Cerca

Vatican News
2018.10.15 Pellegrini da El Salvador Ferenc pápa a salvadori zarándokokkal találkozott  

Ferenc pápa beszéde a salvadori zarándokokhoz: A vértanúk megerősítő szentsége jel

A vasárnapi szentté avatásra érkezett salvadori zarándokokat fogadta Ferenc pápa október 15-én, hétfőn délelőtt a VI. Pál aulában. Mintegy ötezer zarándok köszöntötte kitörő tapssal a dél-amerikai pápát, aki honfitársukat, Oscar Romero püspököt, San Salvador vértanú főpásztorát a szentek sorába iktatta. A hat és félmilliós lakosú közép-amerikai ország egyháza érthetően nagy lelkesedésében erején felül küldte fiait és lányait Rómába, hogy jelen lehessen az Üdvözítő nevét viselő ország katolikus egyháza történetének talán eddigi legnagyobb eseményén.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán           

 Ferenc pápa beszédében szeretettel köszöntötte Salvador püspökeit, papjait  és híveit, akik Oscar Romero, az amerikai kontinens híres pásztorának a szentté avatására érkeztek. Oscar Romero tökéletesen megtestesítette a Jó Pásztor képét, aki életét adja juhaiért. Szenttéavatása révén mind többen találkozhatnak példájával és bátorításával. Példamutató a szeretete azok iránt, akik Isten irgalmára szorulnak. Ösztönző a példája a Krisztus iránti szeretete és az egyház gondozása révén, hogy miként lehet összehangolni a tagok cselekvését egymás és a részegyházak között. Szent Romero püspök segítse, hogy a jelek között olyan egység legyen a sokféleségben, mely Isten szent népét jellemzi.

Kapcsolják össze Isten végtelen irgalmasságát az emberek végtelen nyomorúságával

A jelenlévő számos paphoz és szerzeteshez fordulva a Szentatya a hivatásukra emlékeztette őket: az új szent példája nyomán éljék szolgálatukat, a „pueblo sacerdotal”, a papi nép szolgáiként, hűen ahhoz a meghíváshoz, amit Jézustól, az örök és egyetlen Főpaptól kaptak. Szent Oscar Romero úgy látta, hogy a papok két nagy szakadék között állnak: egyfelől áll Isten végtelen irgalmassága, másik oldalról pedig az emberek végtelen nyomorúsága. Azon kell tehát fáradhatatlanul dolgozni, hogy az isteni megbocsátás végtelen vágya elérje az embereket és nyissa meg a szívüket egymás iránt.

Minden katolikus Krisztus tanúságtevője         

Az el salvadori és  más latin-amerikai országok zarándokaihoz szólva Ferenc pápa Szent Oscar Romero vértanúságát emelte ki, mely kivétel nélkül mindenkinek szóló üzenet. A szent nyomatékkal hirdette, hogy minden katolikus egy tanúságtevő, ahogy a mártír szó tanítja: tanúságtevője Isten emberekhez intézett üzenetének. Isten jelen szeretne lenni minden egyes ember életében és arra hív minket, hogy hirdessük a szabadság üzenetét az egész emberiségnek. Szabadulást csak benne nyerhetünk, amennyiben megszabadulunk a bűntől, a gonosztól és a gyűlölettől.

A „vértanúk megerősítő szentségének” jele

A pápa utalt arra, hogy ez nem könnyű és éppen ezért van szükség az imádságra, Istennel és az egyházzal való közösségre. Oscar Romero arra tanít bennünket, hogy Isten és az egyház nélkül ez nem lehetséges. Idézte a pápa a salvadori püspök egyik homíliája gondolatát, melyben a „vértanúk  megerősítő szentségéről” szólt. Ehhez a Szentlélek erejét kapták, amint azt az első keresztények vették püspökeik és a pápa kezéből. Mi pedig tegyük fel vele együtt magunknak a kérdést: „Készek vagyunk-e életünket adni Krisztusnak?”.

Az ünnep alkalom a béke és a megbékélés üzenetének hirdetésére

Beszéde végén a Szentatya üdvözletét küldte Isten El Salvadorban zarándokló szent népének, mely élő hite mellett számos nehézséggel, a megosztottság és a háborúk csapásával néz szembe. Sokaknak el kellett hagyniuk a földjüket, hogy másutt jobb jövőt keressenek. Szent Oscar Romero emléke kivételes alkalom arra, hogy a béke és a megbékélés üzenetét küldje Latin-Amerika minden népe számára. Végül a pápa  örömmel kérte Szűz Mária, a Béke Királynője gondoskodó gyengédségét és az Úr áldását El Salvador népe számára.

15 október 2018, 11:46