Cerca

Vatican News
Nemzetközi Kórustalálkozó a Vatikánban Nemzetközi Kórustalálkozó a Vatikánban  (Vatican Media)

A zene lelkipásztori ereje: Ferenc pápa beszéde a nemzetközi kórustalálkozó résztvevőihez

Szombaton délben csendült föl a VI. Pál-teremben a III. Nemzetközi Kórustalálkozó 7000 résztvevőjének ajkán az ének, megörvendeztetve ezzel Ferenc pápát. A Szentatya hozzájuk intézett beszédében rámutatott: az ének az evangelizálás eszköze, mivel általa Isten szava megérinti az emberek szívét.

Gedő Ágnes – Vatikán

A fiatalokról szóló püspöki szinódus is foglalkozott a zenével

A fiataloknak szentelt októberi püspöki szinóduson kitértek a zene témájára is. A szinódusi atyák a záródokumentumban megállapítják: Egészen sajátos a zene jelentősége, mely a fiatalok valódi és állandó közege. A zene egyben kultúra és nyelvezet is, amely érzéseket ébreszt és formálja a személyiséget. A zenei nyelv továbbá lelkipásztori erőforrás is, amely inspirálja a liturgiát és annak megújulását.

Az egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen érték

A zene és az ének az evangelizálás eszköze is lehet, amennyiben tanúskodik Isten szavának mélységéről, s így megérinti az emberek szívét. Általa a szentségek ünneplése, a szentmise közelebb hozza a mennyország szépségét – mondta a kórustalálkozó tagjainak a pápa. A II. vatikáni zsinat a liturgia megújításakor hangsúlyozta: az egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen kincs. Ez a népi kultúra megannyi sajátos megnyilvánulását teszi lehetővé, növelve a világegyház gazdagságát. Így a zene és az ének hangjain fohászkodva egy igazi nemzetközi összkar dicséri az Atyát és zengi Isten népe dicsőségét.

Ne hanyagoljuk el a népi vallásosság zenei kifejeződéseit

Bár különböző nyelveket beszélünk, mindenki megérti a zenét, amelyet megszólaltatunk, a hitet, amit vallunk és a reményt, ami vár minket – folytatta beszédét Ferenc pápa. Arra szólította a fiatalokat, hogy ne essenek a szereplési vágy kísértésébe, hanem alázattal szolgálják a liturgiát és a közösséget. Ne becsüljék le a népi vallásosság többi kifejeződését: a védőszentek ünnepeit, a búcsúkat, a körmeneteket, a néptáncot és a népdalokat, mert azok ugyanúgy a Szentlélek működésének nyomai az egyház szívében. A zene legyen tehát az egység eszköze, mely hatékonyabbá teszi az evangéliumot a mai világban. A szépség által magához vonz és segít hinni, rábízva magunkat az Atya szeretetére. Ferenc pápa végül Szent Cecília, a zene védőszentje oltalmába ajánlotta a III. Nemzetközi Kórustalálkozó résztvevőit, és áldását adta rájuk.

24 november 2018, 12:50