Keresés

Vatican News
2018.11.05 Messa S. Marta 2018.11.05 Messa S. Marta  (Vatican Media)

Ferenc pápa hétfői homíliája: A főhelyeket kerülve Jézussal az alázat útján

Ferenc pápa a hétfő reggeli szentmiséjével kezdte az előtte álló zsúfolt hetet. A Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában arra emlékeztetett, hogy nem lehetünk „válogatósak” és az egyéni érdekkel szemben szükség van a látásmódunk kiszélesítésére, főként az isteni egyetemes ingyenesség láttán.

P. Vértesaljai László SJ / Barbara Castelli – Vatikán        

A versengés és az önteltség szétrombolják a közösség alapjait, mert a megosztottság és a konfliktusok magvait hintik el. A szentmise napi evangéliuma Jézus egyik példabeszédét mondja el, éppen az önzetlenség megalapozására a főhelyekről szóló érdekmentes magatartás hangsúlyozásával. Az Úr ugyanis így buzdít bennünket: „Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda fogad, ezt mondja neked: Barátom, menj följebb! Így megtiszteltetésben lesz részed az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki magát megalázza, az felmagasztaltatik.” (Lk 14,12-14). Ferenc pápa elítéli az érdek vezérelte önzést, leszögezve, hogy a Jézus hirdette „ingyenesség” nem válogat.

Az ingyenesség egyetemes, nem válogat

Jézus világosan szól arról, hogy „ne érdekből cselekedjünk”, ne a „konveniáló”, a saját érdekünknek megfelelő alapon keressük a barátságainkat. A megtérülés, a haszon jegyében történő cselekvés ugyanis „önzés, kirekesztés és számítgatás”. Jézus üzenete ezzel szemben azt hirdeti, hogy az „ingyenesség kitágítja az életet, kiszélesíti a horizontot, mert univerzális, egyetemes”. A „szelektívek”, a válogatósak viszont megosztást teremtenek, és egyáltalán nem szolgálják azt az „egyetértést”, melyről Szent Pál apostol beszél a mise szentleckéjében: „Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek és egy lélekként ugyanarra törekedtek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is” (Fil 2,1-4).

A versengés egy harc, mely eltiporja a másikat

Ferenc pápa ennek kapcsán kitért a „pletykálás, a kibeszélés” veszélyeire, mert az a versengésből ered. „Ezt azok az emberek teszik – mondta a pápa –, akik, mivel nem tudnak növekedni, ezért, hogy a mások fölé nőjenek, lekicsinylik a másikat a pletykálkodással”. „Ez a másik ember szétrombolásának a módja. Lám, a rivalitás, a versengés! Pál erre azt mondja: Nem, a közösségben nem vetélkedünk, nem cselekszünk hiú dicsőségvágyból! A versengés egy harc, mely eltiporja a másikat.  Ez egy csúnya dolog, amit lehet nyíltan űzni, vagy fehér kesztyűkkel. Végül mindig a másik megsemmisítésére törekszik és fölemeli önmagát. Ha már én nem tudok olyan erényes és jó lenni, mint a másik, akkor lefokozom őt, hogy így lehessek nálánál magasabb. A versengést az önérdek vezérli! – emelte ki a pápa.

Az önteltség szétrombolja a közösséget  

A Szentatya a pletykálkodáshoz hasonlóan károsnak minősíti a mások fölé magasodó, öntelt magatartást. „Ez ugyanis szétrombolja a közösséget, még a családot is. Gondoljatok csak a testvérek közötti versengésre az apai örökség miatt, ami így mindennapossá válik. Vagy gondoljatok az önteltségre, azok magatartására, akik azzal dicsekszenek, hogy jobbak a többieknél”.

A keresztény élet Jézus ingyenességéből ered         

A keresztény ember kövesse Jézus példáját – ajánlotta a pápa –, vagyis cselekedjék „ingyenesen”. „Csak tegye a jót és egyáltalán ne foglalkozzon azzal, hogy a többiek vajon hasonlóképpen cselekednek-e. Ő csak vesse el az „egyetértés”  szellemét, elhagyva mindenféle versengést és önteltséget! Építse a békét a kis gesztusokkal, vagyis az egyetértésből kövezze ki az utat az egész világban!

A vetélkedés helyén kezdjük el építeni a békét

„Amikor a hírekben háborúkról hallunk, gondoljunk csak a Jemenben éhező gyermekekre, ami a háború gyümölcse. Távol vannak azok a szegény gyerekek, de miért nem kapnak enni?” – tette fel a kérdést a pápa. „Ám ezt a háborút az otthonainkban, intézményeinkben is csináljuk, ezzel a versengéssel. A háború ugyanis ott kezdődik. De akkor a békét is ott kell kezdeni, a családban, a plébánián, az intézményekben, a munkahelyen, mindig az egyetértésre törekedve, nem pedig a saját érdekre!” – fejezte be hétfő reggeli homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise során.      

05 november 2018, 12:52