Cerca

Vatican News
2018.11.15 Comunita del Pontificio Collegio Pio Latino Americano Ferenc pápa találkozik a Piusz kollégiummal   (Vatican Media)

Ferenc pápa a római Piusz kollégiumhoz: Legyetek mindinkább a lelkek pásztorai

160 évvel ezelőtt, 1858. november 21-én alapított IX. Piusz pápa a latin-amerikai földrész számára Rómában egy olyan pápai kollégiumot, melynek vezetését a Jézus Társaságára bízta és amelynek tagjai Dél-Amerika különféle országaiból jöttek római teológiai és szemináriumi képzésükre. A kollégium vezetőihez, elöljáróihoz és diákjaihoz intézett beszédében Ferenc pápa az új kihívásokra adott felkészült válasz szükségességét és a nyitottságot sürgette, hangsúlyozva, hogy a földrész egészében gondolkodjanak.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

Gyökértelen és széttöredezett új nemzedékek nőnek fel  

Az alapító IX. Piusz pápáról nevezett „Collegio Pio, vagyis Piusz kollégium nem egy nemzet vonatkozásában nyeri el identitását és karizmáját, hanem arra törekszik, hogy „találkozási hellyé váljon Rómában, hiszen erről álmodoztak a nagy pátria, Dél- Amerika nevezetes egyházi személyei”. Ami a Pio kollégiumban történik, az egy „latin-amerikaizált” helyzet. A nehézségek és kihívások között a pápa megemlítette a földrész „kulturális széttöredezettségét, a társadalom szövetének polarizálódását és a gyökerek elvesztését”. Ez a helyzet csak súlyosbodik azon gondolkodásmód által, mely „szembenállást mutat vagy gyűlöletet táplál azzal szemben, ami „nem a miénk”. Gyökértelen és széttöredezett új nemzedékek nőnek fel, melynek valósága jelen van az egyházban is.

Legyenek az emberi kapcsolatok és közösségek építő mesterei

Ezekre a kihívásokra válaszol a római Piusz kollégium kapcsolatok teremtésével, barátságok szövetségével és a testvériséggel. A kollégium nyitott és kreatív papi közösséget teremt, mely örömteli és bizakodó, képes arra, hogy gyökeret verjen mások éltében. A kontinens régi és új sebeire utalva a pápa arra buzdította a kollégium papjait, hogy „legyenek az emberi kapcsolatok és  közösségek építő mesterei”. Teremtő erőkkel ösztönözzék a missziós lelkületet és mozdítsák elő az „evangéliumi humanizmust”. A szorosan egymás mellett végzett munka nélkül az egymáshoz-tartozás megszűnik és a közösség szétszóródik.

Oscar Romero élő jele a latin-amerikai egyház termékenységének és szentségének

Összekötő kapocsként jelölte meg a pápa a dél-amerikai kontinens szintjén a „Krisztus iránti szeretet emlékezetét és valóságát”. Ebből kell fakadnia a Jézus iránti szenvedélyes missziós lelkületnek. A papok ne húzódjanak be személyes vagy közösségi menedékhelyekre, melyek távol vannak a valós élettől. A kollégium egykori diákjára, a nemrég szentté avatott Oscar Romeróra  emlékeztetett a pápa, aki  „élő jele a latin-amerikai egyház termékenységének és szentségének”. Végül Ferenc pápa a Gyengédség Anyja oltalmába ajánlotta a Piusz kollégium papjai és elöljáróit.

 

16 november 2018, 19:26