Cerca

Vatican News
2018.10.05 Briefing Sinodo Tájékoztató a szinódusi kongregáció felszólalásairól 

Harmadik szinódusi kongregáció: az egyház a fiatalok anyja és otthona

Csütörtökön délután folytatódott a fiatalokról szóló szinódus plenáris ülésszaka. A harmadik kongregáción húsz felszólalás hangzott el, melyet szabad vita követett. Ezúttal is a Munkadokumentum első részére vonatkoztak a hozzászólások: mintegy húsz szinódusi atya a következő főbb témákat érintette: az egyház a fiatalok anyja és otthona; meg kell őrizni a fiatalok lelkesedését, találjanak ismét bizalomra az egyházban; liturgia és ima a szentek nyomaiban haladva.

P. Vértesaljai László SJ / Paolo Ondarza – Vatikán    

Az egyház a fiatalok anyja és otthona

A fiatalok nem tárgyai, hanem alanyai az evangélium hirdetésének, éppen ezért megújított főszerep illeti meg őket az egyház életében. Az egyház számukra anya és otthon, mely együttérzéssel meghallgatja azokat, akiknek nincs hangjuk. A szinódusi aulában utaltak a volt gyermek-katonákra, a széttört családok sarjaira, a függőségek, a munkanélküliség, a korrupció és az emberkereskedelem áldozataira. Utaltak azokra a fiatalokra, akik a diploma megszerzése után elhagyják hazájukat és elindulnak egy jobb jövő reményében, ami nagyon sokszor azzal jár, hogy eltávolodnak a hitüktől és a gyökereiktől.

Meg kell őrizni fiatalok lelkesedését

A nyugati világ fogyasztói társadalma gyakran kiöli a fiatalokból a lelkesedést – állapították meg a felszólaló szinódusi atyák. Így a fiatalok irányvesztettekké válnak, álmok és a hit támasza nélkül, kiszolgáltatva a gender-ideológia és a szélsőséges liberalizmus áramlatainak. A püspök hozzászólása szerint a fiatalok bizalmat várnak az egyháztól, hogy a hívek közössége legyen egy prófétai jel. Elhangzott az a javaslat is, hogy állítsanak fel számukra egy állandó pápai tanácsot. A megújulás egyik legfontosabb vonása a lelki elmélyülés. Ebben különösen fontos szerepet játszanak a képzett és hitelre méltó papok.

A liturgia és az ima a szentek nyomaiban haladva

A katekézis és a liturgia alapvető szerepet tölt be a fiatalok egyházi életében, hangzott el az üldözést szenvedő egyházak képviselői részéről. Ehhez társul a népi vallásosság gazdag hagyományai, amit gondosan ápolni kell. A fiatalok számára nagy veszélyforrás az állandó tevékenység, az aktivizmus, amit az imádság mélysége tud kivédeni. De ne csak a fiataloktól várjunk imát, hanem az egyház maga imádkozzon a fiatalokért – sürgették a szinódusi felszólalók a harmadik kongregáció ülésén csütörtökön délután.

 

 

05 október 2018, 15:42