Cerca

Vatican News
2018.10.06 Incontro Giovani e Padri Sinodali Ferenc pápa két órán át hallgatta a fiatalokat   (Vatican Media)

Ferenc pápa a szinódusi fiataloktól következetes életet vár el

Szombaton kora este Ferenc pápa a vatikáni VI. Pál teremben fogadta a fiatalokat a „Mi másokért. Rendkívüliek, szolidárisak, kreatívok” elnevezésű találkozás keretében. A Szentatya a fiatalok hosszú tanúságtételeit, énekes-táncos jeleneteit végighallgatta, majd az előre megírt beszédet félretéve röviden válaszolt a feltett kérdésekre.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

A kérdésekre a választ együtt adjuk

Kezemben vannak a leírt kérdéseitek. Ezekre a szinódusi atyák adnak majd választ – kezdte szabadon fogalmazott beszédét Ferenc pápa. Ha ugyanis most választ adnék ezekre, megszüntetném a szinódust – folytatta a pápa. A választ együtt kell megadnia mindenkinek, megfontolásaink és vitáink nyomán, melyeket félelem nélkül kell tenni.

A pápa következetes életet vár el a fiataloktól

A Szentatya a fiatalok tanúságtételeire utalt, mely utat készített számukra: Járjatok a magatok útján, legyetek úton járó fiatalok, akik a látóhatárt kémlelik és nem tükörbe nézegetnek, egy fotelben elheverészve! – buzdította őket. A pápa következetes életet vár el a fiataloktól, melyet következetesen kell megjárni. Ha a fiatalok egy következetlen egyházat látnak, mely miközben a jézusi boldogságokat hirdeti, fejedelmi és botrányos klerikalizmusba esik, akkor a pápa megérti a fiatalokat.

Az igazi hatalom a szolgálat

Következő problémaként Ferenc pápa az egyenlőtlenségről beszélt, mely a hatalommal kapcsolatos. Ha az ember elveszti a hatalom iránti érzéket, és ez érvényes politikai síkon is, akkor elveszti Jézus tanítását, aki szerint a hatalom szolgálat. Az igazi hatalom szolgálat – nyomatékosította a Szentatya, hozzátéve: Máskülönben a szolgálat önzés lesz, a másik megalázása, mely nem engedi őt növekedni. Ti nem vagytok árucikk, nektek nincsen áratok! Ne is hagyjátok, hogy az ideológiai gyarmatosítás által elcsábítsanak, megvásároljanak és rabszolgává tegyenek benneteket. Legyetek szabadok, nem vagytok árverésen! Legyetek szerelmesek abba a szabadságba, amit Jézus kínál nektek – kérte tőlük.

Konkrét és ne látszat-világot építsetek!

Az egyenlőtlenség és a szabadság témája kapcsán a pápa két dolgot említett meg. Az első a világháló használatával kapcsolatos. Ma a digitális világgal való egymás közötti összekapcsolódás közvetlen, hatékony és gyors. Ám ha a fiatalok ehhez hozzászoknak, akkor úgy végzik, mint egy olyan család, melynek minden tagja a közös asztalnál saját mobiljával van elfoglalva és mindenki mással beszélget, anélkül, hogy valós, konkrét kapcsolataik lennének. Külön kiemelte a pápa a konkrét szó jelentőségét: a ti utatok akkor lesz megbízható, ha konkrét, ha valóságos. Mai tanúságtételeitek egyike sem volt likvid, folyékony. Ez a konkrét mivolt a kezese annak, hogy előbbre jussatok. Ha a média használata kivisz téged a konkrét világból, vesd el azt. Mert konkrét dolog nélkül nem lesz jövő!

A ma divatos populizmus valójában bezárkózás

Az utolsó kérdés az idegenek és migránsok befogadásáról szólt: Hogyan lehet elkerülni, hogy őket veszélynek tekintsék vagy hogy ellenségként elűzzék? Ferenc pápa azt hangsúlyozta, hogy ez valójában az emberek kizsákmányolásának a magatartása, mely rabszolgává teszi a gyengébbeket. Nem csak az ajtókat zárják be, hanem a kezeket is. Ez ma egyfajta divatos populizmus, melynek semmi köze a nép szerint valóhoz. Népies egy nép kultúrája, mely a művészetekben, a nép tudásában és ünnepeiben fejeződik ki. Minden nép a maga módján ünnepel. Ez a nép-szerű! A populizmus ennek ellentettje, ennek a bezárása egy modellbe. Így bezárkózunk magunkba, egyedül maradunk, nem tudunk előre haladni. Ezzel szemben öleléssel, befogadással, párbeszéddel, szeretettel lehet győzni, mely mint egy szó, megnyitja az ajtókat – hangsúlyozta a pápa, majd végül arra intette a sok ezer fiatalt, hogy őrizzék meg családjaik, főként nagyszüleik emlékezetét.     

08 október 2018, 14:50