában találkozunk. Ilyen személyes találkozásunk nem lesz a kétezer évvel ezelőtti Karácsonnyal, aminek emlékét őrizzük. Ám amikor eljön majd az Úr, akkor személyesen találkozunk vele. Meg kell tisztítani a reménységünket”.

Az Úr minden nap kopogtat a szívünkben  

Végül Ferenc pápa mindenkit arra hívott, hogy „ápolja a hit hétköznapi dimenzióit, az aggodalmak és a sok elfoglaltság közepette”, őrizzék a saját „benső házat”. „A mi Istenünk ugyanis a meglepetések Istene és nekünk keresztényeknek minden nap észre kell venni a mennyei Atya jeleit, amivel ő a mában hozzánk szól”.

Tisztítsuk meg virrasztásunkat!

„Az (adventi idő) harmadik dimenziója a leghétköznapibb, a virrasztás megtisztítása. A virrasztás és az imádság az Advent két szava. Az Úr eljött a történelem során Betlehemben, eljön újból majd a világ végén és mindannyiunk élete végén is. De ő eljön minden nap, minden pillanatban, eljön a szívünkben, a Szentlélek ihletésével” – fejezte be Ferenc pápa hétfő reggel a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmise homíliáját.

03 december 2018, 12:50