Cerca

Vatican News
Pope Francis' Angelus prayer Úrangyala imádság a Szent Péter téren esőben  (ANSA)

Az Isten alkotta férfi és nő kiegészítik egymást a házasságban - Úrangyala imádság

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy a kölcsönös odaadás, a szeretet, amelyet Krisztus kegyelme támaszt alá, megőrzi a házasfelek egységét, míg az egyéni érdekek keresése megosztást okoz. Az egyház nem ítéli el a sebzett szíveket, hanem arra törekszik, hogy visszavezesse őket Istenhez.

Vertse Márta - Vatikán

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mk 10,2-16) Jézusnak a házasságról mondott szavait idézi. Az elbeszélés a farizeusok provokációjával kezdődik, akik azt kérdezik Jézustól, hogy vajon szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét, mint ahogy ezt Mózes törvénye előírta? Jézus, az Atyától jövő bölcsességgel és tekintéllyel mindenekelőtt átméretezi a mózesi előírást: “Szívetek keménysége miatt írta ezt a parancsot”. Tehát egy olyan engedményről van szó, amely arra szolgál, hogy pótolja az önzésünk által előidézett hiányosságokat, de nem felel meg a Teremtő eredeti szándékának.

Amit Isten összekötött, azt ember ne válassza szét

És itt Jézus idéz a Teremtés könyvéből: “De Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek”. Végül így fejezi be: „Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét”. A Teremtő eredeti terve nem arról szól, hogy van egy férfi, aki feleségül vesz egy nőt és ha a dolgok nem jól mennek, akkor a férfi elbocsátja a nőt. Ehelyett van egy férfi és egy nő, akik arra kaptak meghívást, hogy megismerjék, kiegészítsék egymást, kölcsönösen segítsék egymást a házasságban.

Jézus tanítása megvédi az egy férfi és egy nő közötti házasság méltóságát

Jézusnak ez a tanítása nagyon világos és megvédi a házasság méltóságát, mint  szeretetegységet, amely magába foglalja a hűséget. Az, ami lehetővé teszi a házasfeleknek, hogy egységben maradjanak a házasságban, az a szeretet, a kölcsönös odaadás,  amelynek Krisztus kegyelme nyújt támaszt. Ha azonban a házastársakban az egyéni érdek, saját kielégülésük kerekedik felül, akkor egységük nem állja ki az idők próbáját.

Az egyház, a Szentírásnak és a Szenthagyománynak megfelelően hangsúlyozza a család szépségét

Ugyanez az evangéliumi szakasz emlékeztet bennünket rá nagy realizmussal, hogy a férfi és a nő, akik arra kaptak meghívást, hogy megéljék a kapcsolat és a szeretet tapasztalatát, fájdalmasan olyan gesztusokat követhetnek el, amelyek válságot idéznek elő. Jézus nem ismeri el mindazt, ami a kapcsolat zátonyra futásához vezethet. Azért teszi, hogy megszilárdítsa Isten tervét, amelyből kitűnik az emberi kapcsolat ereje és szépsége. Az egyház, egyrészt fáradhatatlanul megerősíti a család szépségét, mint ahogy azt a Szentírás és a Szenthagyomány átadták nekünk, ugyanakkor arra törekszik, hogy konkrétan éreztesse anyai közelségét mindazokkal, akik sérült kapcsolatban élnek, vagy szenvedéssel, fáradozva folytatják kapcsolatukat.

Az egyház vissza kívánja vezetni Istenhez a sebzett szíveket

Isten cselekvése hűtlen népe, vagyis a mi irányunkban – azt tanítja, hogy a megsebzett szeretetet Isten meggyógyíthatja az irgalmasság és a megbocsátás révén. Ezért az egyháztól ezekben a helyzetekben nem kér azonnali és egyedüli ítéletet. Ellenkezőleg, olyan sok fájdalmas házastársi kudarccal szemben az egyház  úgy érzi, hogy jelen kell lennie szeretettel és irgalmassággal, hogy visszavezesse Istenhez a sebzett és tévelygő  szíveket.

Fohászkodjunk Szűz Máriához, segítse a házastársakat, hogy megéljék és mindig megújítsák egységüket Isten eredeti ajándékából kiindulva – fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa.

08 október 2018, 08:50